Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

 • ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów archeologia

  Jeśli interesujesz się historią i chcesz samodzielnie odkrywać jej ślady – wybierz archeologię.

  Studia dadzą Ci obszerną wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in. poszczególnych epok – od pojawiania się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne – na terenach europejskich i pozaeuropejskich.

  Poznasz metody analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej oraz podstaw ich konserwacji, a także znaczenia dziedzictwa archeologicznego we współczesnym świecie. W podstawowym zakresie spotkasz się z dziedzinami współpracującymi z archeologią, jak np. nauka o Ziemi, antropologia, socjologia i informatyka.

  Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią Ci poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS). Nauczysz się także, jak naukowo opracowywać artefakty i inne źródła archeologiczne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archeologia powszechna
  • Archeologia w przestrzeni publicznej

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  historia, geografia, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, według kolejności na liście rankingowej. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Podstawą przyjęcia dla tej grupy absolwentów jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą według kolejności na liście rankingowej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów dziedzictwo kultury materialnej

  Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek dla tych, którzy zdają sobie sprawę, że historia decyduje o naszej teraźniejszości i tożsamości. Wszelkie ślady działalności człowieka są cennymi i nieodnawialnymi zasobami kulturowymi, a gospodarowanie nimi wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej. Zdobądź je na studiach.

  Zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości.

  Poznasz także historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Więcej znajdziesz w programie studiów.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej
  • Turystyka historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, dowolny przedmiot, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów etnologia i antropologia kulturowa

  Etnologia i antropologia kulturowa to studia, na których w szerokiej perspektywie spojrzysz na zagadnienia człowieka i jego kultury.

  Dowiesz się, w jaki sposób kultura determinuje nasze życie, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i odnajdziesz ich źródła. Poznasz najważniejsze metody interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych oraz odkryjesz bogactwo i różnorodność kultur całego świata – a problemy te zgłębisz dzięki licznym zajęciom specjalistycznym, jak na przykład etnologia Polski i Europy, etnologia społeczeństw pozaeuropejskich, sztuka ludowa, folklorystyka, antropologia religii, antropologia współczesności czy antropologia płci i seksualności.

  Wiedzę specjalistyczną wzbogacą przedmioty z zakresu nauk pokrewnych, takie jak filozofia współczesna, filozofia języka i kultury, socjologia czy językoznawstwo, oraz liczne zajęcia fakultatywne. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień społecznych i kulturowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia etnologii i antropologii kulturowej przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia etnologii lub etnologii i antropologii kulturowej na podstawie rankingu ocen na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEAN CULTURES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów european cultures

  The undergraduate program aims at equipping students with both theoretical knowledge about the past and origins of European cultures and conceptual tools to analyse cultural phenomena of nowadays societies.

  Flexibly organized set of courses (only few are obligatory, most of them elective by students) may present in synthetic picture of cultural diversity of the Continent. Students will learn consequences caused by cultural phenomena for past and contemporary social life in Europe.

  Consequences, which were and are visible in various sphere of life: starting with everyday life, through economy, psychological background of social movements, up to political and administrative systems. Lectures focus on universal laws and manifestations of cultural life of human societies but with a clear emphasis on specific elements of European past and present day situation.

  Students will be invited to make a common journey through European cultural heritage to learn how to analyse and understand not only the meaning of fine arts’ objects, but mostly social phenomena based upon cultural relations.

  Therefore the proposed curriculum of study is focused on analysis of communication systems, values’ transfer mechanisms, meaning of symbolic structures used in both everyday life and politics, cultural and political history seen as an impulse for change in social life etc. Participation in the program should strengthen students’ knowledge of European culture and civilisations in context of social life and social needs.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy, c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów historia

  Jeśli chcesz poznać przeszłość i zrozumieć, jaki ma ona wpływ na teraźniejszość, wybierz ciekawe i rozwijające studia historyczne.

  Na tym kierunku gruntownie poznasz historię Polski i historię powszechną, a także zdobędziesz warsztat pracy historyka. Aby pełniej zrozumieć kontekst wydarzeń historycznych i sprawniej analizować współczesne zjawiska, wiedzę z zakresu polityki uzupełnisz wiadomościami z dziedziny gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności.

  Nie tylko nauczymy Cię prowadzenia pracy badawczej, ale pomożemy w kształtowaniu postawy otwartości i samodzielności w rozwiązywaniu problemów badawczych. Szeroki wybór specjalności umożliwi Ci odnalezienie przyszłej drogi zawodowej i określenie własnych predyspozycji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska z historią
  • Specjalność nauczycielska z wos
  • Amerykanistyka
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Amerykanistyka
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej
  • Specjalność nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Specjalność nauczycielska z historią
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Specjalność nauczycielska z historią
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  historia, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów historia sztuki

  Studia na tym kierunku dadzą Ci pełną wiedzę o historii sztuki oraz wszechstronne wykształcenie humanistyczne.

  Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

  Program studiów licencjackich pozwala rozwinąć indywidualne zainteresowania każdego studenta w ramach specjalistycznych fakultetów, proseminariów i seminariów pomocniczych oraz licencjackich. Praktyczne umiejętności opisu i dokumentacji dzieła sztuki doskonalone są na 5-dniowych objazdach zabytkoznawczych i 14-dniowych letnich obozach inwentaryzacyjnych.

  W ramach poszczególnych zajęć organizowane są liczne wyjazdy, stąd też zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych Instytutu Historii Sztuki, lecz także w obiektach zabytkowych, w muzeach i galeriach sztuki. Studenci przechodzą także wszechstronny kurs wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich historii sztuki; licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego lub społecznego; licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni; inżynierskich, magisterskich na kierunku architektura. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30 punktów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 15 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów historia w przestrzeni publicznej

  Historia w przestrzeni publicznej to kierunek interdyscyplinarny zajmujący się wszelkimi przejawami niekonwencjonalnego funkcjonowania historii. Łączy zagadnienia historyczne z dziedzinami takimi jak psychologia, medioznawstwo, a nawet retoryka.

  Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych, gdzie ostatnio cieszy się zwiększonym zainteresowaniem, tymczasem w Polsce jest to  kierunek unikatowy i pionierski. Kierunek łączy historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami, jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu np. edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki.

  Program studiów obejmuje cztery grupy przedmiotów: historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej), warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii) oraz przedmioty specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii). Przedmiotom kierunkowym towarzyszą także zajęcia projektowe oraz praktyka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Popularyzacja
  • Archiwistyka cyfrowa
  • Edytorstwo
  • Interpelacje historii
  • Pamięć i polityka historyczna
  • Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznej

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów, zainteresowani funkcjonowaniem historii w przestrzeni publicznej. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów interdyscyplinarne studia europejskie

  Jeśli wszechstronnie interesujesz się sprawami naszego kontynentu, interdyscyplinarne studia europejskie (ISE) to dla Ciebie najlepszy wybór.

  Na tym kierunku poszerzysz wiedzę z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, komunikacji międzykulturowej oraz relacji społecznych, a także rozwiniesz swoje umiejętności analityczne, miękkie oraz zarządzania projektami międzynarodowymi.

  ISE są wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Studia podjąć mogą absolwenci studiów licencjackich zainteresowani interdyscyplinarną analizą procesów integracyjnych w Europie. Kandydaci powinni wykazać się podstawową wiedzą w zakresie historii, kultury i politycznych stosunków międzynarodowych. Studia będą wymagać otwartości w kontaktach społecznych oraz kompetencji międzykulturowych. Interdyscyplinarne Studia Europejskie adresowane są do osób zainteresowanych integracją europejską w jej rozmaitych (kulturowych, społecznych i politycznych) aspektach. Warunkiem podstawowym, który powinni spełnić kandydaci, jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych (preferowane kierunki to: europeistyka, stosunki międzynarodowe, historia, neofilologie, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, politologia i pokrewne). Kandydaci powinni ponadto wykazać się znajomością języka angielskiego by móc uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych oraz wykładach gościnnych w języku angielskim. Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość drugiego języka obcego. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Wrocławskie kulturoznawstwo nie tylko bada i opisuje, ale też inicjuje przemiany w kulturze współczesnej. Studiujemy zarówno historię myśli o kulturze, jak i praktyki kulturowe, poznajemy nurty humanistyczne i posthumanistyczne, rozwijamy filozofię kultury, ale też w ramach badań empirycznych analizujemy zjawiska i procesy o zasięgu globalnym i lokalnym (media, sztuka, aktywizm, polityka, życie codzienne).

  Czeka tu na wszystkich unikalna atmosfera otwartości i niepowtarzalny klimat intelektualny. Studia wyzwalają wyobraźnię, ekscytują myśleniem krytycznym i zaangażowanym. Charakteryzuje nas zindywidualizowane podejście do spraw studentów, co pomaga rozwiązać każdy, nawet najtrudniejszy problem.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kultura filmowa
  • Ekologie kultury
  • Studia miejskie i globalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kulturowa krytyka sztuki
  • Kultura i media

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MILITARIOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów militarioznawstwo

  Jeśli Twoją pasją są zagadnienia związane z historią wojen, uzbrojenia czy myśli wojskowej – militarioznawstwo to kierunek dla Ciebie.

  Studia dadzą Ci wiedzę i umiejętności, dzięki którym poznasz szerokie spektrum zagadnień związanych z przeszłością i dziedzictwem militarnym. Program studiów obejmuje historię militarną i kierunki badań historycznowojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp.

  Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych itp. Nauczysz się także, jak promować i popularyzować zdobytą wiedzę.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Popularyzacja wiedzy o militariach
  • Animacja odtwórstwa historycznego

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  historia, dowolny przedmiot, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

 • MUZYKOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów muzykologia

  Jeśli interesuje Cię muzyka, chcesz poznać jej historię, teorię, relacje z innymi dziedzinami wiedzy i rolę w kulturze, wybierz muzykologię. Dzięki tym studiom będziesz swobodnie i świadomie poruszać się po współczesnym świecie muzycznym.

  Przedmioty kierunkowe zakładają poznanie tematyki muzykologicznej z trzech perspektyw: historii muzyki od czasów antycznych po współczesność; muzykologii systematycznej – w skład której wchodzą m.in. takie przedmioty jak podstawy analizy dzieła muzycznego, estetyka muzyczna, podstawy akustyki i instrumentologii, gatunki muzyki popularnej, a także z perspektywy kulturologii muzycznej – kultury muzyczne świata, antropologia muzyczna i etnomuzykologia.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczy sprawdzenia umiejętności muzycznych w zakresie podstawowym (znajomość podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany z własnymi zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów pedagogika

  Jeśli chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu ich optymalnego poziomu rozwoju – wybierz pedagogikę.

  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną m.in. z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie.

  Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi Ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – diagnozować ich potrzeby oraz opracowywać plan działań wspomagający ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja
  • Animacja społeczno-kulturalna
  • Poradnictwo rodzinne
  • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
  • Terapia pedagogiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja
  • Animacja społeczno-kulturalna
  • Poradnictwo rodzinne
  • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
  • Terapia pedagogiczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych i cieszy Cię każdy kontakt z dziećmi? Jeżeli tak – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

  Na studiach poznasz specyfikę rozwoju dzieci oraz nowoczesne sposoby edukacji najmłodszych, a także zbudujesz warsztat metodyczny, kładący nacisk na sposoby wspierające przyswajanie przez dzieci informacji o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz na nauczaniu przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Studia zapewnią Ci solidne przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne.

  Zdobędziesz umiejętności skutecznego rozwiązywania sporów oraz zasad opieki nad dziećmi i zapobiegania problemom. Dodatkowo dowiesz się więcej na temat wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami.

  Jeśli nie wyobrażasz sobie innej pracy niż praca z dziećmi, to pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy. Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:-poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),-predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Jeśli interesujesz się wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją i rehabilitacją – pedagogika specjalna jest kierunkiem dla Ciebie!

  Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku w każdej fazie jego rozwoju. Z tego powodu na studiach będziesz rozwijać się wyjątkowo wszechstronnie. Poznasz problematykę osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.

  W ostatnich latach znacząco zwiększyło się społeczne zainteresowanie tą dziedziną wsparcia, w ślad za czym wzrosło zapotrzebowanie na odpowiednich specjalistów.

  Studia te będą od Ciebie wymagać zarówno osobistego zaangażowania i chęci pomocy, jak i solidnego wykształcenia merytorycznego oraz zdobywania różnorodnych umiejętności, w tym odkrywania własnego potencjału czy pokonywania różnorodnych trudności.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów psychologia

  Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka i jego psychiką.

  Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia się w wybranych przez siebie dziedzinach psychologii stosowanej m.in. w psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej.

  Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki realizacji projektów badawczych oraz współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego lub Pracownią HR działającymi przy Instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin oraz nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia biznesu i organizacji
  • Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i zdrowia

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia biznesu i organizacji
  • Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i zdrowia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Wrocławski

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

J.S. Ocena odpowiedz

Odradzam wybór pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem rozczarowana zarówno poziomem, jakością kształcenia jak i podejściem do studentów.

ewelina Ocena odpowiedz

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

ewelina Ocena odpowiedz

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

Justyna Ocena odpowiedz

Nauki jest dużo. Ale to przecież dobrze, bo kieruje nami chęć pomagania innym i chcemy to robić jak najlepiej, z solidnym bagażem wiedzy i kompetencji. Studia w tym mieście mają także inną zaletę ? Wrocław to piękne miasto.

martyna Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to możliwość wyboru ciekawych specjalności, dzięki którym każdy może wybrać idealną dla siebie drogę rozwoju.

mariusz Ocena odpowiedz

Wybierając dla siebie uczelnię chciałem, by prowadzone w niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Wrocławski to świetna uczelnia, a zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i wciągające

adrian Ocena odpowiedz

Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

szymon Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w tym kraju i studiowanie na niej to duży powód do dumy

Monika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to miejsce, w którym każdy może podążać własną ścieżką. Tutaj liczy się indywidualność, swoboda myślenia, pomysłowość. Właśnie za te cechy najbardziej cenię tę uczelnię

mariusz Ocena odpowiedz

Bardzo fajne jest odkrywanie przeszłości. To niezwykle wciąga. Polecam wszystkim miłośnikom historii. A studia na Uniwersytecie Wrocławskim pokażą i dokładnie nauczą jak to robić, aby było najbardziej efektywne

studentka edims Ocena odpowiedz

Super