Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm

 • ANGLISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów anglistyka

  Lublin to nie Londyn, jednak tu także możesz świetnie poznać język, którym ludzie posługują się nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale praktycznie na całym świecie. Na anglistyce nauczysz się nie tylko swobodnie posługiwać angielskim (na poziomie C1), ale też drugim, wybranym przez siebie europejskim językiem obcym (na poziomie B2).

  Poznasz bogatą historię, literaturę i kulturę krajów obszarów anglojęzycznych oraz zachodzące w nich procesy społeczne, a także brytyjską i amerykańską odmianę języka. Już od drugiego roku studiów możesz rozwijać swoją wiedzę w najbardziej interesujących Cię kierunkach na zajęciach specjalizacyjnych z: literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa lub traduktologii.

  Po ukończeniu tego kierunku nie tylko będziesz lepiej rozumieć sam język, ale też wszelkie procesy, zjawiska oraz niuanse i różnorodność kultury krajów anglojęzycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów archeologia

  Interesuje Cię historia – zwłaszcza ta najdawniejsza. W muzeach podziwiasz pochodzące z czasów starożytności skarby. Fascynują Cię stare druki i rękopisy. Jesteś ciekawy, jak wyglądał świat i życie ludzi w przeszłości. Chciałabyś to badać i odkrywać. Archeologia to kierunek, na którym się tego nauczysz.

  Zdobędziesz wiedzę o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, a także poznasz metody badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. Z takim „wyposażeniem” będziesz mógł odkrywać tajemnice przeszłości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archeologia polski i powszechna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archeologia pradziejowa
  • Archeologia historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunku archeologia. W przypadku identycznych ocen będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów architektura informacji

  Urodziłeś się i wychowałeś już w cyfrowym świecie i nie znasz innej rzeczywistości. Multum informacji wokół wcale Cię nie przeraża – dobrze wiesz, jak je wybierać, wykorzystywać i które z nich naprawdę warto „podać dalej”. Zdajesz sobie sprawę z tego, że we współczesnym świecie problemem nie jest samo zdobycie informacji, ale wobec ich nadmiaru odpowiednia selekcja i sprawdzenie oraz oczywiście zabezpieczenie.

  Wiesz też, że „w cenie” jest budowanie skutecznej komunikacji na podstawie posiadanych informacji i danych. A do tego samo słowo to już za mało – aby trafić do odbiorcy i zostać w jego głowie na dłużej, sama forma przekazu musi być odpowiednio atrakcyjna także wizualnie. Wiedzę potrzebną do budowania nowoczesnej, multimedialnej i wielokanałowej komunikacji zdobędziesz właśnie na architekturze informacji.

  Kładziemy tu nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi) i pokazujemy, jak skutecznie wykorzystać wiedzę humanistyczną w świecie nowoczesnych, cyfrowych technologii. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Publikowanie cyfrowe i sieciowe
  • Architektura systemów informacyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

  Program studiów realizuje nowoczesną koncepcję kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją. 
  Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych.
  Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces rynku. Naszym celem jest przygotowanie do pracy z dokumentami i informacją we współczesnych przedsiębiorstwach i urzędach.
  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Informatyka biurowa, Podstawy records management, Eksploracja danych, Oprogramowanie ECM, Problemy archiwistyki współczesnej, Systemy kancelaryjne, E-government, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie dokumentami etc.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyczna
  • Zarządzanie dokumentacją współczesną
  • Informatyka biurowa i archiwalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka historyczna
  • Informatyka biurowa
  • Zarządzanie dokumentacją współczesną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów e-edytorstwo i techniki redakcyjne

  Kochasz książki – zarówno te papierowe, jak i w formie e-booków czy audiobooków. Marzysz o tym, aby je w przyszłości wydawać. Masz też lekkie pióro, dużo radości sprawia Ci pisanie i lubisz kreatywne wyzwania. Do tego jesteś osobą wrażliwą na piękno literatury i języka polskiego.

  Wiesz, jak ważna jest poprawność językowa i skrupulatnie tropisz wszystkie błędy w tekstach. Szukasz kierunku studiów, który wyposaży Cię nie tylko we wszechstronną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności i tym samym zapewni wiele możliwości zawodowego rozwoju.

  Studia e-edytorskie będą więc dla Ciebie bardzo dobrym pomysłem. Zdobędziesz nie tylko w specjalistyczną wiedzę z zakresu edytorstwa, ale też literaturoznawstwa i językoznawstwa. Z kolei w ramach oferowanych na tym kierunku specjalnościach zyskasz dodatkowe umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wydawnictwo
  • E-edytorstwo w nowych mediach

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów filologia polska

  Jeśli lubisz czytać, fascynuje Cię język, literatura, kultura i marzysz o pracy, która pozwoli spożytkować te pasje – studia polonistyczne będą najlepszym wyborem. Filologia polska to kierunek dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym, łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii). 
  Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, wszędzie tam, gdzie doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.
  W ich trakcie możesz rozwijać swe pasje w kołach naukowych, uczestniczyć, w studenckich i doktoranckich konferencjach naukowych, a także, w ramach programu Erasmus, zrealizować część zajęć poza granicami Polski.
  Studiowanie pogłębi Twoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego historię i stan współczesny, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać. Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz największe dzieła literatury polskiej i światowej, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Redaktorsko-medialna
  • Studium teatralne
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Teatrologiczno-filmoznawcza
  • Medioznawcza
  • Wydawnicza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku związanego z wybraną specjalnością.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów germanistyka

  Konkurencyjność germanistyki wynika z wprowadzenia programu studiów, który łączy zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę wszystkich studiów neofilologicznych z umiejętnościami praktycznymi ukierunkowanymi na wykształcenie kompetencji twardych (znajomość niemieckiego języka standardowego i języka specjalistycznego) oraz kompetencji miękkich (kreatywność, zdolność logicznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu, zdolności perswazyjne i in.).
  Program studiów i praktyk zawodowych został przygotowany we współpracy z lubelskimi pracodawcami. Atrakcyjność germanistyki wynika z faktu zapewnienia zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez instytucje zajmujące się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami. Innowacyjność germanistyki polega na interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co kształtuje kulturowe wzorce zachowań i jest podstawą komunikacji interkulturowej. 
  Program studiów został przygotowany zarówno dla kandydatów z doskonałą znajomością języka niemieckiego, jak i dla początkujących. W programie studiów znajdują się bloki przedmiotów obowiązkowych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, zajęcia  z praktycznej nauki języka niemieckiego, zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i społecznych,  technologia informacyjna i zajęcia z wychowania fizycznego), wybieralnych (zajęcia z nauki drugiego języka nowożytnego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu dyplomowego) i specjalnościowych (przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych niezbędnych do pracy zawodowej). 
  Studia I stopnia na kierunku germanistyka kończą się egzaminem dyplomowym (ustnym) z wybranej przez studenta dyscypliny: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo lub językoznawstwo, do którego przygotowuje się 4 semestry na zajęciach projektowych i seminaryjnych z wybranej dyscypliny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Specjalistyczny język niemiecki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Specjalistyczny język niemiecki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISPANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów hispanistyka

  Cervantes, Ortega y Gasset, Alemán, Fuentes czy Márquez  – dobrze wiesz, że to nie nazwiska piłkarzy. Fascynuje Cię wszystko, co wiąże się zarówno z kulturą iberyjską, jak i latynoską: od języka i kultury po sport, muzykę i kuchnię oraz oczywiście ciepły klimat. Chcesz świetnie poznać język hiszpański, aby zajmować się tłumaczeniami, pracować w firmach mających kontakty w krajach hiszpańskojęzycznych lub zarażać innych swoją pasją do tego języka i kultury jako lektor. Właśnie w tym pomogą Ci studia na kierunku hispanistyka. 

  Możesz poszerzać dalej swoją wiedzę i zagłębiać się w iberyjską kulturę na studiach II stopnia. Jeśli zechcesz od razu podjąć pracę, znajdziesz ją, m.in. w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi z krajów hiszpańskojęzycznych, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach, instytucjach związanych z kulturą czy biurach i firmach świadczących usługi turystyczne. Możesz też uczyć języka hiszpańskiego, zarówno w szkołach językowych, jak i publicznych (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku hispanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów historia

  Daty ważnych wydarzeń historycznych pamiętasz lepiej niż własną datę urodzenia, ale oprócz bezbłędnego recytowania cyferek potrafisz też szerzej myśleć. Podręcznikowe „przyczyny, przebieg, skutki”, to dla Ciebie tylko punkt wyjścia do szerokich i ekscytujących wywodów o historycznych zdarzeniach, faktach i postaciach. Najdawniejsze i najbardziej zapomniane historie potrafisz opowiadać z takimi szczegółami i pasją, jakby ledwo co się zdarzyły i to z Twoim udziałem.

  Wolne chwile spędzasz w książkach, archiwach lub rekonstrukcjach historycznych. Bardziej niż to, co teraz, interesuje Cię po prostu to, co było. Obecne czasy są dla Ciebie tylko wynikiem tego, co już było. A co będzie? To zależy, tylko od tego, co zrobimy z dotychczasową wiedzą teraz. Wiesz, że czas poświęcony na odkrywanie historii nigdy nie będzie zmarnowany. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Dziedzictwo historyczne regionu
  • Historia stosowana
  • Turystyka historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION AND THE WORKPLACE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów interculutral communication in education and the workplace

  The Programme is designed to provide students with knowledge, skills and competences in the field of intercultural communication. These qualifications are very important and desirable not only in today’s labour market, but also essential for success in educational institutions.

  The Programme is addressed to Polish students who wish to study in English in an international environment and to foreign students who are interested in MA studies in Poland with English as the language of instruction. 

  By participating in the courses, students will acquire knowledge about the cultural diversity of the world, an understanding of multicultural problems in the era of global economic and educational migration, as well as necessary intercultural competences and skills.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Admission is based on a qualifying interview which is held in English. The purpose of the interview is to evaluate applicant’s scope of interest in a chosen field of study. The program is addressed to candidates holding a Bachelor’s degree or any other equivalent degree. Prospective students register online in the online registration system IRK and are required to submit a complete set of application documents within the deadline or until all the available places have been filled.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów italianistyka

  Jesteś miłośnikiem słonecznej Italii? Zachwyca Cię język włoski i chcesz nim biegle władać ? Pomogą Ci w tym studia na kierunku italianistyka. Nauczysz się na nich nie tylko języka włoskiego (C1 ESOKJ), ale i języka francuskiego (B2 ESOKJ) oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładu, historii, kultury włoskiej oraz francuskiej, jak również współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Włoch i Francji.

  Posiądziesz podstawowe kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i literackich oraz umiejętności komunikacji w sytuacjach zawodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku italianistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Filmy, książki, muzyka i jeszcze raz filmy. Zawsze jesteś na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, biegasz z koncertu na koncert, zahaczając przy okazji o wystawy, i zawsze wiesz, co warto obejrzeć czy przeczytać. Zarówno z nowości, jak i klasyków. O ulubionych twórcach możesz dyskutować i ciekawie opowiadać godzinami.

  W pozostałym czasie sam próbujesz coś tworzyć, w każdej dziedzinie, która aktualnie Cię zainteresuje: trochę piszesz, trochę fotografujesz, czasem kręcisz filmy lub robisz muzykę. Najchętniej byś to po prostu wszystko połączył i rozwijał swoje pasje w późniejszej pracy zawodowej. Kulturoznawstwo daje Ci właśnie taką możliwość. Zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą różnych zjawisk kulturowych, ale też nauczysz się je analizować i wykorzystywać tę wiedzę właśnie do prowadzenia ciekawych działań kulturalnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Medialna
  • Antropologia i socjologia kultury
  • Krytyka i animacja sztuki
  • Teatrologia i filmoznawstwo
  • Judaistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wielokulturowość w polsce – tradycja i współczesność
  • Zarządzanie w kulturze
  • Antropologia i etnologia
  • Media i kultura popularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów lingiwstyka stosowana

  Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

  Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym - z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Translatoryczna
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryczna
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów logopedia z audiologią

  Niektórzy mają świetny „słuch muzyczny”, Twoim darem jest „słuch językowy” i piękna mowa. Tak jak doświadczony muzyk jest w stanie wychwycić każdą fałszywą nutę, Ty jesteś wyczulony na wszelkie błędy, nieodpowiednie akcenty czy zaciągnięcia pojawiające się w mowie.

  Dobrze wiesz, że sposób mówienia wpływa nie tylko na jakość komunikacji, ale też na wizerunek i postrzeganie danej osoby. Chcesz się więc profesjonalnie zająć ich naprawą i „strojeniem” aparatu mowy u tych, którzy mają z tym problemy. Narzędzia i niezbędną wiedzę do tego zdobędziesz właśnie na logopedii z audiologią.

  Kierunek ten prowadzony jest przez Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, który cieszy się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedia kliniczna
  • Surdologopedia

  STUDIA I STOPNIA

  Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą: -język polski, -jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka; -sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów licencjackich na kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią. W przypadku identycznych ocen decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów. Pierwszeństwo na listach rankingowych mają absolwenci UMCS z oceną z dyplomu 3,5 lub wyższą.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLSKO - NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów polsko - niemieckie studia kulturowa i translatorskie

  Wyjątkowy kierunek w ofercie UMCS. Jest to program o charakterze międzynarodowym i międzyuczelnianym w ramach partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Kierunek przeznaczony dla studentów obu tych uczelni, którzy chcą odbyć studia kulturoznawcze i tłumaczeniowe w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości.

  Studia te pozwolą Ci udoskonalić umiejętności językowe i nabyć kompetencje tłumacza w zakresie języka polskiego i niemieckiego. W ramach programu kształcenia możesz realizować specjalności kulturoznawczą i translatologiczną w takich dziedzinach, jak: współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym czy tłumaczenie literatury. 

  Studia są realizowane w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma). Oznacza to, że program jest realizowany w obu ośrodkach akademickich: semestr I i VI osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr II i III wspólnie w Poczdamie, semestr IV i V wspólnie w Lublinie. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PORTUGALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów portugalistyka

  Dobre wina, ciepły klimat i sentymentalne fado. To tylko kilka rzeczy, które pociągają Cię w Portugalii. A może marzysz, aby wyjechać jeszcze dalej? Pociąga się karnawał, dobra zabawa, piękne plaże i piłka nożna na najwyższym poziomie? To wszystko znajdziesz z kolei w kraju słynącym z telenowel.

  Jednak niezależnie od tego, czy bardziej fascynuje Cię bliższa Portugalia, czy daleka Brazylia, na portugalistyce pogłębisz znajomość języka, który pozwoli Ci się odnaleźć w każdym z tych miejsc. Oprócz tego lepiej poznasz też kulturę, tradycje oraz problemy społeczne państw portugalskojęzycznych. Z kolei dzięki umowom dwustronnym zarówno z portugalskimi, jak i brazylijskimi uniwersytetami część studiów możesz odbyć za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PORTUGALISTYKA: STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent studiów licencjackich

  • posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych;
  • legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury;
  • posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów romanistyka

  Jesteś miłośnikiem Francji. Zachwyca Cię brzmienie języka francuskiego i chcesz nim biegle władać. Pomogą Ci w tym studia na kierunku romanistyka. Zajmiesz się na nich nie tylko poznawaniem języka francuskiego, ale też zyskasz wiedzę w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji. Nabędziesz podstawowe kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i literackich oraz umiejętności specjalistycznej komunikacji w sytuacjach zawodowych.

  Po ukończeniu romanistyki możesz pracować np. w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach oraz wszelkich sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej i włoskiej. Mogą to być np. firmy współpracujące z francuskimi lub włoskimi partnerami zagranicznymi, ale też firmy zagraniczne, które mają przedstawicielstwo w Polsce.

  Swoją wiedzę możesz z powodzeniem wykorzystać w różnych instytucjach świadczących usługi turystyczne, ale też w mediach czy instytucjach kultury. Możesz też kontynuować naukę na studiach II stopnia lub zdobywać nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa
  • Język francuski biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku romanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata z zakresu filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalności na poziomie co najmniej C1. Przyjęcia na podstawie dyplomu do wyczerpania limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RUSYCYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów rusycystyka

  Ciągnie Cię na wschód.  Ale wcale nie ten daleki i bardzo egzotyczny, tylko ten nieco bliższy, lecz równie fascynujący i tajemniczy. Uwielbiasz śpiewny rosyjski język, fascynuje Cię kultura tego kraju, ale też jego historia. Od dawna zaczytujesz się w arcydziełach literatury rosyjskiej, które wnikliwie zaglądają w ludzką duszę i dotykają jej najbardziej odległych zakamarków. „Mistrza i Małgorzatę” znasz prawie na pamięć, tylko na podstawie opisów z książki jesteś w stanie odtworzyć w głowie pełny obraz Moskwy.

  Jeśli fascynuje Cię Rosja, to studia na kierunku rusycystyka są dla Ciebie idealne. U nas poznasz nie tylko język rosyjski, ale również białoruski, bułgarski lub ukraiński. Przyjrzysz się dokładniej kulturze, tradycjom, a także gospodarce i współczesnej polityce Rosji. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski w biznesie
  • Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rusycystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej/rusycystyki (kryterium podstawowe) lub innych studiów wyższych dla osób posiadających udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów technologie cyfrowe w animacji kultury

  Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej).
  Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury cyfrowej.Kadra dydaktyczna składa się praktyków: specjalistów od gier komputerowych, profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, a także badaczy specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, komunikacji wizualnej, nowych mediów i kultury cyfrowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów turystyka historyczna

  Uwielbiasz podróżować, chodzić i zwiedzać, a w dodatku masz w sobie tyle cierpliwości i spokoju, że możesz oprowadzać także innych. Interesują Cię szlaki, które wiodą nie tylko przez konkretne miejsca, zabytki, trasy czy uliczki, ale prowadzą też w daleką przeszłość.

  W plecaku oprócz niezbędnego na każdą wyprawę ekwipunku zawsze masz ze sobą paczkę anegdot i kilka historycznych ciekawostek, którymi chętnie się dzielisz ze współtowarzyszami podróży. Dla Ciebie historia odwiedzanych miejsc potrafi być równie malownicza jak najpiękniejszy krajobraz – w dodatku potrafisz ją tak świetnie nakreślić słowami, że cała grupa stoi oniemiała i słucha tylko Ciebie.

  Masz po prostu turystyczny talent! Wystarczy go jeszcze nieco oszlifować na studiach na kierunku turystyka historyczna, zdobyć odpowiednie uprawnienia pilota i możesz już ruszać na wyprawy – z całą grupą!   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UKRAINISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów ukrainistyka

  Fascynuje Cię kultura wschodu – tego bliższego, tuż „za miedzą”. Chcesz lepiej poznać kulturę i tradycję kraju, który z Polską jest dość mocno związany i jest jej bliskim sąsiadem. Widzisz wiele szans i możliwości w międzykulturowej i gospodarczej wymianie pomiędzy naszymi państwami.

  Wiesz, że lepsze poznanie kultury, historii i polityki gospodarczej Ukrainy pomoże Ci w prowadzeniu interesów lub projektów kulturalnych związanych z tym państwem. Ze względu na coraz liczniejszą migrację mieszkańców Ukrainy do Polski naukę języka ukraińskiego i zagłębienie się w ich kulturę uważasz po prostu za praktyczną – wiedza ta będzie przydatna w nawiązaniu lepszych kontaktów i wzajemnej współpracy.

  Wiesz, że wschód Europy ma duży potencjał, ale żeby go wykorzystać, trzeba najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę – ukrainistyka daje Ci właśnie taką możliwość. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
  • Język ukraiński w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ukrainistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej/ukrainistyki lub innych studiów wyższych posiadający udokumentowaną znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 ESOKJ.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (13)

marlena Ocena odpowiedz

Studiuję Ukrainistykę na UMCS między innymi dlatego, że tylko na tej uczelni odnalazłam kierunek, który chciałam studiować. To daje mi pewność, że wiedza którą zdobywam jest wartościowa i będę mogła ją wykorzystać w życiu zawodowym

kuba Ocena odpowiedz

UMCS to uczelnia oferująca nowoczesne kształcenie, a świadczy o tym, na przykład, kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury, którego nie ma na żadnej innej uczelni w kraju. Zajęcia prowadzą producenci gier komputerowych, informatycy, graficy komputerowi, czyli szerokie grono praktyków, od których można się bardzo dużo nauczyć i które potrafi zainspirować do prowadzenia własnych działań.

weronika Ocena odpowiedz

Rosja zawsze mnie fascynowała. Począwszy od literatury, muzyki, kończąc na współczesnych problemach polityczno- gospodarczych. Marzy mi się wyjazd do Petersburga, albo do Moskwy. Dzięki studiom na UMCS jestem bliżej realizacji swoich planów

sylwia Ocena odpowiedz

UMCS to jedna z najlepszych uczelni w kraju i nauka tutaj to solidny powód do dumy, a także nadzieje na ciekawą pracę.

monika Ocena odpowiedz

Studiowanie tutaj to ogromny prestiż i przyjemność obcowania z doświadczonymi praktykami. Kierunek prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwo Stosowanego, czyli najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy. To świadczy o tym, że od wykładowców można przejąć bardzo duże pokłady wiedzy.

dominika Ocena odpowiedz

Każdy studiujący Lingwistykę stosowaną na UMCS otrzymuje możliwość wzbogacania swoich umiejętności poprzez ciekawe praktyki. Są one organizowane we współpracy z urzędami, mediami, wydawnictwami, ośrodkami kultury, zatem każdy staje przed szansą organizowania swojego przyszłego zawodowego życia

marta Ocena odpowiedz

Studiowanie Kulturoznawstwa na UMCS to ciekawa przygoda i możliwość pogłębiania wiedzy na różne sposoby, między innymi, przez uczestnictwo w kołach naukowych, których na uczelni jest bardzo wiele

marcelina Ocena odpowiedz

Iberystyka na UMCS to kierunek, po prostu, oczywisty dla każdego, kto jest zakochany w Hiszpanii, lub Portugalii. Tak, jak ja.

krzysiek Ocena odpowiedz

Studia na UMCS dają możliwość udziału w pracach kilku kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, oraz uczestnictwa, na przykład, w grupach rekonstrukcyjnych. Studia to możliwość zagłębiania się w całości wybranej dziedziny

agnieszka Ocena odpowiedz

UMCS to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, liczne koła naukowe sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament pod przyszłą karierę zawodową

basia Ocena odpowiedz

Studiuję na UMCS z dwóch powodów. Po pierwsze, to świetnia uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce. Po drugie, uwielbiam Lublin; to wspaniałe miasto.

matylda Ocena odpowiedz

UMCS to jedna z najlepszych uczelni i nauka jest prawdziwym prestiżem. A dlaczego studiuję Architekturę informacji? Bo w czasach tzw. społeczeństwa informacji i wiedzy, pewien porządek w tej materii to nie lada sztuka

robert Ocena odpowiedz

Każdy, kto chciałby studiować Archeologię polecam ten kierunek na UMCS. Oprócz ciekawych zajęć, studenci mogą rozwijać się poprzez uczestnictwo w kole naukowym i brać aktywny udział w pracach terenowych i badawczych, które prowadzone są przez współpracujące z uczelnią firmy archeologiczne i ośrodki naukowe.