Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Znasz kogoś kto chciałby nauczyć się języka polskiego od podstaw? Może to Twój krewny? Być może znajomy, który chce wiązać swoją przyszłość z Polską? A może narzeczony, bądź narzeczona chce umieć posługiwać się Twoim rodzimym językiem oraz poznać naszą kulturę, przejawia zainteresowanie literaturą oraz historią Polski? Jeśli tak, to trafiłeś idealnie, ponieważ studia na kierunku Filologia polska jako obca dadzą Ci wszystko to, czego potrzebujesz. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które chcą się podjąć owych studiów muszą posiadać wizę, kartę pobytu bądź inny dokument, który uprawnia daną osobę do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ubezpieczenie takie jak np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Nauka naszego ojczystego języka może zostać rozpoczęta od poziomu początkowego bądź średnio zaawansowanego. Ponad to dla ułatwienia na pierwszym roku niektóre przedmioty mogą być wykładane po angielsku lub niemiecku.

 

Program studiów i przedmioty

Student tego kierunku zapozna się z kulturą polską, która kryje w sobie wiele płaszczyzn i wpływów różnych narodów, z uwagi na to, że Polska była swego czasu państwem mieszczącym w sobie wielu cudzoziemców, dla których jednak była domem – przykładem może być wielokulturowa Łódź, na której ukształtowanie miały wpływ kultura polska, niemiecka, żydowska i rosyjska. Jak na kierunek filologiczny przystało, nie zabraknie również historii sztuki i burzliwych dziejów naszego narodu.
Osią wokół, której będzie zbudowany program studiów jest przede wszystkim językoznawstwo i nauka języka polskiego. Student będzie więc uczęszczał na zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego, podstaw translatoryki, czy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Znajomość języka polskiego u absolwenta tego kierunku będzie sięgać poziomu zaawansowanego w mowie i w piśmie, a ponadto posiądzie wiedzę, która umożliwi mu odnalezenie się w polskich, współczesnych realiach.

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię polską jako obcą

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • znajomości języka polskiego w stopniu zaawansowanym
 • translatoryki
 • znajomości realiów społecznych panujących w Polsce
 • historii dziejów Polski

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska jako obca

Absolwent kierunku Filologia polska jako obca znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • placówkach oświatowych
 • placówkach dyplomatycznych
 • placówkach rozwoju kulturalnego
 • biurach tłumaczeń
 • wydawnictwach zagranicznych
 • turystyce​

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

Komentarze (0)