Licea w Zamościu

Licea w Zamościu

Licea Zamość

Zamość jest miastem, w którym absolwenci gimnazjów mogą wybierać spośród licznych ofert edukacyjnych przedstawionych przez miejscowe szkoły średnie. Sześć liceów oferują kandydatom łącznie 40 klas pierwszych. Najwyższe miejsce w rankingu liceów w województwie lubelskim pośród szkoł średnich w Zamościu zajmuje III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Licea w miaście zwanym idealnym i perłą renesansu stawiają na naukę języków wśród młodzieży. Zauważyć można również dużą liczbę klas o ukierunkowaniu mundurowym i obronnym. Liceum znacznie wyróżniającym się ofertą edukacyjną od innych szkół ponadgimnazjalnych jest liceum w Centrum Szkół Mundurowych. Planuje otworzyć dziewięć klas o priflach typowo obronnych i lotniczych np. klasa obsługi ruchu lotniczego i klasa wojskowa powietrzno-desantowa. W tej szkole licealiści uczyć się będą podstaw prawa karnego, postępowania karnego oraz środków przymusu.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka 
Klasa 1B matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka
Klasa 1C matematyczno-informatyczna z robotyką i rozszerzonym językiem angielskim - matematyka, informatyka, język angielski
Klasa 1D matematyczno-ekonomiczna - matematyka, geografia
Klasa 1E prawnicza - język polski, wiedza o społeczeństwie, historia
Klasa 1F humanistyczno-dzienniarska - język polski, historia
Klasa 1G lingwistyczno-geograficzna - język angielski, geografia
Klasa 1H biologiczno-chemiczna z elementami psychologii - biologia, chemia
Klasa 1I biologiczno-medyczna - biologia, chemia

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Ademicka 8
22-400 Zamość
(84) 639 28 01
zam.1lo@2com.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa IA matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka
Klasa IB europejska - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa IC psychologiczno-pedagogiczna - język polski, historia, biologia
Klasa ID humanistyczno-dziennikarska - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa IE humanistyczno-prawnicza - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa IF matematyczno-geograficzna - geografia, matematyka
Klasa IG biologiczno-chemiczna - biologia, chemia
Klasa IH biologiczno-chemiczna - biologia, chemia

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
adres

ul. Partyzantów 68
22-400 Zamość
(84) 639 23 25
(84) 639 27 66
zamosc2lo@gmail.com

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym - matematyka, fizyka
Klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego - matematyka, fizyka, język angielski
Klasa matematyczno-ekonomiczna - matematyka, język angielski, geografia
Klasa biologiczno-medyczna - biologia, chemia
Klasa prawnicza - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa lingwistyczna - język polski, język angielski, język hiszpański/niemiecki

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
adres

ul. Kilińskiego 15
22-400 Zamość
(84) 638 65 57
(84) 638 60 62
lo3_zamosc@interia.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
IV Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 3 im. Armii Krajowej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa europejsko-administracyjna - wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
Klasa medyczno-sportowa - biologia, chemia, fizyka, wychowanie fizyczne

języki
 • angielski
 • niemiecki
adres

ul. J. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
(84) 639 81 32

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa policyjna - język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
Klasa policyjna kryminalistyczna - język angielski, biologia, chemia
Klasa wojskowa obrona terytorialna - język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
Klasa wojskowa powietrzno-desantowa - język angielski, matematyka, fizyka
Klasa strażacka - język angielski, matematyka, fizyka
Klasa ratownik medyczny - język angielski, biologia, chemia
Klasa straż graniczna - jezyk angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
Klasa służba więzienna - język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa obsługa ruchu lotniczego - język angielski, geografia

języki
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
adres

ul. Sienkiewicza 22A
22-400 Zamość
(84) 627 87 60
sekretariat.zamosc@locsm.edu.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VII Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 5 im. Józefa Piłsudskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa policyjna - historia lub geografia, informatyka lub wiedza o społeczeństwie
Klasa wojskowa - historia lub geografia, informatyka lub wiedza o społeczeństwie

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Szczebrzeska 102
22-400 Zamość
(84) 639 20 27
zsp5@poczta.fm

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)