FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA

FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia orientalna – iranistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

Osoby, które aplikują na kierunek filologia orientalna – iranistyka będą miały okazję dowiedzieć się więcej na temat historii, kultury, czy literatury Iranu. Ponadto skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu nauk filologicznych, społecznych, literaturoznawczych i językoznawczych. Poza przygotowaniem teoretycznym wykształcą również umiejętności praktyczne i nauczą się praktycznego zastosowania języka perskiego w mowie i piśmie.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, szkołach językowych, instytucjach publicznych, branży turystycznej, wydawnictwach, mediach, muzeach, czy w domach kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek filologia orientalna – iranistyka muszą spełnić szereg wymogów określonych przez daną uczelnię wyższą. Tym samym zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji i dostanie się na wymarzony kierunek.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia orientalna – iranistyka to:

 • język obcy nowożytny

 • język polski.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz wykazać znajomość języka perskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia orientalna - iranistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia orientalna - iranistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA?

Studia filologiczne będą idealnym wyborem dla osób interesujących się kulturą, historią oraz literaturą innych krajów i chciałyby rozwijać się w takim kierunku. W ramach kształcenia na studiach filologia orientalna – iranistyka studenci będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat współczesnego Iranu oraz zagadnień historycznych i kulturoznawczych związanych z tym regionem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia orientalna – iranistyka możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku filologia orientalna – iranistyka będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami filologicznymi, językoznawczymi, literaturoznawczymi, kulturoznawczymi, społecznymi i historycznymi. Studenci będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat historii, literatury oraz etnografii Iranu. W planie znajdą się także zajęcia z gramatyki opisowej, językoznawstwa i religii obowiązującej na terenie Iranu.

Poza wiedzą teoretyczną studenci skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się języka perskiego oraz jego zastosowania w praktyce, zarówno w mowie i piśmie. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać analizy i interpretacji wybranych tekstów z kanonu literatury perskiej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA ?

Studia na kierunku filologia orientalna – iranistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA ?

Ukończenie studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku filologia orientalna – iranistyka znajdą zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej oraz w firmach i korporacjach międzynarodowych. Równie ciekawą opcją może być znalezienie zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, mediach i redakcjach czasopism. Uzyskaną wiedzę i umiejętności studenci wykorzystają zatrudniając się w instytucjach kultury, między innymi w muzeach, czy domach kultury. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w szkołach językowych, branży turystycznej oraz we własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia orientalna – iranistyka:

 • muzea

 • domy kultury

 • inne instytucje kultury

 • szkoły językowe

 • redakcje czasopism

 • media

 • szkoły językowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • placówki dyplomatyczne

 • własna działalność gospodarcza

 • branża turystyczna.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – IRANISTYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia