Pielęgniarstwo pomostowe – studia online

Pielęgniarstwo pomostowe – studia online

Pielęgniarstwo pomostowe – studia online – kierunek studiów 

Zdrowie, uchodzące w oczach znacznej części ludzkości za wartość najwyższą, byłoby w ciągłym zagrożeniu gdyby nie personel medyczny. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że wszystkie najważniejsze obowiązki medyczne są w rękach lekarza, to pielęgniarki wykonują większość pracy najczęściej pod nieobecność lekarzy. Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online powstały w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowany personel medyczny oraz zainteresowanie przyszłych studentów tematyką związaną z służbą zdrowia, którzy chcieliby podjąć studia w niestandardowym trybie online. Od zawsze marzyłeś, aby nieść pomoc innym ludziom? Niestraszne są dla ciebie szpitalne warunki i obcowanie z chorymi? Uważasz, że masz dość odporności psychicznej i wytrwałości do spełnienia wyzwań czekających każdą pielęgniarkę i pielęgniarza? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno pytanie, to studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz dysponował jako absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online? Nieocenioną w przyszłej praktyce pielęgniarskiej. Poza umiejętnościami czysto praktycznymi w zakresie poprawnego wykonywania zastrzyków, pobierania krwi i oznaczania probówek w celu wykonania poszczególnych badań morfologicznych, wykonywania EKG, EEG oraz szczepień, nauczysz się psychologicznego podejścia do pacjenta zarówno zdrowego jak i w różnych stanach choroby. Będziesz wiedział, jak w atmosferze obustronnego szacunku i podmiotowego traktowania jednostki, wykonywać niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto wiedza o podstawach anatomii, genetyki, fizjologii i z zakresu nauk biochemicznych również nie pozostanie ci już dłużej obca. Poznasz zasady bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym oraz nauczysz się współpracować z resztą personelu medycznego w celu zapewnienia jak najlepszej opieki wszystkim pacjentom. 

Jaka praca będzie na ciebie czekała po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online? Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest błyskawiczna pierwsza pomoc medyczna oraz, co oczywiste, we wszelkiego rodzaju placówkach medycznych. Jeśli lubisz pracę z dziećmi, zatrudnienia poszukasz w żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Będą na ciebie również czekać szpitale, przychodnie, domy opieki, domy pomocy społecznej, hospicja i wszelkiego rodzaju zakłady opiekuńczo – lecznicze. 

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online, w procesie rekrutacji na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi brane jest pod uwagę świadectwo maturalne upoważniające do podjęcia studiów wyższych oraz opłata rekrutacyjna i semestralna.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE – STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • podstaw anatomii, fizjologii, patologii, genetyki, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, radiologii
  • mianownictwa anatomicznego oraz wykorzystywania znajomości topografii narządów ciała ludzkiego
  • regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki
  • kompetencji interpersonalnych w zakresie porozumiewania się z pacjentem z zachowaniem obustronnego szacunku
  • organizacji czasu w celu dopasowania go do studiowania online

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online

Absolwent kierunku pielęgniarstwo pomostowe – studia online znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • szpitalach i przychodniach
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • domach pomocy społecznej
  • placówkach oświatowych (żłobkach, przedszkolach, szkołach)
  • zakładach penitencjarnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE – STUDIA ONLINE

Komentarze (0)