• FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia klasyczna

  Studia z zakresu filologii klasycznej kierowane są do osób zainteresowanych tradycją antyczną (grecką i rzymską) oraz jej obecnością w kulturach nowożytnych i współczesnych, szczególnie europejskich. Studia mają w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, co zapewnia dogłębne poznanie grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego nie tylko w dziedzinie literatury pięknej i języków (greka, łacina), lecz także filozofii, historii, historii kultury oraz mitologii.
  Program studiów obejmuje przedmioty typowo filologiczne (praktyczna nauka języka łacińskiego i starogreckiego, gramatyka opisowa obu języków klasycznych), przedmioty o charakterze literaturoznawczo-przekładowym (ćwiczenia z literatury, historia literatury, translatoria i seminaria), a także przedmioty pomocnicze, uzupełniające wiedzę i kompetencje filologa klasycznego (wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, wstęp do studiów filologii klasycznej z elementami technologii informacyjnej, historia starożytna, kultura antyczna).
  Ważnym elementem programu są autorskie przedmioty opcjonalne (kierowane do studentów wszystkich lat), przygotowywane każdego roku przez wykładowców z myślą o poszerzaniu zainteresowań studentów (np. kursy poświęcone kulturze popularnej, życiu codziennemu w antyku, łacinie prawniczej czy echom starożytności w folklorze współczesnej Grecji). Kameralny i elitarny charakter studiów filologii klasycznej pozwala, aby tematyka prowadzonych zajęć wychodziła naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom studentów.
  Studia dają także możliwość uczestniczenia w lektoratach języków nowożytnych. Oprócz języków popularnych, w Instytucie Filologii Klasycznej UJ uczyć się można języka nowogreckiego. Ponadto, na mocy umów podpisanych przez Instytut Filologii Klasycznej UJ z jego europejskimi partnerami, do studentów kierowana jest szeroka oferta stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus.
  Interdyscyplinarny charakter studiów filologii klasycznej daje absolwentowi rzetelne, ogólnohumanistyczne wykształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia i filozofia. Dysponuje on znajomością nie tylko języków klasycznych, ale także nowożytnych.
  Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w zakresie języków i literatur antycznych, a także ich recepcji w literaturze i kulturze europejskiej. Ponadto potrafi aktywnie wykorzystywać możliwości i zasoby pamięci, cechuje się umiejętnością precyzyjnego myślenia i jest świadomym uczestnikiem życia kulturalnego i naukowego. Absolwent filologii klasycznej może podjąć interesującą pracę w instytucjach kultury i nauki, w wydawnictwach lub w mediach. Przede wszystkim jest przygotowany, aby podjąć studia II stopnia z filologii klasycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język włoski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów lingwistyka

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich przede wszystkim w zakresie filologii, jednak z powodzeniem mogą je podjąć absolwenci innych studiów, nie tylko humanistycznych. Program kształcenia obejmuje między innymi następujące przedmioty:
  • teoria języka;
  • syntaktyka;
  • semantyka;
  • pragmatyka;
  • metody empiryczne w językoznawstwie;
  • językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii języków;
  • semiotyka;
  a ponadto praktyczną naukę wybranego języka w wymiarze 270 godzin. Proponowane języki to m.in. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Naukę języka obcego można zacząć od początku, bądź kontynuować od poziomu C1. Wybór języka i poziomu nastąpi w początkach pierwszego semestru, po uzyskaniu orientacji w zakresie umiejętności i preferencji studenta. 
  Absolwent uzyskuje rozległą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa oraz znajomość języka obcego na poziomie B2+ lub C2 w wypadku kontynuacji. Jest przygotowany zarówno do pracy naukowej, jak też ma kompetencje do wykonywania zawodów, gdzie wiedza językoznawcza bądź dobra znajomość języka obcego jest niezbędna. Ma również możliwość kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia angielska

  Absolwent studiów filologicznych pierwszego stopnia, specjalność filologia angielska, poza pogłębionym profilem humanistycznym, powinien posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego, a ponadto wiedzę z zakresu literatury oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, a także językoznawstwa angielskiego.

  Zakłada się również, iż winien znać podstawy badań literackich i językoznawczych, a także ogólną metodologię badań naukowych, które ułatwią mu kontynuację studiów anglistycznych w ramach studiów magisterskich drugiego stopnia na jednej z czterech wybranych specjalizacji: literaturoznawczej, językoznawczej, przekładoznawczej oraz pedagogiczno-metodycznej. Trzyletnie studia licencjackie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pomyślane są przede wszystkim jako etap przygotowawczy do podjęcia dalszych studiów w obrębie dwuletniego programu magisterskiego.
  Niemniej jednak, sam dyplom licencjata, jaki absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, już umożliwia mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz pogłębiona świadomość zagadnień kulturowych i literackich.
  Przewidujemy bardzo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia absolwentów studiów pierwszego stopnia, począwszy od organów samorządowych, instytucji kulturalno-oświatowych, poprzez wydawnictwa, redakcje, obsługę ruchu turystycznego, aż po pracę w jednostkach usługowych i innych sektorach publicznych. Po ukończeniu ścieżki nauczycielskiej absolwent zyskuje możliwość nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filoliga angielska z językiem niemeickim

  Filologia angielska z językiem niemieckim to studia humanistyczne, językowe, dzięki którym poznasz bogaty, fascynujący i zaskakujący świat zarówno krajów anglosaskich, jak i niemieckojęzycznych, osiągniesz biegłą znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie; to studia, dzięki którym zgłębisz tajniki języka angielskiego i niemieckiego, literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych; to studia, które dadzą Ci możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej, pragmatyki, tłumaczenia, analizy i interpretacji tekstów, które rozwiną Twoją świadomość językową i umiejętności językowe w języku angielskim i niemieckim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EAST EUROPEAN STUDIES: LANGUAGES AND DISCOURSES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów East European Studies: Languages and Discourses

  East European Studies: Languages and Discourses programme is an English-language option for individuals who wish to master two selected Slavic languages from Eastern Europe (one at a B2+ level and an additional one at a B1+ level) in international groups. Participants will gain specialized knowledge in the socio-cultural processes of selected countries in the region and their connections and interdependencies with social and cultural transformations in Poland. The study programme will provide participants with the opportunity to acquire knowledge and skills applicable in national and international cultural and local government institutions, as well as in non-governmental organizations and media.

  Education in the East European Studies: Languages and Discourses programme involves a small number of mandatory subjects, allowing for a general understanding of the history and contemporary issues of Eastern Europe. It also introduces students to research methodology and tools necessary for linguistic studies, humanistic discourse analysis, and memory studies. Practical language learning, both in the primary and additional languages, is a mandatory component of the programme. Students have the flexibility to choose most of their classes from various subject groups. The individually configurable study program ensures the possibility of acquiring and deepening knowledge in line with one's own needs, preferences, and interests.

  Information regarding Faculty

  Although it appeared in the structure of the university in 1951, the Faculty of Philology offers study programmes (fields of research) which have existed for a long time and tradition of which dates back by even five centuries. The Faculty offers over 20 philologies but teaches as many as 50 languages! It was granted the A category by the Ministry of Science and Higher Education, study programmes conducted at the Faculty lead in rankings prepared by the Education Foundation “Perspektywy”, and talented students join the prestigious Diamond Grant program winners.

  Studies at the Faculty of Philology have enjoyed unflagging popularity for years, allowing graduates to work, among others, as a translator, editor in publishing houses, teacher in schools, journalist, or employee of diplomatic or special services. Internships and paid internships offered by companies cooperating with the Faculty together with vocational courses and certified training, available to all interested students, can help in smooth entry to the labour market. Studies at the Faculty of Philology also include classes in small groups and the opportunity to work in more than 20 students’ academic associations.

  The Faculty consists of 8 institutes, the study programme is conducted by the Institute of East Slavonic Studies, which is located at Ingardena 3 Street, close to the Historic Centre of Kraków, the Jagiellonian Library and Błonia Park. The library of the Faculty of Philology ensures access to national and worldwide sources of information – it is a modern information centre concerning foreign philologies, history of literature, linguistics, methods of teaching, history, culture, art and translation studies.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku east european studies: languages and discourses brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEAN JOINT MASTER`S PROGRAMME IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów european joint master's programme in english and american studies

  European Joint Master's Programme in English and American Studies to kierunek dwuletnich studiów magisterskich opracowany i współtworzony przez konsorcjum 8 uniwersytetów partnerskich.

  Program studiów:

  • przewiduje odbycie trzeciego semestru na jednym z uniwersytetów partnerskich
  • umożliwia zdobycie najwyższych kwalifikacji w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kultury krajów anglojęzycznych
  • kształci specjalistów dysponujących pogłębioną merytoryczną i praktyczną wiedzą w zakresie filologii angielskiej, posiadających doświadczenie badawcze w placówkach europejskich

  Kierunek EJMPEAS umożliwia także zdobycie podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednej z uczelni partnerskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA FRANCUSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia francuska

  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ.

  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka francuskiego I, II, III – gr „Z'”, gr „0”, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja francuska, Historia Francji, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol/fr, Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku francuskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii francuskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia germańska

  POSIEDŹ, POCZYTAJ, POMYŚL, ZARYZYKUJ !!! Przede wszystkim poznasz w szerokim zakresie język niemiecki, literaturę i historię krajów niemieckojęzycznych. Oprócz tego zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną, dzięki której będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia albo nawet podjąć samodzielną pracę badawczą, z czym z resztą nie będziesz miał absolutnie żadnych problemów z powodu wysoko ustawionej poprzeczki w postaci zaawansowanego poziomu nauki języka niemieckiego na profilu literaturoznawczym lub językoznawczym.
  Do zajęć obowiązkowych należą przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Biorąc udział w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych musisz zebrać w ciągu trzech lat min. 180 pkt. ECTS. Przedmioty dodatkowe obejmują cztery podstawowe dziedziny:
  • literaturoznawstwo;
  • językoznawstwo;
  • wiedzę o kulturze
  • przekładoznawstwo;
  • dydaktykę (dla tych, którzy chcieliby robić karierę pedagogiczną).
  Na koniec studiów musisz jeszcze napisać pracę licencjacką oraz zdać egzamin licencjacki, dzięki czemu zdobędziesz tytuł licencjata. Kończąc germanistykę na UJ będziesz:
  • swobodnie i łatwo porozumiewał się po niemiecku (poziom C1 opanowania języka);
  • znał język, literaturę, kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych;
  • mógł pracować w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego;
  • mógł zostać tłumaczem, nauczycielem lub lektorem języka niemieckiego
  • mógł w trakcie studiów rozszerzać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Germanistów;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach II stopnia;
  • żałował, że wspaniały czas studiów oraz zarwane niekoniecznie przez naukę noce w niepowtarzalnym mieście dobiegły końca.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia germańska z językiem angielskim 

  Nasza propozycja: jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem niemieckim i językiem angielskim. Oprócz tego poznasz literaturę, historię i rozwój kulturalny niemieckiego i angielskiego obszaru językowego. Ukończenie studiów wymaga zdobycia 180 punktów ECTS. Z tego aż 54 zdobędziesz w ramach zajęć opcjonalnych, wybranych indywidualnie, stosownie do twoich zainteresowań. Na koniec studiów napiszesz jeszcze pracę licencjacką oraz zdasz egzamin licencjacki, dzięki czemu zdobędziesz tytuł licencjata.

  Indywidualizacja programu

  W ramach poszczególnych modułów oferujemy zajęcia opcjonalne w ramach praktycznej nauki języka. Natomiast na zajęciach opcyjno-projektowych wspieramy twoją kreatywność oraz pracę samodzielną lub zespołową w kooperacji z firmami i instytucjami spoza UJ. Uczestnicząc w zajęciach do wyboru pogłębisz wiedzę z zakresu:

  • krajoznawstwa (jeżeli interesują cię aspekty polityczno-gospodarcze, społeczno-kulturalne i inne);
  • literaturoznawstwa (jeżeli fascynują cię analiza utworów i metodologia badań literackich);
  • językoznawstwa (jeżeli ciekawią cię istota, budowa i rozwój języka);
  • pedagogiki i dydaktyki (jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia nauczycielskie);
  • praktycznej znajomości języka (jeżeli chcesz jeszcze częściej używać języka w praktyce).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ.

  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Historia literatury iberoamerykańskiej; Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja hiszpańska, Historia Hiszpanii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./hiszp., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku hiszpańskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii hiszpańskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA PORTUGALSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia portugalska

  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka portugalskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I, II, III; Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja Portugalii, Historia Portugalii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./port., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku portugalskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii portugalskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia portugalska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - ARABISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia orientalna - arabistyka

  Studia przeznaczone są dla osób charakteryzujących się zdolnościami językowymi, zainteresowanych różnorodną tematyką dotyczącą krajów arabskich. Ze względu na częste korzystanie podczas studiów z literatury przed­miotu w różnych językach europejskich, wymagana jest znajomość co najmniej jednego z nich.

  Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 12 przed­miotów kierunkowych, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przed­mioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.
  Absolwent studiów arabistycznych pierwszego stopnia posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie arabskiego języka literackiego oraz podstawową znajomość jednego z dialektów arabskich. Posiada wiedzę o kulturze, literaturze, historii, polityce i religii krajów arabskich. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w krajach arabskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia orientalna - arabistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - INDOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów indologia

  Podstawę studiów indologicznych I stopnia w Instytucie Orientalistyki UJ stanowią intensywne kursy hindi oraz sanskrytu. Program obejmuje ponadto m.in. gramatyki opisowe tych języków, zajęcia w zakresie literatury sanskryckiej, literatury hindi, kultury i sztuki, historii, geografii i etnografii, filozofii, współczesnych zagadnień społecznych oraz ogólne kursy z językoznawstwa i literaturoznawstwa.

  Studia indologiczne II stopnia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych i rozwijanie umiejętności badawczych. Studenci wybierają język główny (hindi-urdu lub sanskryt) oraz drugi język indyjski, np. tamilski (przedstawiciel rodziny języków drawidyjskich, używanych na południu Indii). Obok zajęć językowych program obejmuje m.in. kurs filozofii indyjskiej oraz zajęcia w zakresie tradycji literackich i religijnych Azji Południowej.

  Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Indologów UJ. Członkowie Koła organizują konferencje, obozy naukowe, pokazy filmów, warsztaty, spotkania z naukowcami, tłumaczami czy dyplomatami. Jedną z ważniejszych inicjatyw Koła są organizowane corocznie w maju Dni Indyjskie w Krakowie, których celem jest popularyzowanie wiedzy naukowej o Indiach i innych krajach regionu Azji Południowej.

  Studenci indologii mogą korzystać z wyjazdów stypendialnych do czołowych ośrodków indyjskich (w ramach programów ICCR i ECAF) oraz europejskich w ramach programu Erasmus (m.in. do Włoch, Austrii, Norwegii, Holandii). Studenci II stopnia mają również możliwość wyjazdu na fundowane przez rząd indyjski roczne stypendia językowe w Kendriya Hindi Sansthan w Agrze.

  Znajomość języków indyjskich, wsparta pogłębioną wiedzą na temat kultury subkontynentu indyjskiego i Azji Południowej daje absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia w firmach współpracujących z Indiami, dyplomacji, mediach, turystyce, organizacjach humanitarnych, straży granicznej itp.

  Więcej: www.indologia.io.filg.uj.edu.pl

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia orientalna - indologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - IRANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia orientalna - iranistyka

  Studia iranistyczne obejmują łącznie 2370 godz. dydaktycznych, w tym 2070 godz. przed­miotów kierunkowych i 300 ogólnych (historia filozofii, wstęp do języko­znawstwa i literaturo­znawstwa). Podstawą studiów jest teoretyczna i praktyczna znajomość języka nowoperskiego (farsi) w jego formie klasycznej i kolokwialnej (także język perskich mediów).
  Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektora – native speakera; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci poznają też drugi język nowoirański (paszto, kurdyjski, osetyjski, dari lub tadżycki) oraz podstawy języka awestyjskiego, staroperskiego i średnioperskiego (pahlawi).
  Przedmioty literackie obejmują przegląd literatur staro- i średnioirańskich (jeden semestr) oraz kurs klasycznej i współczesnej literatury nowoperskiej (wykład i lektura tekstów – po 3 semestry). Kładziemy nacisk na kulturę i realia świata irańskiego (wykłady: historia Iranu, religie Iranu, islam w Iranie, tradycje kulturowe świata irańskiego, geografia i etnografia Iranu). Na roku III ćwiczenia przekładowe (2 semestry) pozwalają studentom opanować podstawy praktycznych umiejętności translatorskich.
  Oferta programowa poszerzana jest w miarę możliwości o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu licencjata jest zaliczenie wymaganych pisemnych prac seminaryjnych i złożenie egzaminu końcowego.
  Absolwent studiów iranistycznych pierwszego stopnia posiada wiedzę o języku perskim, jego historii i gramatyce, klasycznej literaturze perskiej oraz kulturze Iranu (społeczeństwie, religii, historii, podstawowych zagadieniach ekonomiczno-politycznych).
  Absolwent posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka perskiego oraz bierną znajomość drugiego języka irańskiego (paszto, kurdyjskiego, tadżyckiego lub osetyjskiego). Może podejmować pracę wymagającą dobrej znajomości tych języków oraz znajomości literatury, historii i kultury Iranu np. pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, turystyce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia orientalna - iranistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - JAPONISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia orientalna - japonistyka

  W procesie dydaktycznym główny nacisk położony jest na praktyczną naukę języka japońskiego (łącznie 720 godzin) oraz inne przed­mioty filologiczne jak: nauka pisma japońskiego, gramatyka historyczna i opisowa współczesnego jęz. japońskiego, lektura tekstów japońskich, klasyczna i współczesna literatura japońska, kultura i geografia Japonii, elementy literatury chińskiej i koreańskiej. Na III roku studiów program przewiduje również praktyczną naukę drugiego języka dalekowschodniego – chińskiego.
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia w zakresie japonistyki mają zapewnić absolwentom znajomość współczesnego języka japońskiego w stopniu wystarczającym do ubiegania się o stypendia z różnych fundacji japońskich oraz szczegółową wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury i literatury japońskiej.
  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach wymagających znajomości japońskiego obszaru kulturowego, w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – na stanowiskach wymagających znajomości języka japońskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym, jako tłumacze lub asystenci językowi w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy i agencjach turystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia orientalna - japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - SINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia orientalna - sinologia

  Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, poznawanie języka i pisma, nabywanie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną. Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawiają przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji miedzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury.

  Program studiów ułożony jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od „zera”, opanować go na poziomie B2. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej.

  Możliwe jest uzyskanie rocznego stypendium w Chinach lub na Tajwanie, zgodnie z oficjalną ofertą stypendialną dla studentów, oraz skorzystanie z wakacyjnych ofert kursów uniwersytetów Chin i Tajwanu, zgodnie z ich ofertą i stypendiami.
  Studia oferują:
  • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze wybranych języków;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego;
  • Dla wybranych specjalności: wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych lub glottodydaktycznych;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.
  Absolwent sinologii będzie umiał porozumiewać się w języku chińskim w mowie na poziomie B2, czytać ze zrozumieniem ogólne teksty odpowiednie do wskazanego poziomu, zapisane w znakach uproszczonych (stosowanych w ChRL) i tradycyjnych (używanych na Tajwanie).
  Będzie znał konwencję zachowań werbalnych i niewerbalnych warunkujących poprawną komunikację w chińskim kręgu kulturowym. Jego wiedza o Chinach i zdobyte umiejętności będą dobrym fundamentem do kontynuacji w przyszłości studiów sinologicznych na poziomie magisterskim, pogłębiających znajomość zagadnień związanych z Chinami i wypracowanie wysokich, profesjonalnych kompetencji językowych.
  Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentowi wejść na rynek pracy w różnego rodzaju firmach chińskich w Europie i polskich/europejskich współpracujących z chińskimi i tajwańskimi kontrahentami. Coraz szersze kontakty kulturalne i oferty turystyczne wiążą się z rosnącym zapotrzebowaniem na osoby znające język chiński. Nie bez znaczenia jest równoczesna tutaj dobra znajomość któregoś języka europejskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia orientalna - sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - TURKOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia orientalna - turkologia

  W wymiarze godzin nauczania program studiów turkologicznych pierwszego stopnia obejmuje 2460 godzin, w tym 2100 godzin przed­miotów podstawowych i kierunkowych (m.in. praktyczna nauka jęz. tureckiego, gramatyka opisowa jęz. tureckiego, kultura ludów tureckich, historia Turcji, wprowadzenie do islamu, literatura turecka) oraz 360 godzin przed­miotów kształcenia ogólnego (m.in. wstęp do języko­znawstwa, literaturo­znawstwa, historia filozofii).
  Absolwent studiów turkologicznych pierwszego stopnia legitymuje się dobrą znajomością w mowie i piśmie tureckiego języka literackiego. Posiada wiedzę o literaturze, historii, kulturze, geografii, polityce i religii Turcji oraz podstawową wiedzę o językach, historii, kulturze i polityce innych państw turkojęzycznych.
  Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w Turcji, sektorze usług wymagających znajomości języków i kultur. Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS oraz zdanie przekrojowego egzaminu dyplomowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia orientalna - turkologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA. JĘZYK - KOMUNIKACJA - PRZEKŁAD

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia ukraińska. język – komunikacja – przekład

  Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład to kierunek, który, zgodnie ze swą nazwą, koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: praktycznej znajomości języka ukraińskiego, jego specyfice kulturowej (i związanych z nią potencjalnych problemach w międzykulturowej komunikacji) oraz przekładach z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski, w tym również na tłumaczeniach tekstów specjalistycznych.

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów-tłumaczy i specjalistek-tłumaczek, dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi, kulturowymi i translatorskimi, które pozwolą na swobodne poruszanie się w przestrzeni szeroko rozumianych kontaktów polsko-ukraińskich.

  W odróżnieniu od kierunku studia polsko-ukraińskie, realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, oraz filologicznych kierunków ukrainistycznych, oferowanych przez inne uczenie, kierunek filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład jest propozycją skoncentrowaną na praktyce przekładu oraz kompetencjach, które stanowią o jakości tłumaczeń (doskonała znajomość języka obcego, w tym – jego wariantów specjalistycznych, pogłębiona wiedza na temat specyfiki kultury ukraińskiej).

  Jest to jedyny w Polsce kierunek, który gruntownie i wszechstronnie kształci tłumaczy i tłumaczki języka ukraińskiego. Jego ważnym atutem jest również realizacja, w ramach przedmiotów obowiązkowych, programu Szkoły Prawa Ukraińskiego, prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji UJ.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia ukraińska z językiem rosyjskim

  Studia na kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska, kierowane są do osób zainteresowanych językiem ukraińskim, literaturą i kulturą ukraińską oraz historią Ukrainy. Kandydaci na filologię ukraińską powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne.
  Studia filologiczne I stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach II stopnia. W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka ukraińskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język rosyjski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego.
  Program studiów I stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka ukraińskiego, język prawa i biznesu, historię literatury ukraińskiej, historię Ukrainy, kulturę duchową Słowian Wschodnich, historię filozofii, wstęp do literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i filologii słowiańskiej, translatorykę.
  Na roku trzecim student wybiera specjalizację literaturoznawczą lub językoznawczą. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Ukrainy.
  Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka ukraińskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka ukraińskiego. Ponadto wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia rosyjska

  Studia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, kierowane są do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, literaturą i kulturą rosyjską oraz historią Rosji. Kandydaci na filologię rosyjską powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język ukraiński lub białoruski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego.
  Program studiów obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, historię Rosji, kulturę duchową Słowian Wschodnich, historię filozofii, wstęp do literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i filologii słowiańskiej, ćwiczenia translatoryjne. Na roku trzecim student wybiera specjalizację literaturoznawczą, językoznawczą, kulturologiczną lub translatologiczną. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Rosji. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK ROSYJSKI W TŁUMACZENIACH SPECJALISTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

  Studia na kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych to intensywne studia kształcące specjalistów w zakresie przekładu specjalistycznego – polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego. To studia dla osób, które znają już język rosyjski i polski na poziomie co najmniej C1 i chcą związać swoją karierę z tłumaczeniami dokumentów państwowych, tekstów prawniczych, dokumentacji medycznej i technicznej, tłumaczeniami z zakresu informatyki lub dążą do doskonałego posługiwania się w mowie i piśmie językiem rosyjskim.

  Podczas nauki studenci zapoznają się ze współczesnymi narzędziami pracy tłumacza, z technikami tłumaczeń pisemnych i ustnych, z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z przekładem i komunikacją interkulturową. Studia rozwijają również ogólną znajomość języka rosyjskiego, a także kompetencje w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów kultura Rosji i narodów sąsiednich 

  Studia na kierunku filologia, specjalność kultura Rosji i narodów sąsiednich, kierowane są do osób zainteresowanych językami, literaturą oraz kulturą Słowian Wschodnich. Kandydaci powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język ukraiński lub białoruski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego.
  Program studiów pierwszego stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, historię Rosji, historię Ukrainy, historię Białorusi, kulturę duchową Słowian Wschodnich, realioznawstwo obszaru języka rosyjskiego, kulturę ukraińską, kulturę białoruską, historię filozofii, wstęp do literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturologii.
  Ponadto, w ramach opcji studenci mogą uczęszczać na lektorat języka litewskiego i zapoznać się z szeroko rozumianą kulturą Litwy i Estonii oraz problemami współczesnego Kaukazu. Na roku trzecim student wybiera specjalizację rosjoznawczą, ukrainoznawczą lub translatologiczną. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o językach, literaturze i kulturze Słowian Wschodnich.
  Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kultura rosji i narodów sąsiednich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA RUMUŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia rumuńska

  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka rumuńskiego I, II, III – , Prakt. nauka j. francuskiego, Prakt. nauka III języka rom., folklor/Historia literatury I, Historia literatury IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa Ia, Ib, II, Cywilizacja Rumunii, Historia Rumunii, Współczesne społeczeństwo Rumunii, Geografia gospodarcza i turystyczna Rumunii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Historia języka, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Absolwent filologii rumuńskiej I stopnia posiada: biegłą znajomość języka rumuńskiego w mowie i piśmie na poziomie C1, szeroką wiedzę na temat języka, literatury, kultury i historii Rumunii, a także (w mniejszym stopniu) innych krajów romańskich, dobrą znajomość łaciny i języka francuskiego na poziomie B2 oraz trzeciego wybranego języka romańskiego na poziomie A2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują do kontynuacji studiów na filologii rumuńskiej na II stopniu, lub do podjęcia studiów I lub II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii rumuńskiej lub dobra znajomość języka rumuńskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rumuńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia słowiańska

  Studia I stopnia
  Studia slawistyczne skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrej sprawności językowej po licencjacie i biegłej po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach, literaturach i społeczeństwach poszczególnych krajów słowiańskich.
  Oprócz języków modułów specjalizacji (bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego, słowackiego) studenci uczą się również drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego lub macedońskiego). Obowiązkowa jest kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, i in.).

  Studia kształcą potrzebnych na rynku pracy specjalistów, którzy są gotowi do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach, korporacjach i firmach, które, ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności, potrzebują pracowników dysponujących bardzo dobrą znajomością języków i kultur zachodnio- i południowosłowiańskich. Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Serbią i Słowacją oraz w firmach międzynarodowych, które działają na rynku tych krajów.

  Studia II stopnia

  Studia slawistyczne skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrej sprawności językowej po licencjacie i biegłej po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach, literaturach i społeczeństwach poszczególnych krajów słowiańskich. Oprócz języków modułów specjalizacji (bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego, słowackiego) studenci uczą się również drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego lub macedońskiego). Obowiązkowa jest kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, i in.).

  Studia kształcą potrzebnych na rynku pracy specjalistów, którzy są gotowi do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach, korporacjach i firmach, które, ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności, potrzebują pracowników dysponujących bardzo dobrą znajomością języków i kultur zachodnio- i południowosłowiańskich. Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Serbią i Słowacją oraz w firmach międzynarodowych, które działają na rynku tych krajów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA SZWEDZKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia szwedzka

  Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, musisz choć "troszkę" interesować się dziedzinami humanistycznymi i oczywiście mieć talent do nauki języków. Jeśli "wszedłeś na tę stronę i czytasz tę informację", to znaczy, że najprawdopodobniej tak jest.

  Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (praktyczna nauka języka szwedzkiego) oraz zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji. 
  Oprócz tego usłyszysz i przeczytasz o zagadnieniach dotyczących również innych krajów skandynawskich i ich miejscu w kulturze Europy. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku.
  Jednocześnie będziesz uczył się drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym – języka niemieckiego. Pod koniec studiów zdasz bez problemu egzamin z niemieckiego na poziomie B2. Damy Ci też możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, które ufundują dla Ciebie Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje.
  Dyplom ukończenia studiów będziesz miał w kieszeni, kiedy zaliczysz wymagane w programie kursy, napiszesz pracę licencjacką i zdasz egzamin licencjacki. Kończąc 6-semestralną filologię szwedzką (studia pierwszego stopnia) na UJ będziesz:
  • doskonale znał w mowie i piśmie dwa języki obce: język szwedzki (poziom C1) i niemiecki (poziom B2);
  • znał język, literaturę, kulturę i realia Szwecji;
  • znał tajniki kultury skandynawskiej;
  • umiał praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego, np. rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz dostarczać informacje w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczyć w pracy zespołowej zachowując zasady etyczne;
  • mógł organizować wydarzenia / eventy życia kulturalnego w Polsce i Szwecji;
  • mógł pracować w redakcjach czasopism i wydawnictw, branży turystycznej i wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka szwedzkiego i niemieckiego, np. w firmach skandynawskich współpracujących z polskimi przedsiębiorstwami;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia szwedzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • REGION KARPACKI: ETNOLINGWISTYKA I STUDIA KULTUROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

  Studia na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe są unikalne w skali całego kraju studia I stopnia poświęcone językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty, które obejmują tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii.

  Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Ponadto, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Obowiązkowym elementem studiów będą również badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą.

  Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz: Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WĘGIERSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia węgierska

  W ciągu 6 semestrów studiów student realizuje przed­mioty obligatoryjne: praktyczna nauka języka węgierskiego, wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej z elementami poetyki, zarys historii kultury Węgier, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, wstęp do języko­znawstwa ogólnego, łacina – lektorat, estoński – lektorat, technologia informacyjna, historia Węgier, gramatyka opisowa, historia literatury węgierskiej XIX wieku, historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej, seminarium licencjackie, uzyskując 162 punkty ECTS – wedle własnych zainteresowań uzupełnia 18 punktów ECTS (min. 150 godzin wybranych zajęć z oferty UJ). W ramach III roku studiów student wybiera 3 przed­mioty specjalistyczne w zakresie nauki języka:

  • biznes i prowadzenie spraw biurowych,
  • turystyka i gastronomia,
  • religia i kościoły,
  • technika,
  • informatyka i telekomunikacja,
  • slang,
  • kultura (film, teatr, literatura, rynek wydawniczy).
  Absolwent 3–letnich studiów hungarystycznych pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata; posiada podstawową wiedzę o języku, historii, kulturze i literaturze współczesnej Węgier. Biegle włada językiem węgierskim w mowie i piśmie, na podstawowym poziomie zna także inny język ugrofiński – estoński. Zna elementarne lingworealie i specyficzne zwyczaje węgierskiej komunikacji kulturowej.
  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w firmach usługowych i handlowych, turystyce, w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz w dziedzinach, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka węgierskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C ECL; w KFW UJ prowadzone są egzaminy w systemie ECL). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa (w ramach studiów magisterskich). Osoby uzyskujące dobre wyniki w nauce mają możliwość uzyskania stypendiów wyjazdowych na Węgry.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia węgierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia włoska

  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ.

  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka włoskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja włoska, Historia Włoch, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./wł., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 

  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku włoskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii włoskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEKŁAD LITERACKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów przekład literacki

  Studia stacjonarne II stopnia, przekład literacki mogą podjąć kandydaci legitymujący się bardzo dobrą znajomością wybranego języka obcego, kochający literaturę i władający dobrze językiem polskim. Dają one możliwość doskonalenia znajomości języka obcego i przygotowują do pracy w charakterze tłumacza literatury lub krytyka przekładu. Student poszerza swoją wiedzę na temat literatury i kultury obszaru wybranego języka, równocześnie w czasie specjalistycznych kursów otrzymuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki przekładu i działania tłumacza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEKŁADOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów przekładoznawstwo

  Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku przekładoznawstwo, przygotowują w praktyczny sposób i z wykorzystaniem technologii komputerowych do wykonywania zawodu tłumacza pisemnego (szerokiej gamy tekstów, w tym tekstów specjalistycznych), audiowizualnego (w tym audiodeskrypcji) oraz ustnego (przekład konsekutywny i symultaniczny) w zakresie trzech języków: polskiego i dwóch języków obcych.

  Ich celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, zajęcia w trybie telewspółpracy i wideo-konferencji, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (14)

Agnieszka Ocena odpowiedz

Ja studiowałam filologie polska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poziom jest wysoki i bywa ciężko. Chciałabym jeszcze tutaj skończyć studia uzupełniające z filologii angielskiej o spec. Literaturoznawstwo. Mam nadzieję że w przyszłym roku się dostanę.

Rafał Ocena odpowiedz

Studiuję Filologię włoską, bo szalenie interesują mnie Włochy i wszystko co z nimi związane, począwszy od literatury po piłkę nożną. Chcą poznać każdy szczegół dotyczący tego kraju musiałem wybrać uczelnię, dzięki której dowiem się niemal wszystkiego. Właśnie dlatego wybrałem naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim

Edyta Ocena odpowiedz

Węgry interesowały mnie niemal od zawsze, dlatego chciałam poznać je jak najbliżej, a potem wyjechać, kto wie na jak długo. Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego był dla mnie oczywistym. Na tej uczelni znalazłam to, czego szukałam odnośnie kształcenia wyższego

Milena Ocena odpowiedz

Na Uniwersytecie Jagiellońskim znalazłam to, czego chciałam, czyli kierunek o nazwie Filologia rumuńska. Na tej uczelni każdy znajdzie dziedzinę, w której chce się rozwijać.

Filip Ocena odpowiedz

Studiuję Filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo Rosja to moja pasja, punkt największych zainteresowań a także miejsce, do którego bardzo chciałbym pojechać i zwiedzić wzdłuż i wszerz.

Mariusz Ocena odpowiedz

Zawsze interesowała mnie Portugalia i wszystko co z nią związane; począwszy od muzyki fado po literaturę i sport. Dlatego studiuję Filologię portugalską na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby wiedzieć jeszcze, jeszcze więcej

Ewelina Ocena odpowiedz

Język polski to najpiękniejszy język na świecie i zgłębianie jego zasad sprawia ogromną przyjemność. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dają ogromną satysfakcję

Oliwia Ocena odpowiedz

Niemal od zawsze marzę o podróży do Chin, gdyż szalenie interesuje mnie kultura tego kraju. Aby dowiedzieć się jak najwięcej i zostać ekspertem, wybrałam studia na najlepszej polskiej uczelni, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gabrysia Ocena odpowiedz

Studia to rozwijanie pasji i zainteresowań. Dlatego należy wybierać najlepsze do tego miejsca. Ja wybrałam Uniwersytet Jagielloński.

Szymon Ocena odpowiedz

Nauka na Uniwersytecie Jagiellońskim to czas aktywnie spędzony, wypełniony ciekawymi zajęciami. Każdego polecam tę uczelnie. To najlepsze miejsce do zdobywania wykształcenia.

Paulina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to najlepsza opcja na zdobycie solidnego wykształcenia.

Marcelina Ocena odpowiedz

Studia na Filologii hiszpańskiej to podróż. Możliwość zagłębienia się w sztukę, obyczaje, kulturę. Niesamowita sprawa dla ciekawych świata. Jeśli ktoś lubi taką dziedzinę, powinien udać się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, najlepszej uczelni w kraju.

Patrycja Ocena odpowiedz

Bardzo zależało mi na tym, aby studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Było to po prostu moje marzenie. Udało się je spełnić i wiem, że to był najlepszy wybór

Tomek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w Polsce i studiowanie na niej jest prawdziwym wyzwaniem. Ale to przecież dobrze. Przez wysoki poziom kształcenia zdobędę świetne kwalifikacje.