• ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: II REKRUTACJA

  Magisterskie studia międzyobszarowe II stopnia Analityka żywności powstały z inicjatywy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia prowadzone są przez pracowników tych wydziałów i odbywają się na obu uczelniach. Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: inżynierskich, takich jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz inne kierunki pokrewne (studia trwają 3 semestry)  kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia i kierunki pokrewne (studia trwają 4 semestry) Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia dwóch uczelni i tytuł magistra inżyniera.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku analityka żywności jest średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Chemia
  Kierunek studiów chemia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Kierunkowe efekty kształcenia wpisują się w nową misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii w nawiązaniu do ich długoletnich tradycji edukacyjnych, a także spełniają wymagania stawiane absolwentom w związku z zapotrzebowaniem społecznogospodarczym oraz całkowicie przygotowują do rozpoczęcia drugiego stopnia studiów na kierunku chemia i pokrewnych. Wydział kształtuje absolwentów w duchu odpowiedzialnego samodzielnego myślenia i swobody dyskusji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku chemia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA APLIKACYJNA Stopień: I REKRUTACJA

  Chemia aplikacyjna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym założeniem jest kształcenie studentów z zakresu chemii z nastawieniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zadania te realizowane są poprzez rozwijanie umiejętności pracy studenta w laboratorium chemicznym, między innymi w ramach różnych projektów, także badawczych, czy praktyk studenckich.

  Nazwa kierunku w pełni oddaje zakres materiału i wiedzy jaką będą mogli przyswoić studenci wybierający ten kierunek. Poza ogólną wiedzą chemiczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do samodzielnej pracy w laboratorium, szczególny nacisk położony jest na aspekty związane charakterem inżynieryjnym - także w jego specjalistycznej odmianie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia aplikacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

 • CHEMISTRY Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek studiów Chemistry drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Studia prowadzone są w języku angielskim dla absolwentów studiów tego samego kierunku lub pokrewnego. Wydział kształtuje absolwentów w duchu odpowiedzialnego samodzielnego myślenia i swobody dyskusji. 

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemistry jest ranking ocen na dyplomach ukonczenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Krzysiu Ocena

duża ilość nauki, lecz profesjonalne podejście wykładowców daje możliwość ukończenia studiów

Studentka Ocena

SUper

załamanystudent Ocena

Przyprawia o załamanie, brak snu, dużo nerwów. Na tym wydziale "łatwy semestr" kończy się na 1 roku

Student Ocena

Nie polecam. Wszystko zależy od szczęścia na kogo trafisz. Wydział chemii organicznej..

M.M Ocena

Świetny!

Anna Ocena

Najlepsza uczelnia w Polsce!