Matura poprawkowa 2024 - terminy, procedury odwołania

Matura poprawkowa 2024 - terminy, procedury odwołania

Matura poprawkowa 2024 - terminy, procedury odwołania

23.06.2024

Matura poprawkowa 2024. Terminy, wyniki oraz procedury odwołania

Matura poprawkowa 2024 w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku (wtorek) o godzinie 9:00, a w części ustnej 21 sierpnia 2024 roku (środa). Deklarację przystąpienia do poprawki należy złożyć do 16 lipca 2024 (wtorek). Wyniki matur poprawkowych zostaną opublikowane online 10 września 2024 roku.

Niezdana matura wcale nie musi oznaczać "końca świata". Maturzysta, który nie poradził sobie z zadaniami w terminie podstawowym ma "dodatkową szansę". Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego ma możliwość przystąpienia do matury poprawkowej. Kto może przystąpić do matury poprawkowej, kiedy oraz gdzie będzie można to zrobić i kto będzie musiał zapłacić za egzamin? Tłumaczymy!

Matura poprawkowa 2024 - terminy

Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, musi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 rCzęść ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2024 r.

Wynik matur poprawkowych ogłoszone zostaną 10 września 2024 roku. Tego dnia absolwenci będą mogli odebrać w szkole świadectwo dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

 

Matura poprawkowa 2024 z matematyki

Matura poprawkowa 2024 z matematyki odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 9:00 rano.

 

Matura poprawkowa 2024 z języka polskiego

Matura poprawkowa z języka polskiego w części ustnej odbędzie się w poniedziałek 21 sierpnia 2024 zgodnie harmonogramem szkoły, natomiast w części pisemnej we wtorek 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 9:00 rano.

 

Matura poprawkowa 2024 z języka obcego

Matura poprawkowa z języka obcego nowożytnego w części ustnej odbędzie się w poniedziałek 21 sierpnia 2024 zgodnie harmonogramem szkoły, natomiast w części pisemnej we wtorek 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 9:00 rano.

 

Kiedy poprawka z matury 2024 – data

 • deklaracja: do 16 lipca 2024 r.
 • egzamin poprawkowy - ustny: 21 sierpnia 2024 r.
 • egzamin poprawkowy - pisemny: 20 sierpnia 2024 r.
 • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 10 września 2024 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 10 września 2025 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2024 r.*

Kto może przystąpić do matury poprawkowej?

Egzamin maturalny niewątpliwie wiąże się z ogromnym stresem. To normalne i całkowicie uzasadnione uczucie, ponieważ matura to ważny moment w życiu edukacyjnym każdego młodego człowieka.

Jeżeli uczeń nie poradzi sobie z zadaniami podczas matury w terminie podstawowym – może przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego. 

Do poprawy matury w sierpniu 2024 roku, może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej oraz że przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Jeśli maturzysta nie poradził sobie z większą liczbą egzaminów obowiązkowych – niestety nie ma możliwości podejścia do matury poprawkowej w sierpniu 2024. Maturę w terminie poprawkowym będą mogły zdawać osoby, które otrzymały mniej niż 30% punktów z jednego przedmiotu obowiązkowego.

 

Poprawka matury w sierpniu 2024

Najważniejszą informacją jest ta, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku, natomiast z części ustnej – 21 sierpnia 2024 roku. Są to najważniejsze informacje, które powinien zapamiętać maturzysta.

 

Przedmioty na maturze poprawkowej w sierpniu 2024

Maturę poprawkową 2024 w części pisemnej na poziomie podstawowym można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcegy nowożytny

Z kolei w części ustnej bez wskazywania poziomu z natępujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • język mniejszości narodowych

 

Poprawka matury w maju 2025

Osoby, które w 2024 roku nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony, albo chciałyby poprawić wynik, który ich nie satysfakcjonuje – będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2025 roku.

 

Co, jeśli ktoś nie zdał z dwóch/więcej przedmiotów lub egzamin maturalny został mu unieważniony?

Takie osoby będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.

 

Chcą poprawić wynik egzaminu

Osoby, które zdały maturę w 2024 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, będą mogły to zrobić w okresie 5 lat (licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.). Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2025 r.

 

poprawa matury 2024

Dokładne informacje nt. poprawy matury znajdziesz TUTAJ - patrz str. 25

 

Matura poprawkowa 2024 - opłaty

Absolwenci, którzy po raz trzeci podchodzą do matury z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponoszą opłatę za egzamin maturalny.

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpilido egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny.

 

Ile procent, żeby zdać maturę 2024

W 2024 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Na maturze 2024 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 9 lipca 2024 r. Wyniki będzie można sprawdzić przez internet na stronie www.wyniki.edu.pl - login i hasło otrzymają zdjący otrzymają od dyrektora szkoły.

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Matura poprawkowa 2024 - podanie

Oczywiste jest, że żeby móc przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym uczeń musi złożyć odpowiedni dokument, sygnalizujący, że chciałby to zrobić. Jest to specjalne podanie. Taki dokument do wydruku, znajduje się na stronie CKE: oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 2024. Taki pisemny dokument należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor danej szkoły). Później z kolei taka deklaracja zostaje przesłana do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Taką deklarację można także wypełnić online za pomocą Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU).

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2024:

 • Data: do 16 lipca 2024 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

Matura poprawkowa 2024 – gdzie się odbywa?

Część uczniów z pewnością zastanawia się, gdzie odbywa się taka matura w terminie poprawkowym. Taki egzamin w większości sytuacji odbywa się w szkole, do której uczęszczał uczeń.

Oczywiście zdarzają się wyjątki, jednak są to bardzo rzadkie sytuacje. Mogą one mieć miejsce w przypadku, gdy na przykład doszło do zlikwidowania danej placówki. Drugim powodem jest to, że na przykład szkoła znajduje się na terenie występowania klęski żywiołowej. Jednak to nie wszystko.

Uczeń może zdawać maturę poprawkową gdzie indziej, niż w terminie podstawowym. Odbywa się to na jego wyraźny wniosek, na przykład z powodu stanu zdrowia ucznia.

Dodatkowa rekrutacja na studia 2024

Na większości uczelni prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia, właśnie z myślą o uczniach, którym nie powiodło się podczas egzaminu maturalnego w terminie podstawowym.

Oni również mają szansę dostania się na wymarzone studia. Jest to dodatkowy harmonogram naboru na studia, który pozwala maturzystom składać dokumenty mniej więcej do końca września, a nawet dłużej. W ten sposób nawet ci uczniowie, którzy przystępowali do matury poprawkowej, będą mogli rozpocząć studia w normalnym terminie, czyli od października – razem ze swoimi rówieśnikami.

Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, gdy na niektóre kierunki nie będzie już po prostu wolnych miejsc – a wtedy taka dodatkowa rekrutacja nie zostanie otwarta. Należy też pamiętać o tym, że każda uczelnia w sposób indywidualny ustala terminy rekrutacji i są one ogłaszane dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji.

Dodatkowy nabór nie odbywa się też na wszystkich uczelniach, stąd zdanie matury w podstawowym terminie często jest korzystniejsze niż przystępowanie do matury poprawkowej.

Sprawdź

dodatkowa rekrutacja na studia

wyszukiwarka kierunków studiów

wyszukiwarka uczelni

wyszukiwarka studiów

Jak odwołać się od wyniku matury w 2024 roku?

Większość uczniów po wyjściu z sali, w której pisali egzamin maturalny, jest w stanie określić, czy egzamin poszedł im dobrze, czy źle. Co więcej, po maturze są publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów.

W ten sposób uczeń, jeśli pamięta swoje rozwiązania, może ocenić, jaką mniej więcej liczbę punktów dostanie za konkretne zadanie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy maturzysta dostaje wyniki i okazuje się, że przyznana liczba punktów jest znacznie mniejsza od tej, której się spodziewał.

W takiej sytuacji maturzysta ma możliwość odwołania się od wyniku matury. Może to zrobić każda osoba, która ma poczucie, że jej praca została oceniona zbyt nisko. Uczeń może złożyć wniosek umożliwienie wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Takie prawo przysługuje przez 6 miesięcy od wydania świadectwa dojrzałości. Kolejny etap to złożenie wniosku o weryfikację sumy uzyskanych punktów.

Pobierz

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

 

Jak odwołać się od wyniku matury? krok po kroku

W przypadku, gdy uczeń ma wątpliwości co do wyniku swojej pracy - może złożyć odwołanie. Będzie mógł wtedy mieć wgląd do swojego arkusza maturalnego. Maturzysta może złożyć taki wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Jak wygląda procedura odwołania się od wyniku matury? Tłumaczymy krok po kroku.

Przede wszystkim najpierw absolwent musi złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy Załącznik 25a. Może to zrobić osobiście, pocztą lub wysyłając maila do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Czasami jest możliwość zrobienia tego również przez odpowiednią aplikację.

 

Wiosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zdającego,
 • PESEL,
 • dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

 

Odpowiedź na taki wniosek maturzysta otrzyma w ciągu pięciu dni roboczych – dowie się wtedy, kiedy będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Może się to odbyć jedynie w czasie oraz miejscu wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Maturzysta podczas takiego wglądu może dokładnie obejrzeć swoją pracę, zanotować swoje uwagi, a także zrobić zdjęcia. Zgodnie z regulaminem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maturzysta ma na to co najmniej 30 minut.

Jeśli uczeń zauważy w swojej pracy nieprawidłowości – może złożyć wniosek (Załącznik 25bo weryfikację sumy punktów, uzasadniając to konkretnymi zastrzeżeniami do sposobu sprawdzenia swojej pracy. Musi to zrobić w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu do swojej pracy.

Formularz wniosku uczeń może znaleźć na stronie OKE. Suma punktów zostaje zweryfikowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku. Istotne jest, że dokonuje jej inny egzaminator, niż ten, który pierwotnie sprawdzał pracę ucznia.

W ciągu 14 dni uczeń zostanie pisemnie poinformowany o weryfikacji sumy punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Jeżeli weryfikacja punktów wykaże, że uczeń uzyskał ich więcej – zostanie mu wydane nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

W przypadku gdy uczeń nadal nie będzie czuł się usatysfakcjonowany - może kontynuować procedurę odwoławczą. W ciągu siedmiu dni musi złożyć kolejne odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Załącznik 25c)– robi się to za pośrednictwem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma 21 dni na rozpatrzenie takiego odwołania.

Dokładne informacje znajdziesz TUTAJ - patrz str. 34

odwołanie od matury 2024

 

Jak wyglądały arkusze matur poprawkowych 2023

Arkusze - matura poprawkowa 2023

arkusz odpowiedzi
matematyka arkusz poprawkowy 2023 odpowiedzi

język polski arkusz poprawkowy - test 2023

język polski arkusz poprawkowy - wypracowanie 2023

odpowiedzi

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia