Licea w Chełmnie

Licea w Chełmnie

Licea Chełmno

Gimnazjaliści, którzy kończą trzecią klasę, mogą kontynuować swoją edukację w jednym z dwóch liceów mieszczących się w Chełmnie. Stoją oni przed jedną z najważniejszych decyzji w życiu, która może mieć wpływ na ich przyszłą karierę zawodową.  Katolickie liceum wprowadziło innowację w nauczaniu w postaci 40 minutowych lekcji, zaczynających się od godziny 7:50 i trwające nie dłuzej niż do godziny 15:30. Szkoła ta planuje otworzyć trzy klasy, w których uczniowie na rozszerzeniu uczyć się będą trzech przedmiotów. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 również zamierza otworzyć trzy klasy pierwsze: medyczną, politechniczną oraz dziennikarską. W szkołach funkcjonuje wiele kół zainteresowań, na których uczniowie liceów mogą rozwijać swoje pasje.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa Ia  biologiczno-chemiczna - biologia, chemia
Klasa Ib prawnicza - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski
Klasa Ic dziennikarska - język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia
Klasa Id ekonomiczna - matematyka, geografia, język angielski
Klasa Ie matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka, język angielski
Klasa If politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski
adres

Stefana Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa menadżerska - geografia, matematyka, angielski
Klasa humanistyczno-lingwistyczna - język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa prawnicza - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa medyczna - biologia, chemia

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Szpitalna 14
22-100 Chełm
(82) 565 38 88
(82) 564 04 88
szkola@2lo.chelm.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
Katolickie Liceum Księży Pallotynów idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa politechniczna - rozszerzony j. angielski, matematyka, fizyka, informatyka
Klasa społeczna - rozszerzony j. angielski, historia, wos, geografia, j. polski
Klasa przyrodnicza - rozszerzony j. angielski, biologia, chemia

języki
 • angielski
 • francuski
 • łaciński
 • niemiecki
adres

ul. Słowackiego 1
86-200 Chełmno
(56) 686 32 73
klig.pallotyni@gmail.com

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)