Etnologia – antropologia kulturowa

Etnologia – antropologia kulturowa

Etnologia – antropologia kulturowa studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się człowiekiem, jego dokonaniami i kulturą, a Twoja wrażliwość pozwala Ci na dostrzeganie kulturowego aspektu każdej sytuacji społecznej? Jeżeli tak studia na kierunku Etnologia – antropologia kulturowa mogą okazać się dobrą okazją do przełożenia Twoich zainteresowań na edukacje i pracę zawodową.

 

Program studiów i przedmioty

Czego zatem nauczysz się w ramach studiów Etnologia – antropologia kulturowa? Przede wszystkim skupisz się na wiedzy teoretycznej z zakresu dziedzictwa kultury Polski i Europy. Nacisk będzie kładziony na aspekt wielokulturowości i tolerancji przy jednoczesnym godzeniu tych podstaw z własną tożsamością kulturową. Studia przygotują Cię do aktywnego życia kulturowo-społecznego. Co więcej, przewidziany jest również blok zajęć praktycznych, który przygotuje Cię do przyszłego zawodu.

 

Praca po studiach

A gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Etnologia – antropologia kulturowa? Po ukończeniu studiów będziesz w pełni przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich – społecznych, samorządowych, rządowych i międzynarodowych instytucjach, które swoją działalnością nawiązują do dziedzictwa kultury oraz zajmują się rozwiązywaniem problemów społeczno-kulturowych. Będziesz mógł również pracować w firmie z zakresu szeroko pojętej reklamy i marketingu – przygotowywać kampanie czy prowadzić badania opinii publicznej. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z z wyżej wymienionym zawodów to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na etnologię – antropologię kulturową, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Humanistyczne

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując etnologię – antropologię kulturową

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • ogólnej wiedzy humanistycznej oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu etnologii,
  • problematyki zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etno-kulturowej różnorodności świata – od poziomu lokalnego i regionalnego do europejskiego i globalnego,
  • terminologii i metodologii badań etnologii i antropologii kulturowej, w tym metodyki badań terenowych oraz metodologii innych dziedzin badań nad kulturą,
  • osiągnięć metodologicznych oraz osiągnięć badawczych dotyczących badań nad tożsamością etniczną i kulturową oraz badań nad sztuką, a także z zakresu teorii kultury,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

  Jak wyglądają studia na kierunku etnologia – antropologia kulturowa?

   

  1. Typ i tryb studiów

  Kierunek etnologia – antropologia kulturowa jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

  Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

   

  2. Program studiów i przedmioty

  Osoby, które aplikują na kierunek etnologia – antropologia kulturowa będą miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i kulturowych. Ponadto dowiesz się więcej na temat socjologii czy filozofii. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

  • Logika z metodologią nauk
  • Antropologia społeczna
  • Metodyka badań etnograficznych

  Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

   

  3. Nabywane umiejętności

  Jako student powyższego kierunku zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje zawodowe. W czasie licznych zajęć i warsztatów nauczysz się analizować wybrane zjawiska kulturowe i społeczne. Studenci rozwiną także zdolności językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Dużo czasu poświęcisz także na doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne czy interpersonalne.

  Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku etnologia – antropologia kulturowa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku etnologia – antropologia kulturowa

  Absolwent kierunku etnologia – antropologia kulturowa znajdzie zatrudnienie jako:
  • badacz opinii publicznej,
  • pracownik firmy marketingowej lub zajmującej się szeroko pojętą reklamy,
  • pracownik instytucji społecznych, samorządowych, rządowych i międzynarodowych, które swoją działalnością nawiązują do dziedzictwa kultury oraz zajmują się rozwiązywaniem problemów społeczno-kulturowych.

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Komentarze (0)