• ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: II REKRUTACJA

  Magisterskie studia międzyobszarowe II stopnia Analityka żywności powstały z inicjatywy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia prowadzone są przez pracowników tych wydziałów i odbywają się na obu uczelniach. Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: inżynierskich, takich jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz inne kierunki pokrewne (studia trwają 3 semestry)  kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia i kierunki pokrewne (studia trwają 4 semestry) Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia dwóch uczelni i tytuł magistra inżyniera.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku analityka żywności jest średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Chemia
  Kierunek studiów chemia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Kierunkowe efekty kształcenia wpisują się w nową misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii w nawiązaniu do ich długoletnich tradycji edukacyjnych, a także spełniają wymagania stawiane absolwentom w związku z zapotrzebowaniem społecznogospodarczym oraz całkowicie przygotowują do rozpoczęcia drugiego stopnia studiów na kierunku chemia i pokrewnych. Wydział kształtuje absolwentów w duchu odpowiedzialnego samodzielnego myślenia i swobody dyskusji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku chemia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Stopień: II REKRUTACJA

  Chemia i Inżynieria Materiałów Specjalnego Przeznaczenia jest kierunkiem interdyscyplinarnym na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Łączy trzy dyscypliny naukowe: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową. Program studiów jest realizowany przez wydziały z trzech różnych uczelni: Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (PŁ). Koncepcja kształcenia na tym kierunku jest zgodna z misją wydziałów prowadzących kierunek, a jej zasadniczymi elementami są, między innymi: zasada jedności nauki i nauczania oraz włączanie studentów w prowadzane badania naukowe. Dzięki temu studenci mają szansę rozwijania swych zainteresowań naukowych, podejmowania zróżnicowanych i specjalistycznych tematów prac magisterskich oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi badaczami.Studia są czterosemestralne. 

  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku chemia i inżynieria materiałów specjanlego przeznaczenia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen uzyskanych w czasie studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMISTRY Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek studiów Chemistry drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Studia prowadzone są w języku angielskim dla absolwentów studiów tego samego kierunku lub pokrewnego. Wydział kształtuje absolwentów w duchu odpowiedzialnego samodzielnego myślenia i swobody dyskusji. 

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemistry jest ranking ocen na dyplomach ukonczenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Studentka Ocena

SUper

załamanystudent Ocena

Przyprawia o załamanie, brak snu, dużo nerwów. Na tym wydziale "łatwy semestr" kończy się na 1 roku

Student Ocena

Nie polecam. Wszystko zależy od szczęścia na kogo trafisz. Wydział chemii organicznej..

M.M Ocena

Świetny!

Anna Ocena

Najlepsza uczelnia w Polsce!