NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Dodaj do ulubionych

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego rozwiną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Przede wszystkim skupią się na doskonaleniu kompetencji językoznawczych i filologicznych, a także dowiedzą się więcej na temat dziedziny, jaką jest glottodydaktyka. Poznają także zasady nauczania języka polskiego i nauczą się wykorzystywać narzędzia dydaktyczne w praktyce.

Absolwenci znajdą pracę w szkołach językowych, ośrodkach kształcenia obcokrajowców, ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą, instytucjach kultury oraz w ośrodkach kształcenia językowego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego skierowane są do absolwentów studiów filologicznych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z nauczaniem. Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia muszą odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami określonymi przez konkretną uczelnie wyższą.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska lub studiów neofilologicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO?

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to studia filologiczne skierowane do pasjonatów języka polskiego oraz kultury i historii polskiej. Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę językoznawczą i humanistyczną oraz odpowiednie wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego zdobędą kompleksową wiedzę językoznawczą. W ramach licznych zajęć i warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat gramatyki i kultury języka polskiego.

Ponadto rozwiną zdolności z zakresu pedagogiki, glottopedagogiki czy metodyki nauczania języka polskiego obcokrajowców. Osoby, które aplikują na powyższe studia poznają zasady przekazywania wiedzy o kulturze i historii naszego kraju. Program kształcenia zakłada realizacje praktyk, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO?

Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO?

Absolwenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom znajdą zatrudnienie w szkołach językowych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w instytucjach kultury, wydawnictwach, ośrodkach kształcenia językowego czy w ośrodkach nauczania obcokrajowców.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego:

 • szkoły językowe

 • ośrodki kształcenia językowego

 • ośrodki nauczania obcokrajowców

 • instytucje kultury

 • wydawnictwa

 • szkoły.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Komentarze (1)

studia odpowiedz

Interesują mnie studia w formie online ale też konkurencyjne ceny. Ktoś poleci jakąś placówke ?