Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

03.02.2022

Pedagogika – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UMK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria kształcenia
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia kliniczna
 • zarządzanie w edukacji dorosłych
 • diagnostyka pedagogiczna
 • edukacja wczesnoszkolna w modelu zintegrowanym

 

Do najważniejszych zadań należy, między innymi: przygotowanie studentów do pełnienia funkcji społecznych, realizowania działalności pedagogicznej, sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek pedagogika charakteryzuje się szerokim zbiorem różnych dziedzin, dlatego studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: teoria kształcenia, psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, zarządzanie w edukacji dorosłych, diagnostyka pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna w modelu zintegrowanym. Absolwent studiów pedagogicznych powinien potrafić dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizować problemy edukacyjne, motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozować, prognozować sytuacje oraz analizować strategię działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, agencjach pracy tymczasowej, urzędach pracy.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika opinie? Katarzyna, studentka I roku Pedagogiki mówi:

„Uważam, że na UMK jest to jeden z lepszych wydziałów ze względu na to, że mamy naprawdę dobrych wykładowców, zajęcia nie są nudne i można wiele się dowiedzieć z interesującej dziedziny. Osobiście polecam. A najlepsze na naszym wydziale jest to, że niektórzy wykładowcy są lekarzami lub pracują z ludźmi zaburzonymi i przedstawiają nam na zajęciach jak wygląda taka praca z doświadczenia - nie jest przekazywana sucha teoria wyłącznie.”

 

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Toruniu

Studia w Toruniu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Toruń

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pełnienia funkcji społecznych,
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego,
 • kreowania nowych form pracy edukacyjnej,
 • profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami starszymi,
 • zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może znaleźć zatrudnienie:

 • w świetlicach socjoterapeutycznych,
 • w poradniach rodzinnych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach poprawczych,
 • w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 • w pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych dla uzależnionych,
 • jako kurator sądowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)