FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA

FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia orientalna – japonistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Filologia orientalna – japonistyka to studia skierowane do wszystkich pasjonatów kultury japońskiej, którzy jednocześnie chcieliby zawodowo rozwijać się w tym kierunku. Studenci będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat kultury, historii oraz literatury Japonii. Co więcej nauczą się języka japońskiego i jego zastosowania w mowie i piśmie oraz poznają wybrane zagadnienia z obszaru gramatyki opisowej.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze wszystkimi firmami oraz instytucjami, w których wymagana jest znajomość języka japońskiego. Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, mediach, redakcjach czasopism, biurach podróży, czy w korporacjach międzynarodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed złożeniem aplikacji na kierunek filologia orientalna – japonistyka należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi ustalonymi przez daną uczelnię wyższą. Dzięki temu kandydaci zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia orientalna – japonistyka:

 • język angielski

 • język polski.

W przypadku aplikacji na studia magisterskie należy przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich na japonistyce lub innym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia orientalna - japonistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia orientalna - japonistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA?

Obecnie, znajomość jak największej liczby języków obcych jest dużym atutem zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też, studia filologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem przyszłych studentów. Program nauczania na kierunku filologia orientalna – japonistyka został skonstruowany w taki sposób, aby studenci zdobyli wiedzę teoretyczną oraz wykształcili umiejętności praktyczne, które otworzą im wiele zawodowych drzwi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia orientalna – japonistyka możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku filologia orientalna – japonistyka będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, społecznymi, literaturoznawczymi i językoznawczymi. W planie znajdą się zajęcia z historii filozofii, historii Japonii oraz współczesnej literatury japońskiej.

Studenci nauczą się również języka japońskiego oraz poznają zagadnienia z obszaru gramatyki opisowej, co pozwoli im na lepsze wykorzystanie języka zarówno sytuacjach prywatnych, jak i oficjalnych. W ramach kształcenia rozwiną również umiejętność dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie języka polskiego, japońskiego i angielskiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA?

Studia na kierunku filologia orientalna – japonistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA?

Ukończenie studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi w kraju i zagranicą. Absolwenci kierunku filologia orientalna – japonistyka znajdą zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, mediach, redakcjach czasopism, czy w wydawnictwach publikujących literaturę japońską. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach podróży, firmach i korporacjach międzynarodowych. Uzyskaną wiedzę i umiejętności można także wykorzystać w szkołach językowych, biurach tłumaczeniowych, czy zakładając własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia orientalna – japonistyka:

instytucje kultury

 • biura tłumaczeniowe

 • placówki dyplomatyczne

 • instytucje międzynarodowe

 • wydawnictwa i redakcje czasopism

 • redakcje telewizyjne i radiowe

 • media

 • szkoły językowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • placówki dyplomatyczne

 • własna działalność gospodarcza

 • branża turystyczna.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA

Komentarze (0)