Matura z matematyki 2024 – poziom podstawowy

Matura z matematyki 2024 – poziom podstawowy

Matura z matematyki 2024 – poziom podstawowy

16.05.2024

Matura z matematyki 2024 – poziom podstawowy

8 maja 2024 roku równo o godzinie 9:00, rozpoczęła się matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin trwał 180 minut i składał się z zadań otwartych, które wymagają krótkich odpowiedzi oraz zadań zamkniętych typu: prawda/fałsz. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 46 punktów. Zobacz jak wyglądały arkusze maturalne z matematyki.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym 20 sierpnia 2024 r. Egzaminy odbędą się w szkołach, do których uczęszczali abiturienci.

 

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2024 r. Sprawdź wyniki matur 2024

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym – oznacza to, że jeżeli uczeń nie uzyska wymaganej liczby punktów – nie zda matury. To właśnie ten przedmiot budzi wśród uczniów najwięcej obaw. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych oraz zrozumienia podstawowych pojęć i operacji matematycznych. Sprawdź matematyka arkusze maturalne

 

Zadania na poziomie podstawowym są dostosowane do standardów nauczania średniej szkoły i nie wymagają zaawansowanej wiedzy matematycznej. Wynik z matury z matematyki na poziomie podstawowym jest często też wymagany w procesie rekrutacji na studia wyższe – oznacza to, że wynik z matury podstawowej z matematyki jest brany pod uwagę przy liczeniu punktów podczas procesu rekrutacji na studia. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Aby zdać maturę z matematyki wystarczy 30 procent możliwych do zdobycia punktów, jednak tylko z pozoru wydaje się to proste, ponieważ dla wielu uczniów wcale takie nie jest. Sprawdź matura poprawkowa 2024

Zdawalność matury 2023 matematyki, w terminie głównym oraz dodatkowym, wyniosła 88%. Średnie wyniki matury 2023 z matematyki to: 71 proc. (formuła 2023), 51 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z matematyki na poziomie podstawowym 2024

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2024 roku odbędzie się 8 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Jest to środa.

Z kolei egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, ale w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca we wtorek o godzinie 9:00. Wszystkie egzaminy poprawkowe w części pisemnej w 2024 roku będą odbywać się 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 9:00.

 

matematyka poziom podstawowy matura 2024 - data:

 • 8 maja 2024 (środa), godz. 9:00 - termin główny
 • 4 czerwca 2024 (wtorek), godz. 9:00 - termin dodatkowy
 • 20 sierpnia 2024 (wtorek) - termin poprawkowy

 

Kiedy wyniki matury z matematyki

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki oraz innych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostały na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024 r.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Ile trwa matura z matematyki na poziomie podstawowym

Na rozwiązanie zadań maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym w części pisemnej przewidziano 180 minut (formuła 2023) oraz 170 minut (formuła 2015).

czytaj dalej ile trwają matury 2024

Co było na maturze 2024 z matematyki

To było fajne i proste, całe szczęście” - maturzyści o egzaminie z matematyki 2024

Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Na portalach społecznościowych podzielili się swoimi opiniami. Przeważały pozytywne komentarze, jednak znalazły się również te negatywne.

Zdecydowana większość komentarzy pojawiających się w sieci była pozytywna. „Prosta ta matma”, „matma była zbyt easy”, „łatwiutko dzisiaj” - pisali na swoich profilach abiturienci po wyjściu z sali. „Ja widząc zadania z matmy, które były banalnie proste, aż nie dowierzałam” - dodawali - „Podejrzanie proste”. W morzu pozytywnych opinii można było doszukać się również kilku negatywnych: „Chce mi się płakać. Nie ma szans, by dostać nawet 30%”, „Matmy to ja na 100 nie zdam” czy „jeśli moje strzelanie da mi 30%, to ja jestem bogiem”.

 

Były przecieki - Arkusz maturalny z matematyki 2024

Na zdjęciach tegorocznego rzekomego arkuszu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym pojawiło się 31 zadań. W zadaniach zamkniętych pojawiły się zadania dotyczące potęg, logarytmów, zbioru wszystkich liczb rzeczywistych związanych z nierównością czy wielomianami.

Abiturienci muszą zmierzyć się również z poleceniami związanymi z układem równań, układem współrzędnych i jego interpretacją geometryczną, funkcjami liniowymi i kwadratowymi. W arkuszu odczytujemy również zadania z ciągami geometrycznymi, sinusami i cosinusami, trójkątami, równoległobokami, średnią arytmetyczną, medianą, okręgami i kątami czy graniastosłupami.

 

w zadaniach otwartych zdający musieli zmierzyć się z poleceniami brzmiącymi m.in.:

 • Wykaż, że dla każdej liczny naturalnej […],
 • Rozwiąż równanie: x3 – 2x² – 3x + 6 = 0,
 • Ciąg arytmetyczny […]. Oblicz różnicę tego ciągu.
 • [...] Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą,
 • W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) jest równoległobok ABCD, w którym A = (-2,6) oraz B = (10,2). Przekątne AC oraz BD tego równoległoboku przecinają się w punkcie P = (6,7). Oblicz długość boku BC tego równoległoboku.
 • W schronisku dla zwierząt na płaskiej powierzchni należy zbudować ogrodzenie [...] Oblicz wymiary x oraz y jednego wybiegu, przy których suma pól podstawowych tych trzech wybiegów będzie największa. W obliczeniach pomiń szerokość wejścia na każdy z wybiegów.

 

Obawy przed egzaminem

Matematyka jest przedmiotem z najmniejszą zdawalnością wśród wszystkich obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym. Królowa nauk zawsze przysparza abiturientom najwięcej stresów i problemów. Przed rozpoczęciem egzaminu w sieci krążyły pogłoski o przeciekach, niektórzy użytkownicy oferowali ich podesłanie w zamian za pewną sumę pieniędzy. Eksperci uprzedzają zdających przed takimi profilami, ponieważ zarządzają nimi oszuści.

„Idę walczyć…. módlcie się o mnie” - pisali na portalach społecznościowych przed rozpoczęciem egzaminu. Dzielili się również obawami dotyczącymi zadań typu „Wykaż” lub „Udowodnij”. Matematycy stwierdzają, że najbardziej problematycznymi zagadnieniami są te związane z geometrią. Jednakże tuż przed 9:00 wzrosła częstotliwość wyszukiwań fraz: równanie, wielomian, dodawanie, ciąg czy trójkąt równoboczny. 

Nasi redaktorzy na bieżąco będą śledzić pojawiajace się przecieki i informacje z egzaminu, dzięki czemu szybko pojawią się tu najnowsze materiały.

 

Zdecydowana większość zdających przyznaje, że najbardziej obawia się egzaminu z matematyki. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wszystko jest kwestią odpowiedniego przygotowania. Matematycy dzielą się swoimi tegorocznymi przewidywaniami i zaznaczają, na które działy warto zwrócić szczególną uwagę podczas maturalnych przygotowań.

 

Maturalne pewniaki – matematyka

Bazując na arkuszach egzaminacyjnych z ubiegłych lat, można dojść do wniosku, że typy i schematy zadań dość często się powtarzają. Dlatego tak cennym elementem powtórki powinna być analiza arkuszy z poprzednich lat.

sprawdź matematyka arkusze maturalne

Matematycy zaznaczają, że corocznym pewniakiem jest kilka zadań dotyczących funkcji kwadratowej, liczą też na zadania z obliczenia potęg, pierwiastków, wzorów skróconego mnożenia oraz zastosowania twierdzenia Pitagorasa w zadaniach geometrycznych. Możemy spodziewać się również kilku zadań z geometrii, dotyczących np. prostych ostrosłupów prawidłowych czy prostopadłościanów.

Maturzyści powinni być dobrze obeznani również w obliczeniach związanych z funkcją liniową oraz średnią arytmetyczną, medianą i dominantą. Pewniakami nazywane są również zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego, różnicy i sumy logarytmów, a także wartości bezwzględnej liczby. Ponadto, na egzaminie mogą pojawić się również polecenia związane z: podziałem odcinka trójkąta przez dwusieczną, zastosowaniem w geometrii twierdzenia cosinusów oraz styczną i sieczną, kątem wpisanym i kątem środkowym.

 

Powtórki przed maturą 2024 z matematyki

Matematyka jest zmorą niemalże wszystkich maturzystów, przed salą egzaminacyjną zawsze panuje ponury nastrój. Zdający boją się, że arkusz ich zaskoczy. W tym roku matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się 8 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Matematycy radzą, aby w ramach powtórek przeanalizować i rozwiązać zadania egzaminacyjne z lat ubiegłych. Zaznaczają również, aby umiejętne zaplanować sobie czas na rozwiązywanie wszystkich zadań.

sprawdź matematyka arkusze maturalne

Wśród szczegółowych wymagań egzaminacyjnych znalazły się zagadnienia, takie jak: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka czy optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Matura z matematyki zostanie uznana za zdaną, jeżeli zdający osiągnie wynik 30% lub wyższy. Maksymalna punktacja wynosi 46 punktów, na to składa się 29 punktów z zadań zamkniętych oraz 17 punktów z zadań otwartych. Minimalny próg zdawalności wynosi 14 punktów. W tym roku termin dodatkowy matury z matematyki został wyznaczony na 4 czerwca dla matury podstawowej oraz 11 czerwca dla egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

Ile będzie zadań na maturze z matematyki 2024

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w 2024 roku będzie przeprowadzony na podstawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych podstawy programowej. 

 

Formuła 2023:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).

W Formule 2023 maturzyści będą mieli do rozwiązania od 7 do 13 zadań otwartych oraz zadania zamknięte (w 2023 było łącznie 31 zadań). Przygotowując się do matury z tego przedmiotu warto przejrzeć arkusze maturalne z poprzednich lat – w ten sposób można zapoznać się z orientacyjną ilością zadań, ale też ich treścią. Co więcej, matura w Formule 2023 pierwszy raz była przeprowadzona rok temu, a więc uczniowie mogą również zapoznać się z arkuszem egzaminacyjnym również w tej Formule (oczywiście w 2024 roku zadania będą inne).

Liczba zadań z matematyki (formuła 2023) - matura 2024

 • Liczba zadań otwartych: 7–13,
 • Liczba zadań zamkniętych: 29

Za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie podstawowym (formuła 2023) można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.

 

Formuła 2015:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów).

W Formule 2015 na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym uczeń będzie miał do rozwiązania 7 zadań otwartych (w latach 2015-2020 było to 9 zadań) oraz zadania zamknięte (w 2023 było łącznie 36 zadań).

Liczba zadań z matematyki (formuła 2015) - matura 2024

 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9),
 • Liczba zadań zamkniętych: 29

Za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie podstawowym (formuła 2023) można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.

Czytaj dalej 

matura 2024 matematyka - rozszerzona

jak liczyć punkty matura 2024

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym?

Aby zdać maturę z matematyki, uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30 procent wymaganych punktów. Ten procentowy próg oceny jest podstawowym wymogiem na egzaminie, pozwalającym stwierdzić, że uczeń zdał egzamin.

Niemniej jednak, większość uczniów dąży do uzyskania wyższego wyniku, aby poprawić swoje perspektywy edukacyjne lub zawodowe. Ilość wymaganych punktów będzie też się różniła od siebie w zależności od tego, w jakiej formule uczeń pisze maturę z matematyki na poziomie podstawowym.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki bardzo ważne jest oczywiście, by uczeń posiadł odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale istotne są też rzeczy organizacyjne, między innymi to, co uczeń może mieć przy sobie na egzaminie. Wynika to z faktu, że wniesienie nieodpowiednich przedmiotów (na przykład telefonu czy notatek może spowodować jego unieważnienie).

Uczeń nie powinien wnosić na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych. Dodatkowo, nie powinien posiadać materiałów pomocniczych, takich jak książki, notatki, czy inne przedmioty, które nie są związane z egzaminem.

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z matematyki, to:

 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co zawierają tablice wzorów matematycznych?

Uczniowie podczas matury z matematyki będą mogli korzystać z przygotowanych przez szkołę tablic ze wzorami matematycznymi.

Uczniowie, którzy będą pisać nową maturę (czyli w Formule 2023) podczas egzaminu będą mogli korzystać z opracowania "Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki". Dla każdego ucznia powinna taką planszę zapewnić szkoła. W takich planszach znajdują się wzory z 17 najważniejszych zagadnień, które były omawiane w szkołach na lekcjach matematyki.

Maturzyści w tablicach matematycznych w formule 2023 znajdą wzory z następujących zagadnień:

 • Wartość bezwzględna liczby
 • Potęgi i pierwiastki
 • Logarytmy
 • Silnia. Współczynnik dwumianowy
 • Wzór dwumianowy Newtona
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Funkcja kwadratowa
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • Stereometria
 • Kombinatoryka
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Parametry danych statystycznych
 • Pochodna funkcji
 • Tablica wartości funkcji trygonometrycznych.

Pobierz  tablice wzorów matematycznych od 2023

 

Tablice matematyczne w Formule 2015

Z kolei uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w starej wersji, czyli Formule 2015 będą mieć do dyspozycji wzory, które są zawarte w opracowaniu "Wybrane wzory matematyczne". Obejmuje on następujący zakres materiału:

 • Wartość bezwzględną liczby
 • Potęgi i pierwiastki
 • Logarytmy
 • Silnię. Współczynnik dwumianowy
 • Wzór dwumianowy Newtona
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Ciągi
 • Funkcję kwadratową
 • Geometrię analityczną
 • Planimetrię
 • Stereometrię
 • Trygonometrię
 • Kombinatorykę
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Parametry danych statystycznych
 • Granicę ciągu
 • Pochodną funkcji
 • Wartości funkcji trygonometrycznych (tablice).

Pobierz tablice wzorów matematycznych 2015

Zmiany na egzaminie z matematyki

Zmianą w kwestii egzaminu maturalnego z matematyki w porównaniu do lat poprzednich (przed pandemią COVID-19) jest to, że egzamin ten zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak odbywało się to wcześniej – podstawy programowej. Oznacza to, że uczniowie będą musieli zmierzyć się z okojonym zakresem materiału na egzaminie maturalnym zmatematyki.

 

Matematyka (formuła 2023) - ograniczone wymagania podstawy programowej:

 • ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego),
 • brak zadania na dowód geometryczny,
 • usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich,
 • ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów,
 • ograniczenie wymagań ze stereometrii,
 • całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych)

 

zmiany na maturze z matematyki 2024

 

Matematyka (formuła 2015) - ograniczone wymagania podstawy programowej:

 • funkcje i graniastosłupy,
 • całkowita redukcja  brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów)

 

matura z matematyki 2024 zmiany formuła 2015

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ile osób nie zdało matematyki w 2023 roku

Maturę z matematyki zdało 88 procent uczniów, oznacza to, że w 2023 roku 12 procent uczniów nie zdało tego egzaminu. Wynik ten jest jednak lepszy, niż 2022 roku, ponieważ maturę z matematyki na poziomie podstawowym zdało 82 procent uczniów, którzy przystąpili do tego egzaminu.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Dla niektórych uczniów matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2023 roku była łatwa: „Matura była łatwa. Wszystko przerabialiśmy na lekcjach” - brzmi wypowiedź jednej z maturzystek cytowanej przez radio RMF FM. „Były zadania z polem podstawy, z objętością ostrosłupa, ciągi” - wyliczała uczennica. Dodała również, że „W wynikach nie było dziwnych ułamków”.

Wielu maturzustów w 2023 stwierdziło, że egzamin z matematyki był bardzo łatwy. „Przyjemnie się te zadania liczyło”, „Łatwiejsza niż próbna”, „Nie było tragedii” – piszą maturzyści.

Z kolei zdaniem niektórych uczniów matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2022 roku była prosta: "Za łatwo mi to poszło i teraz się stresuję, że mnie sierpień czeka", "cudowna ta matematyka". Jednak dla wielu maturzystów egzamin ten okazał się trudny.

Najwięcej problemów, jak co roku, sprawiły zdającym zadania otwarte. Oto niektóre z komentarzy uczniów: "Tragedia ta matma", "Matma nieciekawie, mam nadzieję, że udało mi się wystrzelać te 30%".

Należy pamiętać o tym, że trudność egzaminu maturalnego z matematyki jest subiektywna i zależy w dużej mierze od poziomu przygotowania oraz wiedzy ucznia.

Uczniowie, którzy solidnie się przygotowali i zdobyli dobre umiejętności matematyczne, mogą odczuwać mniejszy stopień trudności podczas rozwiązywania zadań. Jednak dla innych, którzy nie mieli wystarczającego przygotowania, egzamin może być bardziej wymagający.

 

Co było na maturze z matematyki, odpowiedzi oraz przecieki 2023

Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie otworzyli arkusze egzaminacyjne i rozpoczęli egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Za prawidłowe rozwiązanie zadań będą mogli uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 punktów za zadania zamknięte oraz 17 punktów za zadania otwarte.

dowiedz się więcej co było na maturze z matematyki 2023

Najpopularniejsze matura 2024

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia