Chemia dla inżynierów

Chemia dla inżynierów

Studia na kierunku chemia dla inżynierów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Chemia dla inżynierów stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Chemia dla inżynierów – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia dla inżynierów to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku chemia dla inżynierów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemia dla inżynierów rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | chemia dla inżynierów - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku chemia dla inżynierów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | chemia dla inżynierów - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku chemia dla inżynierów, obejmują program edukacyjny z zakresu praktycznych aspektów inżynierii, przygotowując absolwentów do pracy w różnych branżach technicznych. Studenci zdobywają wiedzę na temat struktury atomowej, wiązań chemicznych, reakcji chemicznych oraz podstawowych praw i teorii w chemii. To z kolei zapewnia im solidne podstawy dla dalszego zgłębiania bardziej zaawansowanych zagadnień. Program kształcenia koncentruje się też na metodach analizy chemicznej, czyli na tym, jak identyfikować i mierzyć skład chemiczny substancji.

Praca po studiach

Absolwenci mają obszerną wiedzę i umiejętności, które otwierają wiele możliwości zawodowych w różnych sektorach przemysłu. Mogą pracować jako inżynierowie procesu, projektując, rozwijając i optymalizując procesy produkcji w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym czy energetycznym. Znajomość chemii umożliwia absolwentom także pracę w dziedzinie inżynierii materiałowej, gdzie mogą projektować nowe materiały, prowadzić badania nad ich właściwościami i zastosowaniami, a także opracowywać technologie ich produkcji.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia na kierunku chemia dla inżynierów przeznaczona jest dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich). W trakcie kwalifikacji brana jest pod uwagę średnia ocen ze studiów oraz wynik rozmowy wstępnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Chemia dla inżynierów - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku chemia dla inżynierów?

W trakcie studiów na tym kierunku studenci zapoznają się ze strukturami atomowymi, wiązaniami chemicznymi, reakcjami i podstawowymi prawami czy teoriami w chemii. Program kształcenia koncentruje się także na metodach analizy chemicznej, czyli sposobach, w jakie można identyfikować i mierzyć skład chemiczny substancji.

Studenci uczą się na temat różnych technik analitycznych takich, jak spektroskopia, chromatografia i elektroforeza. Poznają też strukturę, właściwości i reakcje związków organicznych oraz nieorganicznych z zakresu syntezy organicznej, badania struktury i właściwości materiałów nieorganicznych.

W programie uwzględniono też obszar chemii fizycznej, który koncentruje się na związkach między strukturą chemiczną substancji a ich właściwościami fizycznymi. Uczestnicy uczą się na temat termodynamiki chemicznej, kinetyki reakcji chemicznych czy innych zagadnień.

Zwykle chemiczne kierunki studiów mają charakter praktyczny, aby umożliwić uczestnikom łatwiejsze przyswajanie wiedzy. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku chemia dla inżynierów. Program obejmuje laboratoria, projekty badawcze i praktyki, które umożliwiają studentom stosowanie swojej wiedzy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia dla inżynierów możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat podstawowych koncepcji chemicznych takich, jak struktura atomowa, wiązania chemiczne, reakcje chemiczne oraz prawa i teorie w tym zakresie. Potrafią analizować złożone problemy chemiczne i znajdować skuteczne rozwiązania ich.

Projektują, rozwijają i optymalizują procesy oraz technologie chemiczne, biorąc pod uwagę aspekty inżynieryjne. Wiedzą, jak pracować w laboratorium chemicznym, korzystając z technik laboratoryjnych, analizy danych oraz prowadzenia eksperymentów.

Znają jednocześnie zasady bezpieczeństwa w pracy w laboratorium chemicznym oraz przepisy regulujące stosowanie czy manipulację substancji chemicznych.

Ile trwają studia na kierunku chemia dla inżynierów?

Studia na kierunku chemia dla inżynierów trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku chemia dla inżynierów?

Absolwenci są przygotowani do pracy w roli inżynierów procesu, projektując, rozwijając i optymalizując procesy produkcyjne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy energetycznym. Mogą podjąć pracę także w dziedzinie inżynierii materiałowej, projektując nowe materiały.

Absolwent znajdzie pracę także nad ochroną środowiska, projektując systemy oczyszczania wód i powietrza, opracowując technologie recyklingu i gospodarki odpadami oraz analizując wpływ działalności przemysłowej na środowisko.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia dla inżynierów

 • inżynieria procesu,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria środowiska,
 • instytucje badawcze,
 • kontrola jakości,
 • konsulting techniczny.

Dzięki zdobytej wiedzy chemicznej i umiejętnościom inżynieryjnym absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wielu różnych dziedzinach i pełnić istotną rolę w rozwoju technologicznym oraz społecznym.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia dla inżynierów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia dla inżynierów studia II stopnia

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Chemia dla inżynierów

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)