NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Dodaj do ulubionych

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego rozwiną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Przede wszystkim skupią się na doskonaleniu kompetencji językoznawczych i filologicznych, a także dowiedzą się więcej na temat dziedziny, jaką jest glottodydaktyka. Poznają także zasady nauczania języka polskiego i nauczą się wykorzystywać narzędzia dydaktyczne w praktyce.

Absolwenci znajdą pracę w szkołach językowych, ośrodkach kształcenia obcokrajowców, ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą, instytucjach kultury oraz w ośrodkach kształcenia językowego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego skierowane są do absolwentów studiów filologicznych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z nauczaniem. Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia muszą odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami określonymi przez konkretną uczelnie wyższą.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to:

  • dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska lub studiów neofilologicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO?

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to studia filologiczne skierowane do pasjonatów języka polskiego oraz kultury i historii polskiej. Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę językoznawczą i humanistyczną oraz odpowiednie wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego zdobędą kompleksową wiedzę językoznawczą. W ramach licznych zajęć i warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat gramatyki i kultury języka polskiego.

Ponadto rozwiną zdolności z zakresu pedagogiki, glottopedagogiki czy metodyki nauczania języka polskiego obcokrajowców. Osoby, które aplikują na powyższe studia poznają zasady przekazywania wiedzy o kulturze i historii naszego kraju. Program kształcenia zakłada realizacje praktyk, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO?

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
42,33
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO?

Absolwenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom znajdą zatrudnienie w szkołach językowych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w instytucjach kultury, wydawnictwach, ośrodkach kształcenia językowego czy w ośrodkach nauczania obcokrajowców.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego:

  • szkoły językowe

  • ośrodki kształcenia językowego

  • ośrodki nauczania obcokrajowców

  • instytucje kultury

  • wydawnictwa

  • szkoły.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Komentarze (0)