Studia psychologiczne i społeczne

Studia psychologiczne i społeczne

Studia psychologiczne i społeczne

Największy wybór studiów

psychologicznych w Polsce

Odkryj ponad 50 kierunków psychologicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia Psychologiczne

Człowiek, od początku istnienia świata stanowi najciekawszy przedmiot nauki i badań. Dzisiaj, choć sposobów dotarcia do fundamentów ludzkich emocji i zachowania jest niemal bezliku, to i tak niektórzy postrzegają psychologię jako dziedzinę, która owiana jest lekką tajemnicą. Co warte podkreślenia, chętnych do odkrycia tych tajemnic nie brakuje, a studia psychologiczne należą do najczęściej wybieranych.

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE?

 
 

 

 

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
A
antropozoologia
arteterapia
B
bałkanistyka
bezpieczeństwo narodowe
C
D
dialog i doradztwo społeczne
dyplomacja
dyplomacja europejska
dziennikarstwo
E
europeistyka
F
filmoznawstwo i kultura mediów
filozofia
H
historia i kultura żydów
I
international relations
K
kognitywistyka
komunikacja medialna i społeczna
kreatywność społeczna
kultura śródziemnomorska
kulturoznawstwo
L
lingwistyka stosowana
M
migracje międzynarodowe
N
nauki o rodzinie
O
orientalistyka
P
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
praca socjalna
psychologia
psychologia - studia online
psychologia w zarządzaniu
psychologia zdrowia
psychology
R
regionalistyka europejska
relacje międzykulturowe
resocjalizacja
S
slawistyka
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
stosowana psychologia zwierząt
stosunki międzynarodowe
studia azjatyckie
studia eurazjatyckie
studia miejskie
studia wschodnie
T
terapia zajęciowa
U
W
wiedza o teatrze
Z
zarządzanie państwem
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
A
analityk pracy - studia podyplomowe
arteterapia - studia podyplomowe
asystent rodziny - studia podyplomowe
B
broker edukacyjny - studia podyplomowe
C
coach rodzinny - studia podyplomowe
coaching - studia podyplomowe
coaching i nlp - studia podyplomowe
D
doradztwo zawodowe
doradztwo zawodowe - studia podyplomowe
dyplomacja - studia podyplomowe
E
edukacja seksualna - studia podyplomowe
etyka szkolna - studia podyplomowe
F
G
gender studies - studia podyplomowe
H
hortiterapia - studia podyplomowe
I
K
kultura kulinarna - studia podyplomowe
L
logopedia - studia podyplomowe
M
N
O
opieka senioralna - studia podyplomowe
P
podologia - studia podyplomowe
pomoc publiczna - studia podyplomowe
pośrednictwo pracy - studia podyplomowe
psychodietetyka - studia podyplomowe
psychogeriatria - studia podyplomowe
psychologia sądowa - studia podyplomowe
psychologia sportu - studia podyplomowe
psychoonkologia - studia podyplomowe
psychotraumatologia - studia podyplomowe
public relations - studia podyplomowe
R
S
socjoterapia - studia podyplomowe
studium coachingu - studia podyplomowe
surdopedagogika - studia podyplomowe
T
terapia zajęciowa - studia podyplomowe
tyflopedagogika - studia podyplomowe
U
W
Z
zawód mediatora - studia podyplomowe
Rozwiń

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia psychologiczne

Jak wyglądają studia psychologiczne

Studia psychologiczne wyodrębniają się pośród innych ofert dydaktycznych nie tylko ze względu na problematykę, jaką poruszają, ale i czystą strukturę. Najważniejszym jej aspektem jest brak podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia, a jeśli już takowy funkcjonuje to niezwykle rzadko i raczej w kształceniu na uczelniach niepublicznych.

Już na początku należy zaznaczyć, że studia psychologiczne skierowane są do osób o konkretnych cechach i podjęcie nauki bez posiadania w sobie takich uczuć jak empatia i takich umiejętności jak wsłuchiwanie się w drugiego człowieka jest oczywiście możliwe, ale mija się z celem i głównymi założeniami tej dyscypliny. Studia nastawione są na kształcenie o charakterze ogólnym z uwzględnieniem kwestii związanych z wyjaśnianiem zachowania, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i szerszym, społecznym. Jeśli w przypadku innych obszarów kształcenia można mówić o przebiegającym procesie, tak w stosunku do studiów psychologicznych takie określenie wcale nie pasuje jak ulał.

Studia psychologiczne to swego rodzaju podróż. Podróż przez człowieka. Porównując programy nauczania, można wywnioskować, iż podstawa we wszystkich jest identyczna. Studenci rozpoczynają naukę od wstępu do psychologii, by potem zaznajamiać się z takimi zagadnieniami jak: metodologia badań psychologicznych, biologiczne mechanizmy zachowania, podstawowe umiejętności psychologiczne, logika i filozofia. Kolejnym krokiem kształcenia jest psychologia procesów poznawczych, psychologia uczenia się i pamięci, psychometria, czy psychologia rozwoju człowieka.

Niektórzy mogą odnieść wrażenie, że studia psychologiczne zaczynają się krótkim słowem wstępu, aby niemal po chwili wypłynąć na szerokie wody tej dziedziny. A potwierdzeniem tego są oferowane specjalności. Studenci, w zależności od uczelni, mogą wybrać: Psychologię wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, Psychologię zdrowia, Psychologię kliniczną, Psychologię w biznesie, czy Psychologię sądową. Omawiając studia psychologiczne należy wspomnieć o kierunku kształcenia, który zyskuje coraz większą popularność- Kognitywistyce, która funkcjonuje na pograniczu psychologii poznawczej, filozofii umysłu, neurobiologii, lingwistyki. W przeciwieństwie do Psychologii można ją zgłębiać wedle podziału na pierwszy i drugi stopień.

 
 
Ile trwają studia psychologiczne

Ile trwają studia psychologiczne

Studia psychologiczne trwają pięć lat, a nauka, w przypadku kierunku o nazwie Psychologia, prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich. W pewnym sensie na tym nasza nauka się kończy, oczywiście w trybie formalnym. Absolwent studiów psychologicznych nie musi rozpoczynać dodatkowych ścieżek aplikacyjnych, kursów i tym podobnych. Ale – musi spełniać określone kryteria, aby posiadać prawo do wykonywania zawodu psychologa.

Kryteria te określa ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku, o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Artykuł 4 rozdziału 1 mówi o tym, że wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu (o ile przepisy odrębne tak stanowią), psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej. Prawo do wykonywania zawodu psychologa posiada osoba, która została wpisana na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów oraz odbyła podyplomowy staż zawodowy.

Odchodząc od litery prawa należy pamiętać, że w obszarze psychologii trzeba kształcić się niemal bez przerwy. Dlaczego? Mówiąc przyziemnie, jeśli świat się zmienia, to ludzie także. Jeśli chcemy poznać i zrozumieć mechanizmy nimi kierujące, musimy wiedzieć jak najwięcej o otaczającej nas rzeczywistości. W przeciwnym wypadku będziemy mogli podpierać się tylko nadgryzioną zębem czasu literaturą.

Zobacz jakie są: studia psychologiczne I stopnia  |  studia psychologiczne II stopnia | studia psychologiczne jednolite

 

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Wybór każdego rodzaju studiów powinien być podyktowany zainteresowaniami i ciekawością zgłębienia danej dziedziny. Nie inaczej jest w przypadku studiów psychologicznych. Można nawet powiedzieć, że wymagania, które żyją w człowieku są istotniejsze od ocen na świadectwie. Przyjęte jest, że omawiany przez nas obszar kształcenia skierowany jest do tych, którzy są empatyczni, delikatni w stosunku do innych, cierpliwi i posiadają umiejętność słuchania, a nawet wsłuchiwania się w drugą osobę.

Zdecydowanie, podstawą do podjęcia nauki jest zainteresowanie człowiekiem i chęć zrozumienia jego działań. W przypadku przedmiotów, które stanowią fundament procesów rekrutacji należy wspomnieć, że mogą one różnić się w zależności od wybranej szkoły wyższej. Zazwyczaj, w gronie najważniejszych przedmiotów wymienia się język polski, biologię i matematykę, choć niekiedy występują w nim także: historia, wiedza o społeczeństwie, czy język obcy nowożytny.

Czy można przygotować się do studiów psychologicznych? Tak, i nie jest to trudne. Wystarczy poszerzać swoją wiedzę na temat różnych sfer życia. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki warto powiedzieć sobie, że dobry psycholog to osoba, która ma szerokie pojęcie o otaczającym świecie.

Kierunki psychologiczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach psychologicznych

Jaka praca po studiach psychologicznych

Wspomnieliśmy już o ustawie o zawodzie psychologa oraz o tym, jak definiuje ona jego obowiązki zawodowe. Ale nie trzeba kurczowo trzymać się opisanej litery prawa, aby znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Nieprawdą jest, że absolwent studiów psychologicznych siedzi w gabinecie i czeka na kolejnego klienta. Zawodowych ścieżek do wyboru jest znacznie, znacznie więcej.

Konkretyzując, ukończywszy kształcenie na studiach psychologicznych można znaleźć pracę w szpitalach, sanatoriach, klinikach, hospicjach, poradniach zdrowia psychicznego, czy poradniach neurologicznych. Wymieniając dalej: w szkołach i przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach interwencyjnych, ośrodkach odwykowych, więzieniach, schroniskach dla nieletnich, policji. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie.

Umiejętności rozwinięte na studiach psychologicznych wykorzystywane są także w innych obszarach, które nie mają w przeznaczeniu pracy z klientem czy pacjentem i coraz częściej są wybierane przez absolwentów. Na osoby z dyplomem czeka zatrudnienie w biznesie, reklamie, public relations, szkoleniach i HR, czyli Human Resources. Szkoły wyższe oferujące studia psychologiczne coraz częściej zwracają uwagę na poszerzające się możliwości pracy absolwentów, dlatego niektóre z nich proponują ścieżki specjalizacyjne odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia psychologiczne

Czy warto iść na studia psychologiczne

„Czy warto iść na studia?”, w pojęciu wychodzącym poza obszar studiów psychologicznych, to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Szukając na nie odpowiedzi, nierzadko budują się dwa obozy, które na zmianę wymieniają argumenty za i przeciw.

Na pewno funkcjonuje przekonanie, że warto iść na studia, natomiast niemały odsetek osób o takich przekonaniach nie potrafi tego argumentować, bądź robi to nieudolnie, mówiąc, że „jak się ma wykształcenie, to ma się dobrą pracę i dobre zarobki”. Nie trzeba być wszechwiedzącym, aby zdawać sobie sprawę z tego, iż nie jest to żadną regułą. Dyskusje o studiach psychologicznych trwają od lat i uczestniczący w nich rozmówcy przerzucają się różnymi koncepcjami. Najgorsze jest to, że bywa i tak, że przeciwstawne obozy mają rację i słuchacz ich dyskursu w końcu zaczyna się gubić i rozmowa nie przynosi żadnych efektów.

Należy pamiętać, że nie ma studiów idealnych. Wszędzie mogą istnieć przedmioty, które w programach nauczania spełniają funkcję „zapychacza godzin” i każdy student, nawet po większym zagłębieniu się w temat uzna, iż ta wiedza jest mu zupełnie do niczego niepotrzebna. Warto mieć na uwadze także to, że ukończenie studiów nie równa się od razu ciekawej, świetnie płatnej pracy.

Bądźmy realistami. Jeśli czujemy, że naszym studiom czegoś brakuje i moglibyśmy wynieść z nich znacznie więcej, możemy wziąć sprawę w swoje ręce i zaangażować się w coś na uczelni, albo poza nią. Można zostać członkiem koła naukowego, konkretnej sekcji, zająć się organizacją konferencji. Można też pracować jako wolontariusz.

To wszystko sprawi, że studia przestanę mieć jakieś niedociągnięcia, a my zaczniemy nabierać cennego doświadczenia. Chyba nikt nie zna osoby, która uważa, że psychologia to nuda. Psychologia jest ciekawą dyscypliną, a jeśli poza zajęciami sami ją zgłębiamy, to nauka może być szaleniem interesującą przygodą. Jeśli zawodowy psycholog zadaje pytania innym ludziom, tak najpierw podobne pytania należy zadać samemu sobie. To łatwe.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia psychologiczne

Co dadzą ci studia psychologiczne

Studia psychologiczne mogą dać bardzo wiele, na dodatek w różnych sferach. Dzięki nauce można rozwinąć nie tylko kompetencje i kwalifikacje, które potem będzie można wykorzystać w pracy zawodowej, ale także cechy charakteru i umiejętności związane z codziennością i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Przede wszystkim, dzięki studiom psychologicznym można lepiej poznać samego siebie.

Przez naukę wzrasta nasz wgląd w siebie, stajemy się bardziej uważni i skupieni, coraz częściej potrafimy zadać sobie pytanie: „w jaki sposób ja zachowałbym się w podobnej sytuacji?”. Uczymy się analizować, czytać między wierszami, porównywać, dokonywać wyborów; wnioskujemy, że nie wszystko jest czarno- białe.

Studia psychologiczne mogą dać także impuls do zagłębienia nowych przestrzeni nauki, a co za tym idzie konkretniejszego prowadzenia swojej drogi. Jeśli lubimy prawo, możemy kształcić się w kierunku biegłego. Jeśli interesuje nas medycyna, możemy zgłębiać zasady psychologii klinicznej. A może sport? Gałęzi, które odchodzą od drzewa o nazwie psychologia jest całkiem sporo. Tak, jak w przypadku każdych innych studiów, studia psychologiczne mogą dać dużo dobrego, jeśli sami będziemy tego chcieli i wykażemy choć odrobinę zaangażowania.

 
 
Czego nie dadzą ci studia psychologiczne

Czego nie dadzą ci studia psychologiczne

Istnieje ryzyko, że studia psychologiczne mogą nam nie dać stuprocentowego komfortu, gdy zaczniemy poważnie myśleć o życiu zawodowym. Wśród absolwentów tego obszaru kształcenia nierzadko występuje zagubienie, które nie jest spowodowane ich poziomem wykształcenia i zakresem posiadanej wiedzy, ale rzeczywistością, w której miejsc wykorzystania umiejętności jest wiele, ale czasami niełatwo do nich dotrzeć. Mówiąc inaczej, osób wykształconych, z ciekawym pomysłem na życie jest sporo, ale ilość okazji i miejsc do realizacji planów bywa ograniczona.

Naturalnie, nie wolno przejmować się na zapas, bo wtedy każde życiowe działanie mija się z celem. Warto, po prostu, jak najwcześniej próbować określać samego siebie i nakierowywać na jakąś ścieżkę. Studia psychologiczne mogą również nie dać poczucia edukacyjnej skończoności, choć nie powinno traktować się tego, jako coś negatywnego.

Dobry psycholog uczy się całe życie i niemal każdego dnia obserwuje coś nowego. Brak pewnego odpoczynku od samokształcenia wyjdzie nam wyłącznie na dobre. Studia psychologiczne mogą nam nie dać także wytchnienia od wszelakich porównań z innymi dziedzinami, albo co gorsze od odcinania się od mitów i panujących schematów. Warto pamiętać, że nie należy przejmować się oklepanymi hasłami i przetrawionymi już setki razy stwierdzeniami.

 
 
Co warto sprawdzić idąc na studia psychologiczne

Co warto sprawdzić idąc na studia psychologiczne

Patrząc szerzej na temat kształcenia wyższego każdy przyzna, iż myśląc poważnie o studiowaniu konkretnego kierunku należy sprawdzić, jakie wymagania stawiane są przed kandydatem, a potem studentem. Warto przeczytać programy studiów, plany zajęć, oferty specjalności – taka wiedza nigdy nie będzie bezużyteczna i przyda się nam jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Mówiąc już o studiach psychologicznych do sprawdzenia jest znacznie więcej. Dlaczego? Być może każdy zna taką osobę, która studiuje wybrany kierunek, choć nawet nie wie dlaczego. Owszem, można nawet zgodzić się z przekonaniem, iż istnieją kierunki kształcenia, które można wybrać niemal przez przypadek, ale Psychologia na pewno do nich nie należy. Nie tylko dlatego, że jest bardziej skomplikowana od niektórych kierunków. Przede wszystkim dlatego, że dziedzina, którą się poznaje jest specyficzna, bo dotyczy człowieka, jego emocji i zachowania.

Przedmiot naszych studiów powinien być obszarem naszych zainteresowań. Wiadomo, że uczenie się tego, co nas nie interesuje jest ciężkim, męczącym i nużącym zajęciem. A przekładając to na grunt Psychologii należy zaznaczyć, że nie da się wejść w te studia bez przygotowania. Trzeba to lubić, interesować się tym i należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytania: „czy psychologia pociąga mnie na tyle mocno, aby poświęcić jej lata nauki?”, „czy chcę w przyszłości rozwinięte umiejętności przekształcić w zawód?”.

Po zdecydowanych deklaracjach warto poczytać jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku, bo być może od razu przyjdzie nam do głowy jakiś pomysł na siebie i problematykę, którą będziemy badać. Kiedy istnieją kierunki, wobec których nie musimy okazywać szczerości, tak wobec psychologii powinniśmy – inaczej, po prostu, nigdy nie zostaniemy psychologiem.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia psychologiczne – zaoczne

Studia psychologiczne – zaoczne

Osoby kandydujące na studia nierzadko zadają sobie pytanie, która forma nauki będzie korzystniejsza: dzienna czy zaoczna? Każda możliwość posiada wady i zalety, a także różnice, które wynikają z ich trybów. Przede wszystkim, studia dzienne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne realizowane są w ramach tzw. zjazdów, które zazwyczaj odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

Należy pamiętać o tym, że studia zaoczne w większym stopniu nastawione są na samokształcenie i samodzielne pozyskiwanie wiadomości, gdyż w ich trakcie spędza się mniej czasu z wykładowcami. Taka forma kształcenia zmusza do większej dyscypliny. Osoby, które wybierają zaoczny tryb nauki często podejmują pracę i godzą wykonywane obowiązki z nauką – warte podkreślenia jest to, że nie każdemu taka forma odpowiada i nie każdy się w niej odnajdzie.

Ale czy studia psychologiczne w ogóle można realizować w systemie zaocznym? Oczywiście, że tak, natomiast należy dokładnie sprawdzić ofertę dydaktyczną wybranej przez nas uczelni, gdyż nie wszystkie proponowane kierunki realizowane są w dwóch trybach kształcenia. Jeśli obrany przez nas obszar kształcenia prowadzony jest w systemie zaocznym, to powinniśmy mieć pewność, że nie różni się on programem nauczania w stosunku do studiów dziennych, jak i wyborem specjalności.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych kierunków, takich jak: Kognitywistyka, czy Stosowana Psychologia Zwierząt. Wniosek jest taki, że jeżeli dany kierunek realizowany jest w systemie zaocznym, to znaczy, że dokładne jego zgłębienie jest w tym trybie możliwe i przy poważnym podejściu do nauki, nie powinien sprawiać nam kłopotów.

Sprawdź jakie są studia psychologiczne zaoczne

 

 

Studia psychologiczne – opinie

Studia psychologiczne – opinie

Studia to jeden z najpopularniejszych tematów do rozmów, a także tworzenia mitów, schematów i stereotypów. Jeden z nich mówi, że każdy student psychologii traktuje swojego rozmówcę jak pacjenta; uważnie go obserwuje, aby na koniec wydać diagnozę.

Inny mit, którego światło przygasa, ale wciąż egzystuje mówi, że studenci psychologii wybrali ten kierunek kształcenia dlatego, aby wytłumaczyć sobie i uporać się z własnymi problemami. Podobnych opinii jest znacznie więcej i nie warto się nimi zajmować, zwłaszcza że pochodzą z niewiadomego źródła. Gdyby mocniej zastanowić się nad schematami i stereotypami, dojdziemy do wniosku, że powstają one dlatego, iż dyscyplina nauki jest bardzo ciekawa i nietuzinkowa. Warto przy tym żartobliwie zaznaczyć, że Psychologia zasłużyła sobie na taki bagaż, gdyż należy do najważniejszych i najstarszych dziedzin, które zgłębiała ludzkość. A jak postrzegają swój obszar kształcenia studenci? Czym dla nich jest Psychologia i jakie plany z nią wiążą?

Weronika, studentka III roku Psychologii z Białegostoku mówi:

„Wybrałam studia psychologiczne po zadaniu sobie bardzo wielu pytań. Ale nie dotyczyły one trudności studiów, ilości materiału do przeczytania, godzin spędzonych na zajęciach. Moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy będę potrafiła komuś pomóc? To kierowało mną przy wyborze studiów. Chęć pomocy drugiemu człowiekowi. To powinno przyświecać kandydatom na te studia. Nie pieniądze, nie zasługi. Człowiek.”

 

Paweł, student IV roku Psychologii z Lublina dodaje:

„Ile ja się nasłuchałem od kolegów, gdy powiedziałem im, że idę na psychologię. Słyszałem, że to niepewny zawód, mało opłacalny, bez przyszłości, możliwości awansu. Ale dla mnie psychologia to coś więcej niż praca, to coś więcej niż studia i indeks. To wynik patrzenia na świat. Sposób myślenia.”

Sprawdź opinie o uczelniach

 

ODKRYJ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto

Aktywność w procesie starzenia studia - kierunek studiów

Promocja zdrowia wśród osób starszych to niezwykle istotny aspekt społeczeństwa…

Aktywność w procesie starzenia studia - kierunek studiów

Promocja zdrowia wśród osób starszych to niezwykle istotny aspekt społeczeństwa starzejącego się, które przeważa w większości krajów Europy. Dlatego też istotne jest wykształcenie specjalistów wykształconych w tym zakresie. Studia skierowane są do osób chcących pomagać ludziom starszym i mają ku temu właściwe kompetencje społeczne. Jeżeli zatem szukasz ciekawych studiów magisterskich to Aktywność w procesie starzenia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aktywność w procesie starzenia? Jest wiele argumentów przemawiających za zwiększeniem aktywności wśród osób starszych.

Czytaj więcej: Aktywność w procesie starzenia studia - kierunek studiów

Amerykanistyka studia - kierunek studiów

Amerykanistyka sytuuje się w obrębie studiów filologicznych i społecznych.…

Amerykanistyka studia - kierunek studiów

Amerykanistyka sytuuje się w obrębie studiów filologicznych i społecznych. Program studiów oparty został na doświadczeniach uczelni amerykańskich i dostarcza studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami rozwojowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala również na skonfrontowanie ich z trendami globalnymi. Kandydat na kierunek Amerykanistyka powinien mieć szerokie zainteresowania humanistyczno-społeczne, bowiem filarami tych studiów będzie wiedza o mediach, współczesna historia, stosunki międzynarodowe i polityka oraz kulturoznawstwo. Historia stanowi punkt wyjścia do badań i rozważań nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie, a stosunki międzynarodowe i polityka pozwalają wyjaśnić relacje władzy, sojusze, konflikty.

Czytaj więcej: Amerykanistyka studia - kierunek studiów

Analityka i kreatywność społeczna studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku, który łączy Twoje zainteresowania związane z psychologią,…

Analityka i kreatywność społeczna studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku, który łączy Twoje zainteresowania związane z psychologią, socjologią i zarządzaniem oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców? Jeżeli świetnie odnajdujesz się w relacjach międzyludzkich, a w przyszłości chciałbyś zająć się doradztwem zawodowym, zostać liderem lub managerem to jest to kierunek dla Ciebie. Czego nauczysz się podczas tych studiów? Przede wszystkim nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności interpersonalnych. Oznacza to dużą liczbę godzin ćwiczeń, podczas których poznasz struktury społeczne, nauczysz się dostrzegać oraz rozwiązywań problemy społeczne. 

Czytaj więcej: Analityka i kreatywność społeczna studia - kierunek studiów

Analityka kryminalistyczna i sądowa studia - kierunek studiów

Jeśli potrafisz łączyć fakty w sensowne ciągi i wysnuwać z nich trafne wnioski, umiesz…

Analityka kryminalistyczna i sądowa studia - kierunek studiów

Jeśli potrafisz łączyć fakty w sensowne ciągi i wysnuwać z nich trafne wnioski, umiesz skupić się w pełni na wykonywanym zadaniu i poświęcić czas każdemu szczegółowi, masz świadomość, że analityk kryminalistyczny i sądowy to osoba o interdyscyplinarnym wykształceniu i edukacyjnej misji, oferująca swoją wiedzę i umiejętności zarówno badaniu dowodów na potrzeby śledztw, jak i ulepszaniu przemysłu farmakologicznego i spożywczego, studia na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa mogą się okazać tym, czego szukasz.

Czytaj więcej: Analityka kryminalistyczna i sądowa studia - kierunek studiów

Analityka społeczna studia - kierunek studiów

Interesują Cię zmiany zachodzące w społeczeństwie a w życiu codziennym jesteś ekspertem…

Analityka społeczna studia - kierunek studiów

Interesują Cię zmiany zachodzące w społeczeństwie a w życiu codziennym jesteś ekspertem w sprawach i relacjach międzyludzkich? Analityka społeczna to w takim razie świetny wybór, dzięki któremu połączysz zainteresowania z innowatorskimi studiami z zakresu nauk społecznych. Dla kogo przeznaczone jest ten kierunek? Przede wszystkim dla osób, których mocną stroną są nauki humanistyczne. Na pewno powinieneś być osobą dobrze zorientowaną w obecnej sytuacji politycznej i ogólnospołecznej, bowiem w przyszłości zajmiesz się analizą i tempem zmian różnych zjawisk społecznych we współczesnym świecie. Jako analityk społeczny będziesz dostarczać wiedzę, która będzie mieć na celu lepsze zrozumienie relacji zachodzących między jednostkami oraz grupami. Dzięki zdobytej wiedzy naukowej odpowiesz na pojawiające się potrzeby i konflikty społeczne.

Czytaj więcej: Analityka społeczna studia - kierunek studiów

Analityka społeczna i internetowa studia - kierunek studiów

Obecnie cyfrowy świat to dla każdego już chleb powszedni. Dla wielu z nas Internet to nieodłączne…

Analityka społeczna i internetowa studia - kierunek studiów

Obecnie cyfrowy świat to dla każdego już chleb powszedni. Dla wielu z nas Internet to nieodłączne narzędzie pracy, bez którego wręcz nie można się obejść. Analiza społeczna w dobie wirtualizacji zabiera zatem większego znaczenia. Każdy wie, że wiadomości "w sieci" są często jedynie krzywym odzwierciedleniem rzeczywistości, dlatego też tak istotna wydaję się być pogłębiona analiza społeczna tego zjawiska. Jeżeli zatem interesujesz się szeroko pojętą nauką o Internecie, a przy okazji dobrze odnajdujesz się w relacjach międzyludzkich to jest to kierunek dla Ciebie! Internet stał się niewątpliwie stymulatorem działań rządzących społeczeństwem, a co za tym idzie gospodarką. Jego potencjał jest nieoceniony, a w przyszłości jego ekspansja będzie jeszcze większa. Właśnie dlatego takie osoby jak Ty będą poszukiwane na rynku nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym.

Czytaj więcej: Analityka społeczna i internetowa studia - kierunek studiów

Andragogika studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach chęć ciągłego dokształcania się jest bardzo silna. Szkolenia…

Andragogika studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach chęć ciągłego dokształcania się jest bardzo silna. Szkolenia dla dorosłych czy uniwersytety trzeciego wieku? Jak najbardziej tak! Każdy wiek jest dobry, aby zdobyć kolejne umiejętności. Nie zapomnijmy, że człowiek uczy się całe życie. Obecnie potrzeba nieustannego rozwoju człowieka jest jeszcze silniejsza, co sprawia, że andragogika jest nauką przecierającą coraz to nowe ścieżki. Chciałbyś zająć się edukacją dorosłych w przyszłości? Jeśli tak to jest to kierunek dla Ciebie! Zacznijmy od wyjaśnienie terminu andragogika. W najprostszych słowach jest to nauczanie dorosłych, w tym osób starszych. Chodzi o to, aby stworzyć jak najlepsze warunku edukacji oraz przygotować ich do rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych czy osobistych.

Czytaj więcej: Andragogika studia - kierunek studiów

Animacja kultury studia - kierunek studiów

Masz głowę pełną pomysłów i pragniesz je przekazać innym? Chcesz kultywować…

Animacja kultury studia - kierunek studiów

Masz głowę pełną pomysłów i pragniesz je przekazać innym? Chcesz kultywować naszą kulturę, promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować a do tego rozpiera Cię energia i chęć do działania? Uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją karierę zawodową? Jeśli tak to animacja kultury jest kierunkiem dla Ciebie! Wokół jakich nauk skupiać się będą Twoje studia? Przede wszystkim będą to nauki o wychowaniu i kulturze współczesnej. Co więcej skupisz się na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak: kreatywność, umiejętność motywowania, inspirowania czy pobudzania do działań. Koniec końców to właśnie Ty staniesz się inspiracja innych ludzi, osobą, dzięki której mogą zmienić swoje podejście do życia. Niewątpliwie to może być jeden z najbardziej satysfakcjonujących zawodów! Firm, które potrzebują takich osób jak Ty jest naprawdę dużo.

Czytaj więcej: Animacja kultury studia - kierunek studiów

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów

Ośrodki kulturowe potrzebują osób, które posiadają wiedzę, umiejętności…

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów

Ośrodki kulturowe potrzebują osób, które posiadają wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do przekazywania dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom. Studia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną skierowane są do osób, które mają głowę pełną pomysłów i chętnie współpracują oraz pomagają ludziom. Jeżeli zatem posiadasz właściwe kompetencje społeczne to Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną? W programie studiów znajdziesz zajęcia metodyczne, teoretyczne oraz praktyczne, co przygotuje Cię do wykonywanego zawodu.

Czytaj więcej: Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów

Artes liberales studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz…

Artes liberales studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz wiedzieć jaki wpływ mają starożytne malowidła na kino 3D? Pomysłodawcy kierunku zapewniają, że poznasz odpowiedź na to i wiele innych pytań. To na pewno gratka, dla osób interesujących się kulturą, filozofią czy historią sztuki. Jeśli zaliczasz się do tego grona i chciałbyś zgłębić swoją wiedzę z tych dziedzin to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie! Ale czym właściwie są artes liberales? Były to nauki stanowiące podstawę wykształcenia w starożytności i średniowieczu, a współcześnie tym pojęciem są określane nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe czerpiące inspirację z przedmiotów nauczanych w poprzednich wiekach.

Czytaj więcej: Artes liberales studia - kierunek studiów

Komentarze (0)