Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Studenci uczą się przygotowania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. 

Studenci akredytowanego programu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w ramach standardowego toku studiów zaliczają przedmioty i zdają egzaminy, które dają prawo do zwolnień nawet z dziewięciu egzaminów ACCA, największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. 

Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwenci znajdą zatrudnienie jako księgowi prowadzący ewidencję podatkową podmiotów gospodarczych, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi,  czy też niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Rafał, student II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Idąc na studia nie miałem wyraźnie sprecyzowanych planów odnośnie specjalności, w której chciałem się rozwijać. Dopiero później pomyślałem o tym, aby zrobić pożytek z tego, że zawsze byłem bardzo dobry z matematyki. I tak wybrałem Inżynierię finansową. Jeśli interesują was liczby, to będzie to dobry wybór.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubezpieczeniowego i usług ubezpieczeniowych,
 • identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,
 • metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami,
 • wspomagania procesów i decyzji biznesowych z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • ustalania i rozliczania podatków, 
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach uniwersalnych i inwestycyjnych, 
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
 • zakładzie ubezpieczeń społecznych, 
 • firmach doradztwa rachunkowego i podatkowego,
 • organizacjach społecznych,
 • administracji publicznej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Filia UE w Rybniku

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Finanse i rachunkowość

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Finanse i rachunkowość

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Komentarze (0)