Studia prawnicze

Największy wybór studiów

prawnicznych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków prawnicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze

Prawo to kierunek, który niemal od początku istnienia tej dyscypliny uchodzi za elitarny, szlachetny, ale i bardzo wymagający. Wspomniane cechy nie odstraszają kandydatów na studia, a nawet działają jak magnes, gdyż każdego roku Prawo plasuje się w czołówce najpopularniejszych kierunków kształcenia na polskich uczelniach.

Jak wyglądają studia prawnicze

Studia prawnicze wyróżniają się na tle innych rodzajów kształcenia choćby tym, że nie występuje podział na pierwszy i drugi stopień. Istotną cechą jest także to, że aby poradzić sobie na początku niełatwej drogi należy wyróżniać się nie tylko wiedzą i dużym zasobem informacji, ale i konkretnymi umiejętnościami, które nierzadko bywają wrodzone. O jakie umiejętności chodzi? Skuteczną obserwację, wyciąganie wniosków, interpretację, analizowanie, jak również prezentację swoich poglądów i łatwość wypowiedzi. Studia prawnicze to wyraźny proces, który z biegiem semestrów konkretyzuje się i staje bardziej szczegółowym. Na pierwszym roku dominują przedmioty, będące wprowadzeniem do wnikliwszego rozdziału: wstęp do prawoznawstwa, logika dla prawników, historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, socjologia. Drugi rok nauki obfituje w takie zagadnienia jak: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, wstęp do prawa europejskiego, doktryny polityczne, informatyka prawnicza. Na trzecim roku studenci poznają: prawo cywilne, prawo finansowe, prawo pracy, postępowanie karne, postępowanie administracyjne. Po zaliczeniu trzeciego roku następuje podjęcie najważniejszego kroku w trakcie nauki, czyli wybór specjalizacji. Zazwyczaj, młodzi prawnicy wybierają spośród ścieżek gospodarczych, cywilnoprawnych, karnoprawnych, czy europejskich. Na niektórych uczelniach funkcjonują tzw. kliniki prawne, w których studenci, jeszcze pod okiem wykładowców, udzielają pierwszych porad prawnych.

 

Ile trwają studia prawnicze

Nauka na studiach prawniczych trwa pięć lat, gdyż Prawo jest kierunkiem, który należy do grona realizowanych w formie jednolitej magisterskiej. Natomiast, choć niektórym może wydać się to niezrozumiałe, ukończenie studiów nie jest równe ukończeniu nauki. Aby wykonywać jeden z zawodów prawniczych, należy ukończyć tzw. aplikację, czyli praktykę, mającą przygotować absolwenta do wykonywania konkretnego zawodu. Aplikacje ogólne jak i specjalistyczne prowadzone są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Jak długo trwa aplikacja? Zależy, którą wybraliśmy. Na przykład: aplikacja radcowska trwa trzy lata, a aplikacja notarialna trwa trzy lata i sześć miesięcy. Zatem, nietrudno obliczyć, że jeśli zależy nam na wykonywaniu wybranego zawodu prawniczego, nauka w pięciu, studenckich latach się nie zamknie.

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Wymagania na studia prawnicze są bardzo wysokie, lecz spektrum przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji- całkiem szerokie. Najczęściej, w gronie tych najistotniejszych przedmiotów, które mają największy wpływ na nasze powodzenie wymienia się: historię, geografię, matematykę, język polski i język obcy. Czym może być podyktowany akurat taki zestaw przedmiotów? Zawody prawnicze, jak wspomnieliśmy na początku, to zawody, których podstawą są nie tylko liczne wiadomości, ale i umiejętności. A jedną z nich jest umiejętność zapamiętywania wielu danych, liczb, czy powiązań sytuacji. Chcąc dostać się na studia prawnicze, bardzo wcześnie należy trenować swoją pamięć, zmysł obserwacji, spostrzegawczość. Takim treningiem może być chociażby nauka dat znaczących bitew, czy koronacji władców. Myśląc o dostaniu się na studia, należy bardzo poważnie podejść do egzaminu maturalnego, choćby dlatego, aby przygotować nasz umysł na pozyskiwanie nowych wiadomości, których na tym kierunku nie brakuje.

 

Jaka praca po studiach prawniczych

Każdy kandydat na studia prawnicze, szukając swojego imienia i nazwiska na liście osób przyjętych na pierwszy rok, niezobowiązująco myśli o swojej zawodowej przyszłości. Ktoś chce zostać notariuszem, ktoś radcą prawnym, a jeszcze ktoś inny adwokatem. Według statystyk, przeszło 80% absolwentów wiodących polskich wydziałów prawa chce wykonywać profesjonalne zawody prawnicze. Natomiast, aby osiągnąć swoje zawodowe cele i zamierzenia, należy przejść długą drogę w postaci aplikacji prawniczych. Czy to oznacza, że osoba, która ukończyła studia prawnicze i nie dostała się na aplikację, bądź po prostu nie chciała kontynuować swojej przygody z prawem nie znajdzie zatrudnienia? Oczywiście, że nie. Absolwenci studiów prawniczych mają wiele możliwości i niemały wybór ścieżek zawodowych. Mogą podjąć pracę w administracji państwowej, samorządowej i instytucjach administracji europejskiej; mogą otrzymać zatrudnienie w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Poradzą sobie w dyplomacji, polityce i bankowości, jak również w roli komornika, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy, doradcy podatkowego, czy doradcy inwestycyjnego. Czy to wszystko? Otóż, nie. Ponadto, absolwenci Prawa bez problemu odnajdą się w służbach publicznych i jednostkach państwowych, takich jak: wojsko, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy Agencja Wywiadu. Umiejętności rozwinięte podczas nauki bezustannie poszukiwane są na rynku pracy.

 

Czy warto iść na studia prawnicze

Coraz więcej młodych ludzi zakłada, że warto iść na studia- i taki trend można uznać za pozytywny. Niestety, pewien procent tych osób nie zastanawia się zbyt długo nad swoją decyzją i po prostu, bez głębszego namysłu, bierze udział w rekrutacji. Dlaczego? Bo trzeba, bo wypada, bo inni tak robią, bo rodzina będzie zadowolona. A studia prawnicze należą do tego obszaru kształcenia, nad którym należy solidnie się zastanowić, chociażby z faktu, iż do najłatwiejszych nie należą. Pierwszym pytaniem, jakie powinno pojawić się w głowie kandydata jest: „Dlaczego chcę iść na studia prawnicze?” Czy tylko po to, aby pochwalić się, że studiuję tak wzniosły i ceniony kierunek? Czy też po to, aby po ukończeniu nauki otrzymać ładny dyplom? Pamiętajmy, że lata spędzone na uczelni powinny zaprocentować, czyli uczymy się po to, aby pozyskaną wiedzę wykorzystać potem w życiu zawodowym. Inaczej, może to nie mieć sensu. Studia prawnicze nie należą do takich, które można polubić w toku nauki. Dlatego decyzja o ich wyborze powinna być pewna, świadoma i podyktowana determinacją. Podczas tworzenia bilansu, swoistego „za i przeciw”, warto pomyśleć o wartościach, jakie płyną ze studiowania tego kierunku. W rzeczywistości, którą można określić mianem dynamicznej, znajomość prawa może wydać się praktyczną umiejętnością, także w życiu codziennym. Chyba każdy, choć raz, miał kłopot ze zrozumieniem umowy, bądź jakiegoś aneksu- w takich sytuacjach sposób myślenia zbudowany na fundamencie studiów prawniczych stanowi niemałą przewagę. Czy pieniądze także mogą być wartością? Dla niektórych na pewno i to właśnie one potrafią przyciągnąć na studia, gdyż nie jest tajemnicą, że zarobki w zawodach prawniczych plasują się bardzo wysoko.

 

Co dadzą ci studia prawnicze

Studia prawnicze dają, przede wszystkim, wiedzę z zakresu prawa. I chociaż brzmi to niezwykle banalnie, ta praktyczna umiejętność niejednokrotnie może się przydać w codziennym życiu. Znajomość przepisów, choćby w najmniejszym zakresie, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zwłaszcza, że wiele spraw załatwia się poprzez umowy, aneksy, wiążące zapisy. Posiadając wiedzę prawniczą żaden dokument nie będzie niejasny i zrozumienie wszelakich, obowiązujących nas zapisów nie będzie stanowiło problemu. Wiedza zdobyta na studiach prawniczych poprawia naszą świadomość społeczną, co w czasach chaosu i dominującego pośpiechu może ułatwić odnalezienie się w rzeczywistości. Kolejną umiejętnością, jaka wynika z nauki prawniczej jest zdolność research’u, czyli odsuwania od siebie informacji nieważnych, zastępując je tym, co naprawdę istotne. I ten aspekt także można przełożyć na życie codzienne, gdyż żyjemy w czasach natłoku wiadomości, z czego połowa z nich to niepotrzebne i przede wszystkim nieprawdziwe komunikaty. Studia prawnicze trenują pamięć, skupienie oraz cierpliwość. Przeglądanie niezliczonej ilości artykułów prowadzi do osiągnięcia analitycznego umysłu. Kształcenie na tym kierunku rozwija pożądane w wielu dziedzinach cechy i zdolności: prezentowanie i jasne wygłaszanie poglądów i opinii, trafne argumentowanie, doprowadzanie spraw do końca, przewidywanie konsekwencji swoich działań, samodzielność, weryfikowanie informacji, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, zarządzanie sobą w czasie. Trening wymienionych umiejętności daje bardzo dużo, z pewnością siebie na czele. A tę można wykorzystać w dowolnej sytuacji. Nawet najbardziej stresująca okoliczność nie wpłynie na ciebie demotywująco, ze wszystkim spokojnie sobie poradzisz. Wiedza nabyta podczas nauki może sprawić, że będziesz potrzebny – to bardzo miłe i dowartościowujące uczucie. Członkowie rodziny, przyjaciele, bądź znajomi będą przychodzić do ciebie z pytaniem albo prośbą w rozwiązaniu wątpliwości. Najbliższe środowisko uzna, że warto znać kogoś takiego, jak ty.

 

Czego nie dadzą ci studia prawnicze

Studia prawnicze nie dadzą ci spokoju. W tym żartobliwym zdaniu jest sporo racji, choćby dlatego, że przez studia na tym kierunku nie da się przejść drogą na skróty. Naturalnie, studiując inne kierunki także trzeba się uczyć, ale Prawo wymaga dużej precyzji i dokładności, a czasem szczególnie wnikliwej pamięci. Zamiana słów w jednym zdaniu, pominięcie wyrazów zdających się nie mieć istotnej wagi, może mieć fatalne skutki. W czasach, w których bardzo często stawia się na pracę zespołową, Prawo ze swoim indywidualnym charakterem pozostaje samotnikiem. Choć dla niektórych jest to największą zaletą, nauka przyszłych zawodów posiada dość introwertyczne usposobienie. Tutaj sam o sobie stanowisz, nie przemkniesz dzięki większej aktywności kolegi. Co za tym idzie, realizacja planów zawodowych i dążenie do sukcesu może przypominać wyścig na bliżej nieokreślonym dystansie. Studia prawnicze nie dadzą poczucia, że coś jest skończone. Myślisz, że po zdaniu wszystkich egzaminów i zamknięciu drzwi, nie będziesz już musiał się uczyć? Nic bardziej mylnego. Prawo wymaga ciągłego dokształcania i aktualizacji informacji. Bez trzymania ręki na pulsie i bycia na bieżąco, możesz prędko wypaść z obiegu, a najlepszym miejscem na ulokowanie dyplomu będzie dno szuflady. Kolejnym aspektem – choć nie musi stanowić reguły – jest brak oryginalności. O jaką oryginalność chodzi? Ucząc się i bazując na zapisanych artykułach możesz podchodzić do świata w taki sposób, w jaki powyższe zostały napisane. Hermetyczność postrzegania rzeczywistości wydaje się niezwykle wygodną cechą, ale nie zawsze wartą aprobaty.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia prawnicze

Do jakichkolwiek studiów nie powinno podchodzić się jak do zakładów bukmacherskich – skoro na Prawo jest dobry kurs, to obstawiam i biorę udział w procesie rekrutacji. Warto jak najlepiej zaznajomić się z wybranym kierunkiem, dowiedzieć się o nim jak najwięcej, aby potem uniknąć niechcianych i niepokojących niespodzianek. Na początku, należy sprawdzić co wiąże się z tym rodzajem wykształcenia. Jaka praca na ciebie czeka, zarówno po podjęciu decyzji rozpoczęcia aplikacji i ukończeniu jej z powodzeniem, jak i po pięciu latach nauki, bez podchodzenia do aplikacyjnego konkursu. Kontynuując, ile lat zajmie nam docelowe kształcenie i w jakim wieku będziemy wchodzili na rynek pracy. Warto dowiedzieć się jak wyglądają programy i plany zajęć, aby oszacować sobie czy uda nam się znaleźć czas na jakąś dorywczą pracę, aby mieć dla siebie parę groszy. Sprawdzenie planów da nam również sygnał, czy będziemy w stanie podołać takiej ilości obowiązków i czy będziemy potrafili przyswoić tyle materiału dydaktycznego. Choć zabrzmi to niczym hasło z reklamy, przed podjęciem decyzji należy sprawdzić samego siebie i odpowiedzieć na szereg pytań. Fundamentalnym powinno być: „Czy interesuje mnie ten kierunek i rzeczywiście chcę poświęcić mu czas i wysiłek?” Studiowanie bez najmniejszej iskry pasji i zainteresowania, prędzej czy później, zamieni się w udrękę, a w najlepszym wypadku nudę. Poza tym, należy pamiętać – Prawo to kierunek realizowany na studiach jednolitych magisterskich, toteż nie ma możliwości przyjęcia postawy mówiącej, że „zrobię najpierw licencjat, a potem zastanowię się, co dalej.” Studia prawnicze egzystują wedle zasady: „wszystko albo nic”.

 

Studia prawnicze – zaoczne

Niemal od zawsze trwa walka między studiami dziennymi i zaocznymi. Skonfliktowane obozy przekrzykują się argumentami o swojej wyższości. Oczywiście, studia prawnicze prowadzone w systemie zaocznym mają taki sam charakter i profil jak te, realizowane na studiach dziennych i również przygotowują do podjęcia aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Podobnie do formy dziennej, po trzecim roku nauki studenci obierają obszar specjalizacji, z tym że na niektórych uczelniach wybór ten, w stosunku do studiów dziennych, bywa pomniejszony. Jakie cechy posiadają jeszcze studia zaoczne? Wszyscy studenci wiedzą, że rządzą się one swoimi regułami, a jedną z nich są zjazdy – odbywające się zazwyczaj co dwa tygodnie. To sprawia, że część materiału i istotnych wiadomości należy przyswoić samodzielnie, na bazie własnych poszukiwań, bez uczestniczenia w ciągu wykładów i ćwiczeń. Duży procent studentów zaocznych pracuje, co czasem wytrąca ze studenckiej równowagi, a wykonywane obowiązki zabierają energię i czas, który powinno poświęcić się na naukę. Ale nie oznacza to, że studiowanie Prawa w systemie zaocznym jest niemożliwe, bądź niebezpiecznie karkołomne. Należy tylko ustalić plan i realizować go z konsekwencją.

 

Studia prawnicze – opinie

Kierunki kształcenia to temat, który podlega licznym dyskusjom, a Prawo należy do grona tych, o których rozmawia się nader często. Nie trzeba prowadzić badań i ankiet, aby domyślić się, że niemała część społeczeństwa, na wieść o studiowaniu przez nas tego kierunku, komplementuje nasz życiowy wybór. Czym jest to spowodowane? Od zarania dziejów Prawo uchodzi za dyscyplinę elitarną, którą nie każdy może zgłębić. Mówiąc bardziej potocznie, przeciętny Kowalski wie, że są to szalenie trudne i wymagające studia, w trakcie których nie ma czasu nawet na zrobienie szybkich zakupów, nie mówiąc już o wyjściu z kolegami na miasto. Wspomniany Kowalski wyobraża sobie studia prawnicze jako proces, w którym posiądzie się magiczne moce. W pewnym sensie jest w tym odrobina prawdy, ale rzeczywiście studia prawnicze owiane są pewną mitologizacją. A jak jest naprawdę? Jak o tym kierunku wypowiadają się studenci Prawa? Zdania bywają podzielone, a opinie różnorodne, co daje nam jasną informację, że nie są to studia łatwe. Krzysiek, student II roku Prawa z Lublina mówi: „Studia prawnicze albo się kocha, albo nienawidzi. Nie ma innej opcji. Dlatego trzeba to lubić, pasjonować się tą dziedziną, z determinacją poszukiwać odpowiedzi na różne pytania. W przeciwnym razie te studia staną się syzyfową pracą.” Wiktoria, studiująca Prawo w Łodzi, na III roku dodaje:

„Może zabrzmi to niepokojąco, ale od tego nie ma odwrotu. Prawo studiuje się na sto procent. Jeśli chcesz iść na studia, aby po prostu zdobyć papier i pochwalić się nim przed rodziną, zapomnij o Prawie.”

 

studia prawo warszawa

 

KIERUNKI PRAWNICZE

Miasto
A
administracja
audyt finansowy
B
bachelor of buisness and administration
D
doradztwo podatkowe
dyplomacja
E
european and international business law
I
international and european law
K
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-biznesowy
kierunek prawno-ekonomiczny
kierunek prawno-menedżerski
konsulting prawny i gospodarczy
kryminologia
P
podatki i doradztwo podatkowe
polski system prawny
prawno - biznesowy
prawno - ekonomiczny
prawno - menadżerski
prawo
prawo - studia online
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo kanoniczne
prawo medyczne
prawo ochrony danych osobowych
prawo ochrony środowiska
prawo w biznesie
prawo zamówień publicznych
S
stosunki międzynarodowe
Z
zarządzanie i prawo w biznesie
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA PRAWNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
A
akademia sądowa - studia podyplomowe
archeologia sądowa - studia podyplomowe
audyt śledczy - studia podyplomowe
audyt wewnętrzny - studia podyplomowe
D
doradztwo podatkowe - studia podyplomowe
E
F
I
K
kryminalistyka - studia podyplomowe
L
legislacja - studia podyplomowe
M
mediator sądowy - studia podyplomowe
mediatorzy sądowi - studia podyplomowe
medycyna sądowa - studia podyplomowe
N
O
P
podatki - studia podyplomowe
pomoc humanitarna - studia podyplomowe
prawa spółek - studia podyplomowe
prawo cywilne - studia podyplomowe
prawo dowodowe - studia podyplomowe
prawo energetyczne - studia podyplomowe
prawo gospodarcze - studia podyplomowe
prawo inwestytycjne - studia podyplomowe
prawo medyczne - studia podyplomowe
prawo podatkowe - studia podyplomowe
prawo pracy - studia podyplomowe
prawo spółek - studia podyplomowe
prawo w biznesie - studia podyplomowe
prawo wyborcze - studia podyplomowe
S
studia prawa pracy - studia podyplomowe
T
U
W
Z
Rozwiń

ODKRYJ STUDIA PRAWNICZE

Miasto

Administracja studia - kierunek studiów

Nie są Ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji?…

Administracja studia - kierunek studiów

Nie są Ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji? Chcesz swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji? Jeżeli tak to studia na kierunku administracja mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Administracja? Studia kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej. Będą to przedmioty z szeroko pojętych dziedzin wiedzy, takich jak: ekonomia, informatyka, zarządzanie, marketing czy rachunkowość. Co więcej, nacisk będzie kładziony na prawo administracyjne, postępowanie administracyjne czy prawo cywilne.

Czytaj więcej: Administracja studia - kierunek studiów

European and international business law and EU administration studia - kierunek studiów

Przy obecnej globalizacji nauka o prawach i administracji Unii Europejskiej pełni niebagatelną…

European and international business law and EU administration studia - kierunek studiów

Przy obecnej globalizacji nauka o prawach i administracji Unii Europejskiej pełni niebagatelną rolę we współczesnej polityce międzynarodowej. Jeżeli zatem marzysz o posiadaniu faktycznego wpływu na prawo Unii Europejskiej i chciałbyś zostać inicjatorem zmian w tym kierunku to studia na kierunku European and international business law and EU administration otworzą Ci furtkę do kariery zawodowej w tej dziedzinie! Czego nauczysz się w ramach studiów? Przede wszystkim skupisz się na wiedzy z zakresu gospodarki międzynarodowej, europejskiego prawa handlowego oraz systemu prawnego i administracyjnego Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej: European and international business law and EU administration studia - kierunek studiów

Europeistyka studia - kierunek studiów

Studia te, możesz podjąć na wielu uniwersytetach w całej Polsce. Dlatego też, programy…

Europeistyka studia - kierunek studiów

Studia te, możesz podjąć na wielu uniwersytetach w całej Polsce. Dlatego też, programy zajęć opracowane na potrzeby tego kierunku oraz realizowane specjalności, będą się różnić między sobą. Jednak ogólny podgląd na treści kształcenia wygląda niezwykle zachęcająco. W ramach studiów nauczysz się analizować zmiany zachodzące na arenie kulturalnej, społecznej oraz gospodarczej. Posiądziesz umiejętności pozwalające Ci na samodzielne przeprowadzenia projektów badawczych oraz opracowywanie uzyskanych informacji. Jako student Europeistyki, dowiesz się jak wygląda struktura Unii Europejskiej oraz na jakich zasadach funkcjonuje. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii oraz historii.

 

Czytaj więcej: Europeistyka studia - kierunek studiów

Humanitarian action studia - kierunek studiów

Ukończyłeś studia licencjackie i zastanawiasz się nad dalszą drogą edukacji? Cenisz…

Humanitarian action studia - kierunek studiów

Ukończyłeś studia licencjackie i zastanawiasz się nad dalszą drogą edukacji? Cenisz kontakt z ludźmi i chętnie angażujesz się w działania o charakterze pomocowym? A może gdy widzisz, że istnieją rzeczy, które można zmienić, wolisz działać niż bezczynnie stać? Chciałbyś w trakcie studiowania jednocześnie podnosić swoje kompetencje językowe i zdobywać nowe sposoby patrzenia na świat? W takim razie znalazłeś dla siebie idealne rozwiązanie, czyli studia magisterskie  na kierunku Humanitarian action!

 

Czytaj więcej: Humanitarian action studia - kierunek studiów

International and european law studia - kierunek studiów

Świat zmienia się na naszych oczach, a tempo tych zmian sprawia, że wciąż potrzebujemy…

International and european law studia - kierunek studiów

Świat zmienia się na naszych oczach, a tempo tych zmian sprawia, że wciąż potrzebujemy nowych zasad, które będą regulować nasze funkcjonowanie w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu. Wielokrotnie słyszymy, że prawo nie nadąża za rzeczywistością: nowe zjawiska technologiczne, społeczne i polityczne wymagają bowiem innowacyjnego podejścia prawnego. Czy roboty posługujące się sztuczną inteligencją powinny uzyskać osobowość prawną?

Czytaj więcej: International and european law studia - kierunek studiów

Kierunek Ekonomiczno - prawny studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ekonomiczno-prawnym są połączeniem dwóch odrębnych dziedzin…

Kierunek Ekonomiczno - prawny studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ekonomiczno-prawnym są połączeniem dwóch odrębnych dziedzin wiedzy – studiów ekonomicznych oraz studiów prawnych. Obecnie jednak coraz chętniej wykorzystuje się metody ekonomiczne do analizy regulacji prawnych. Jeżeli zatem chciałbyś studiować ciekawy, interdyscyplinarny kierunek to nie wahaj się – to może być początek Twojej wymarzonej ścieżki kariery! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym? Przede wszystkim zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu studiów prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji danych.

Czytaj więcej: Kierunek Ekonomiczno - prawny studia - kierunek studiów

Kierunek prawno-menadżerski studia - kierunek studiów

Prawo nigdy nie funkcjonuje w próżni: jaką wartość miałby bowiem zbiór…

Kierunek prawno-menadżerski studia - kierunek studiów

Prawo nigdy nie funkcjonuje w próżni: jaką wartość miałby bowiem zbiór zasad, którego nikt nie stosowałby do pozakodeksowej rzeczywistości? Praktycznie każda dziedzina naszego życia obwarowana jest systemem norm i zakazów.

Czytaj więcej: Kierunek prawno-menadżerski studia - kierunek studiów

Kryminologia studia - kierunek studiów

Chcesz zostać ekspertem w zakresie walki z przestępczością i mieć wpływ na poprawę…

Kryminologia studia - kierunek studiów

Chcesz zostać ekspertem w zakresie walki z przestępczością i mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa naszego społeczeństwa? Masz analityczny umysł oraz głowę do łamigłówek? Jeżeli zatem szukasz ciekawego kierunku o charakterze interdyscyplinarnym, który przygotuje Cię do podjęcia ciekawego zawodu to Kryminologia może być kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów Kryminologia? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu patologii społecznych, przestępczości jako zjawiska społecznego, sprawców przestępstwa oraz instytucji kontroli państwowej. Jednym zdaniem staniesz się specjalistą w zakresie kryminologii.

Czytaj więcej: Kryminologia studia - kierunek studiów

Organizowanie rynku pracy studia - kierunek studiów

W dyskusjach o rynku pracy nietrudno o pesymistyczne diagnozy i załamywanie rąk: z roku…

Organizowanie rynku pracy studia - kierunek studiów

W dyskusjach o rynku pracy nietrudno o pesymistyczne diagnozy i załamywanie rąk: z roku na rok dowiadujemy się, że tak źle jeszcze nie było i nie do końca wiadomo co zrobić, by zmienić ten stan rzeczy. Okazuje się jednak, że rynek pracy to przestrzeń wyjątkowo dynamicznych zmian i różnorodnych tendencji, wśród których coraz to inne przodują i nadają ton ogólnej kondycji strukturze zatrudnienia w Polsce i na świecie: rosnąca liczba osób bez wyższego wykształcenia, absolwentów, którzy mają problem ze znalezieniem swojej pierwszej pracy czy też spadek ilości osób długotrwale zarejestrowanych jako bezrobotne – to tylko niektóre z nich.

Czytaj więcej: Organizowanie rynku pracy studia - kierunek studiów

Polski system prawny studia - kierunek studiów

Chociaż pojęcie systemu wydaje się czymś programowym, definicyjnym i leżącym daleko…

Polski system prawny studia - kierunek studiów

Chociaż pojęcie systemu wydaje się czymś programowym, definicyjnym i leżącym daleko od rzeczywistości, z systemem prawnym spotykamy się na co dzień. Bywa, że o jego istnieniu przekonujemy się w sposób wyjątkowo dotkliwy: nieznajomość przepisów i norm prawnych potrafi sprowadzić nam na głowę niemałe kłopoty, ale orientację w zawiłościach systemu pozostawiamy specjalistom w dziedzinie. Na tak, a nie inaczej sformułowane prawo lubimy narzekać, uzupełniać je w myślach o domorosłe przepisy – zawsze doskonalsze od istniejących – lub zupełnie podważać konieczność istnienia prawa, ale chyba nikt nie ma wątpliwości co do wpływu, jaki porządek prawny wywiera na nasze życie.

Czytaj więcej: Polski system prawny studia - kierunek studiów

Komentarze (0)