European cultures studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Twoją mocną stroną jest język angielski, a dodatkowo interesujesz się kulturą oraz integracją europejską? Być może to najwyższy czas, żeby przełożyć swoje pasje na przyszłą karierę zawodową w tej dziedzinie studiów humanistycznych. European cultures to kierunek, który umożliwi Ci realizację tych marzeń!

Aby zostać studentem kierunku European cultures, oprócz świadectwa dojrzałości, konieczne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego Twoją znajomość języka angielskiego nas poziomie minimum B2 - może to być FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ wszystkie przedmioty będą prowadzone w języku angielskim.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku European cultures? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu studiów społecznych. Zapoznasz się z dziedzictwem kulturowym różnych obszarów europejskich – od architektury aż po relacje międzykulturowe. Nacisk będzie kładziony na analizę i interpretację tych mechanizmów w aspekcie społecznym, politycznym oraz kulturowym.

 

Praca po studiach

Taka wiedza umożliwi Ci w przyszłości podjęcie pracy mediatora. Będziesz mógł także pracować w firmach zajmujących się human resources and public relations. Jak widzisz możliwości jest sporo, więc jeżeli jesteś zainteresowany dorobkiem oraz kulturą europejską to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się naeuropean cultures, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEAN CULTURES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EUROPEAN CULTURES

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując european cultures

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • życia społecznego społeczeństw europejskich,
  • procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw,
  • historii sztuki, psychologii klasycznej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN CULTURES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN CULTURES STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku european cultures

Absolwent kierunku european cultures znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik administracji państwowej zajmujące się aspektem kulturowym,
  • pracownik firmy w dziale public relations,
  • mediator,
  • pracownik w branży turystycznej,
  • dziennikarz w dziale kultury.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EUROPEAN CULTURES

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN CULTURES

Komentarze (0)