Pielęgniarstwo pomostowe - studia online

Pielęgniarstwo pomostowe - studia online

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo pomostowe – studia online – kierunek studiów 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe - studia online to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1 do 1,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe - studia online
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania rok lub 1,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe - studia online rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | pielęgniarstwo pomostowe - studia online - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności pielęgniarstwo pomostowe - studia online możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online | pielęgniarstwo pomostowe - studia online - uczelnie >

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online, w procesie rekrutacji na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi brane jest pod uwagę świadectwo maturalne upoważniające do podjęcia studiów wyższych oraz opłata rekrutacyjna i semestralna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pielęgniarstwo pomostowe - studia online +

Filia w Warszawie stopień: (I), czas trwania: rok lub 1,5 roku,
tryb: online

Studia online AHE w Łodzi stopień: (I), czas trwania: rok lub 1,5 roku,
tryb: online

Pielęgniarstwo pomostowe - studia online - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw anatomii, fizjologii, patologii, genetyki, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, radiologii
 • mianownictwa anatomicznego oraz wykorzystywania znajomości topografii narządów ciała ludzkiego
 • regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki
 • kompetencji interpersonalnych w zakresie porozumiewania się z pacjentem z zachowaniem obustronnego szacunku
 • organizacji czasu w celu dopasowania go do studiowania online

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe online?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe online zaadresowane są do osób, które ukończyły już szkołę medyczną szczeblu średnim i chciałby kształcić się dalej.

 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe - studia online możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

Jeśli jesteś jedną z tych osób, a nie masz czasu, by uczęszczać regularnie na zajęcia, to ta forma nauki będzie dla ciebie idealna. Kształcić się będziesz bowiem przede wszystkim dzięki dostępowi do platformy e-learningowej, więc czeka cię raptem kilka weekendowych zjazdów naukowych.

Osoby, które wybierają kierunki takie jak pielęgniarstwo pomostowe online, bazują na wiedzy, otrzymanej z wcześniejszych etapów dydaktycznych. Kontynuacja twojej nauki to szansa na rozwinięcie kompetencji i znaczne wzbogacenie wiedzy.

 

2. Program studiów i przedmioty

Siatka programowa została podzielona bowiem na kilka podstawowych bloków tematycznych o charakterze interdyscyplinarnych. Do najważniejszych można zaliczyć jednak przedmioty z obszaru podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej. W pierwszej grupie znajdą się przedmioty takie jak:

 • podstawy pielęgniarstwa;
 • promocja zdrowia;
 • czy badania fizykalne.

 

Z kolei wśród przedmiotów specjalistycznych studenci odnajdą przykładowo:

 • opiekę paliatywną;
 • chirurgię i pielęgniarstwo chirurgiczne;
 • rehabilitację i pielęgnowanie niepełnosprawnych itd.

Pamiętaj, że w trakcie wszystkich lat kształcenia rozwijać będziesz także swoje kompetencje społeczne, które wpłyną na doskonałą jakość komunikacji z pacjentami i jego najbliższym otoczeniem. Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe online pomogą ci zadbać o naturalne predyspozycje, którymi cechować powinna się każda osoba pracująca w tym zawodzie.

 

3. Nabywane umiejętności

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz dysponował jako absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online? Nieocenioną w przyszłej praktyce pielęgniarskiej.

Poza umiejętnościami czysto praktycznymi w zakresie poprawnego wykonywania zastrzyków, pobierania krwi i oznaczania probówek w celu wykonania poszczególnych badań morfologicznych, wykonywania EKG, EEG oraz szczepień, nauczysz się psychologicznego podejścia do pacjenta zarówno zdrowego jak i w różnych stanach choroby.

Będziesz wiedział, jak w atmosferze obustronnego szacunku i podmiotowego traktowania jednostki, wykonywać niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto wiedza o podstawach anatomii, genetyki, fizjologii i z zakresu nauk biochemicznych również nie pozostanie ci już dłużej obca.

Poznasz zasady bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym oraz nauczysz się współpracować z resztą personelu medycznego w celu zapewnienia jak najlepszej opieki wszystkim pacjentom. 

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zdrowie, uchodzące w oczach znacznej części ludzkości za wartość najwyższą, byłoby w ciągłym zagrożeniu gdyby nie personel medyczny. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że wszystkie najważniejsze obowiązki medyczne są w rękach lekarza, to pielęgniarki wykonują większość pracy najczęściej pod nieobecność lekarzy.

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online powstały w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowany personel medyczny oraz zainteresowanie przyszłych studentów tematyką związaną z służbą zdrowia, którzy chcieliby podjąć studia w niestandardowym trybie online.

Od zawsze marzyłeś, aby nieść pomoc innym ludziom? Niestraszne są dla ciebie szpitalne warunki i obcowanie z chorymi? Uważasz, że masz dość odporności psychicznej i wytrwałości do spełnienia wyzwań czekających każdą pielęgniarkę i pielęgniarza?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno pytanie, to studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

 

5. Gdzie studiować Pielęgniarstwo pomostowe - studia online

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pielęgniarstwo pomostowe - studia online:

 

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe online?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe - studia online trwają od 1 do 1,5 roku (studia I stopnia).

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe online zaadresowane są dla osób, które mają ukończoną szkołę średnią medyczną.

Na czas twojego kształcenia największy wpływ będzie mieć to, jaki rodzaj szkoły ukończyłeś. Na studiach wyższych tego rodzaju kształcić się bowiem możesz przez dwa lub trzy semestry. Wszystko zależy od tego, jakim dyplomem ukończenia szkoły dysponujesz.

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online

Praca po studiach

Jaka praca będzie na ciebie czekała po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online? Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest błyskawiczna pierwsza pomoc medyczna oraz, co oczywiste, we wszelkiego rodzaju placówkach medycznych.

Jeśli lubisz pracę z dziećmi, zatrudnienia poszukasz w żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Będą na ciebie również czekać szpitale, przychodnie, domy opieki, domy pomocy społecznej, hospicja i wszelkiego rodzaju zakłady opiekuńczo – lecznicze. 

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • szpitalach i przychodniach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach oświatowych (żłobkach, przedszkolach, szkołach)
 • zakładach penitencjarnych

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia