Dodaj do ulubionych

European cultures studia - kierunek studiów

Studia na kierunku European cultures to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Program studiów kierunku European cultures ma na celu wyposażenie studentów zarówno w wiedzę teoretyczną o przeszłości i pochodzeniu kultur europejskich, jak i narzędzia koncepcyjne do analizy zjawisk kulturowych współczesnych społeczeństw. Studenci poznają konsekwencje zjawisk kulturowych dla przeszłości i współczesnego życia społecznego w Europie.

Wykłady koncentrują się na uniwersalnych prawach i przejawach życia kulturalnego społeczeństw ludzkich, ale z wyraźnym akcentem na specyficzne elementy przeszłości i współczesności Europy. Program studiów ukierunkowany jest na analizę systemów komunikacyjnych, mechanizmów transferu wartości, znaczenia struktur symbolicznych wykorzystywanych zarówno w życiu codziennym, jak i politycznym, historii kultury i polityki jako impulsu do zmiany życia społecznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Warunkiem przyjęcia na studia jest:a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEAN CULTURES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

European cultures stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku european cultures

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując european cultures

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku European cultures? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu studiów społecznych. Zapoznasz się z dziedzictwem kulturowym różnych obszarów europejskich – od architektury aż po relacje międzykulturowe. Nacisk będzie kładziony na analizę i interpretację tych mechanizmów w aspekcie społecznym, politycznym oraz kulturowym.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
 • życia społecznego społeczeństw europejskich,
 • procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw,
 • historii sztuki, psychologii klasycznej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku european cultures?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku european cultures obecnie są dostępne tylko w trybie stacjonarnym. W przypadku powyższej opcji, zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób mogących pozwolić sobie na codzienną obecność na uczelni.

 

Studia na kierunku European cultures możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na tym kierunku będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi i filologicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku european cultures zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat kultur europejskich, ich przeszłości oraz pochodzenia. Ponadto dowiesz się więcej o kulturze, literaturze oraz historii Polski i innych krajów europejskich.

W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijajacych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Anthropology of Postsocialim in Central/Eastern Europe
 • Food in Culture
 • History of Medieval Art in Europe
 • Introduction to Art History

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Jako student nauczysz się dokonywać analizy zjawisk społecznych, kulturowych i gospodarczych. Studenci rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

Jako że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim, będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe i tym samym zwiększyć swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Twoją mocną stroną jest język angielski, a dodatkowo interesujesz się kulturą oraz integracją europejską? Być może to najwyższy czas, żeby przełożyć swoje pasje na przyszłą karierę zawodową w tej dziedzinie studiów humanistycznych. European cultures to kierunek, który umożliwi Ci realizację tych marzeń!

Aby zostać studentem kierunku European cultures, oprócz świadectwa dojrzałości, konieczne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego Twoją znajomość języka angielskiego nas poziomie minimum B2 - może to być FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ wszystkie przedmioty będą prowadzone w języku angielskim.

 

5. Gdzie studiować European cultures

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek European cultures:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN CULTURES STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku European cultures trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku european cultures będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku european cultures na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN CULTURES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek european cultures na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku european cultures na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek european cultures na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku european cultures

Praca po studiach

Taka wiedza umożliwi Ci w przyszłości podjęcie pracy mediatora. Będziesz mógł także pracować w firmach zajmujących się human resources and public relations. Jak widzisz możliwości jest sporo, więc jeżeli jesteś zainteresowany dorobkiem oraz kulturą europejską to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku european cultures znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik administracji państwowej zajmujące się aspektem kulturowym,
 • pracownik firmy w dziale public relations,
 • mediator,
 • pracownik w branży turystycznej,
 • dziennikarz w dziale kultury.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EUROPEAN CULTURES

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN CULTURES

Komentarze (0)