Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Finanse i Rachunkowość

Odkryj kierunek Finanse i Rachunkowość w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Finanse i Rachunkowość studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje 300 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 2900 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Finanse i rachunkowość to popularny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia, obejmującego szczegółową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, w tym także mechanizmy finansowe, które działają na rynkach finansowych lub takie, które przejawiają się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Bardzo wiele możliwości zatrudnienia sprawia, że studia finansowe są częstym wyborem kandydatów do dalszego kształcenia. Absolwenci zatrudniani są w charakterze księgowych, doradców podatkowych, analityków i doradców finansowych, pośredników finansowych, analityków giełdowych, specjalistów z zakresu ubezpieczeń. Pracują w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych i tym podobne.

czytaj dalej wszystko o Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach?

Przedmioty, które warto zdawać na maturze, jeśli ktoś zastanawia się nad kierunkiem finanse i rachunkowość, to zwłaszcza język obcy, matematyka, geografia historia, fizyka, informatyka lub WOS. Są to przedmioty uniwersalne, rozpatrywane w podobny sposób przez poszczególne uczelnie w Katowicach.

 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Warto zastanowić się także nad możliwością wzięcia udziału w olimpiadzie czy konkursie. Laureaci i finaliści nigdy na tym nie tracą. Pamiętaj także, że na każdym kierunku liczba osób jest ograniczona, dlatego zadbaj o jak najwyższe wyniki, najlepiej z przedmiotów rozszerzonych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE?

Kierunek Finanse i rachunkowość w Katowicach i Chorzowie umożliwi Ci zdobycie gruntownego wykształcenia, które obejmuje wiedzę odnoszącą się do współczesnych finansów i rachunkowości wraz z uwzględnieniem mechanizmów finansowych, które pojawiają się na rynkach finansowych, a także przejawiają się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków biznesu i często mają charakter warsztatów, case studies, gier strategicznych. W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję rozwiązywać realne problemy oraz zdobędziesz praktyczne doświadczenie. Nauczysz się analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko inwestycyjne, rozliczać zobowiązania podatkowe, prowadzić księgi rachunkowe.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studia w Katowicach i Chorzowie w zakresie finansów i rachunkowości umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę o strukturach i podmiotach, które są związane z finansami i rachunkowością, a także związaną z relacjami, które zachodzą pomiędzy strukturami i podmiotami finansów i rachunkowości w skali krajowej i międzynarodowe.

Będziesz miał/a okazję poznać metody i narzędzia, również techniki pozyskiwania i przetwarzania danych w obszarze finansów i rachunkowości, dzięki którym będziesz opisywać struktury i procesy w nich i między nimi zachodzące. Poznasz normy i reguły prawne, organizacyjne, moralne, etyczne, które organizują struktury i instytucje społeczne w obszarze finansów i rachunkowości. Poznasz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, które opierają się na wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Umiejętności

Studenci kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach i Chorzowie uczą się interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne, polityczne i prawne w zakresie finansów i rachunkowości, w tym ich przyczyny, przebieg i konsekwencje. Potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizowania konkretnych zjawisk i procesów w obszarze finansów i rachunkowości.

Potrafią przewidzieć procesy i zjawiska ekonomiczne, polityczne i prawne, wykorzystują przy tym metody i narzędzia stosowane standardowo w finansach i rachunkowości. Umiejętnie stosują przepisy prawne z zakresu finansów i rachunkowości. Poprawnie analizują rozwiązania konkretnych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz proponują konkretne rozstrzygnięcia. Potrafią posługiwać się narzędziami zarządzania finansami i oceniają sytuację w tym zakresie. Rozwijają umiejętności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Studia w Katowicach i Chorzowie w zakresie finansów i rachunkowości pozwolą Ci zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności. Absolwenci zdają sobie sprawę z potrzeby nieustannego dokształcania się i samodoskonalenia. Potrafią współpracować w grupie, a także nią zarządzać. We właściwy sposób określają priorytety, które służą realizacji określonych zadań.

Absolwenci bardzo często uczestniczą w przygotowywaniu projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich. Dążą do poszerzania kompetencji, a także potrafią działać w sposób przedsiębiorczy. Biorą czynny udział w dyskusji nad wyborem adekwatnych narzędzi I kryteriów oceny decyzji finansowych. Odpowiadają za podejmowane decyzje, a także wyrażają opinie i sądy, świadomi społecznej roli, którą pełnią jako specjaliści do spraw finansów i rachunkowości.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć na kierunku finanse i rachunkowość wygląda inaczej w zależności od wybranej uczelni. W trakcie realizowanych zajęć studenci mają szansę rozwijać umiejętności identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk i różnego typu procesów gospodarczych i finansowych. Uczą się rozwiązywać problemy w obszarze finansów i rachunkowości, a wykorzystują przy tym właściwe metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne.

Dzięki zdobywanej wiedzy studenci mogą krytycznie oceniać treści z zakresu finansów i rachunkowości. Uczą się rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w obszarze finansów i rachunkowości. Wyrażają gotowość do pełnienia ról zawodowych, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej.

 

W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka finansowa
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • ubezpieczenia
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość finansowa
 • mikroekonomia
 • podstawy prawa
 • podstawy finansów
 • rachunkowość
 • podstawy makroekonomii

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia w zakresie finansów i rachunkowości powinni wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi. Ważny jest analityczny umysł oraz umiejętność logicznego myślenia. Jest to kierunek dla osób, które chcą wykształcić się w zakresie analityki finansowej, rachunkowości i podatków, rachunkowości i rewizji finansowej, współczesnej bankowości.

Przyszli studenci nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką i informatyką. Powinni odznaczać się odpowiedzialnością i rzetelnością, które pozwolą wyeliminować wszelkie błędy pojawiające się w zakresie finansów i rachunkowości. Kandydaci powinni interesować się ekonomią oraz tym, co dzieje się na giełdzie.

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. W zależności od poziomu kształcenia, propozycje specjalności mogą się trochę różnić.

Na stopniu drugim są one bardziej rozbudowane, a wybór jest większy. Oczywiście kończąc stopień pierwszy, możesz studia kontynuować na stopniu drugim, a tym samym dobrać kolejne specjalności. Studia te możesz również rozpocząć na stopniu drugim, uzyskując najpierw dyplom licencjata na innym kierunku.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego studia te proponuje jedynie w ramach pierwszego stopnia. Jednakże po uzyskaniu stopnia licencjata student ma możliwość kontynuowania kształcenia na stopniu II na kierunku zarządzanie na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw bądź innych pokrewnych.

Każda z uczelni przedstawia propozycje bardzo komfortowe dla kandydata i pozostawiają duże pole do manewru.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE

Absolwenci finansów i rachunkowości są przygotowani do wyrażania krytycznej oceny wiedzy własnej oraz odbieranych treści z zakresu finansów i rachunkowości. Są gotowi do wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej. Potrafią myśleć i działać w przedsiębiorczy sposób.

Zatrudniani są w biurach rachunkowych, urzędach i izbach skarbowych, różnego rodzaju usługach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, w organizacjach pozarządowych, kontrolingu, instytucjach państwowych, doradztwie, podatkach, administracji biurowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • instytucje finansowe
 • instytucje wspomagające funkcjonowanie systemu finansowego
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • biura podatkowe i rachunkowe
 • izby i urzędy skarbowe
 • nadzór finansowy
 • audyt i kontrola wewnętrzna
 • służba cywilna

 

Absolwenci finansów i rachunkowości mają bardzo wiele możliwości rozwoju. Piastowane przez nich stanowiska uzależnione są od realizowanej specjalizacji i ukończonych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • księgowy
 • analityk finansowy
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • pośrednik finansowy
 • analityk giełdowy
 • specjalista z zakresu ubezpieczeń
 • ekspert podatkowy
 • planista
 • ekspert ds. międzynarodowej sprawozdawczości finansowej

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach:

 

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie finansów i rachunkowości, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach wciąż jest kierunkiem obleganym. Wielu na nim pasjonatów.

Agnieszka, studentka drugiego roku studiów magisterskich, mówi z entuzjazmem:

Zawsze marzyłam o tym, by być księgową. Kocham faktury. Niejednokrotnie sądziłam, że się nie nadaję. Bywa trudno, ale ile potem radości, gdy robisz to, co naprawdę lubisz!

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

Komentarze (0)