Construction Engineering and Management

Construction Engineering and Management

Construction Engineering and Management

Studia w Poznaniu

construction engineering and management

Odkryj studia construction engineering and management w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Construction engineering and management studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Construction engineering and management to propozycja kształcenia realizowana w języku angielskim. Odpowiada ona na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję poznać procesy budowlane oraz to, w jaki sposób można nimi zarządzać, by zadowolić zarówno środowisko, jak i społeczeństwo.

Program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu budownictwa, inżynierii i zarządzania. Będziesz miał/a okazję zgłębiać moduły biznesowe i zarządzania, a także rozwiniesz umiejętności potrzebne do zarządzania szeregiem projektów budowlanych. Zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania handlowego, prawa i zaopatrzenia oraz zarządzania ludźmi.

Przyszli inżynierowie budownictwa zajmują się projektowaniem konstrukcji i elementów budowlanych, wytwarzaniem, dobieraniem i stosowaniem materiałów budowlanych, a także zarządzaniem. Pracują między innymi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Construction Engineering and Management

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Contruction Engineering and Management to studia prowadzone w języku angielskim – ta ścieżka kształcenia ma charakter międzynarodowy, który sprzyja nawiązywaniu wielokulturowych współprac zawodowych. Studenci mają również możliwość wskazania dodatkowego lektoratu, a także wykazywania się nabytymi kompetencjami np. podczas aktywnego uczestniczenia w spotkaniach z przedsiębiorstwami branży budowlanej, organizacjami zrzeszającymi inżynierów budownictwa czy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Dzięki temu studenci jeszcze w trakcie nauki poznają m.in. swoje możliwości zatrudnienia oraz specyfikę określonych zawodów.

Construction Engineering and Management umożliwia studentom poznanie m.in.: nowoczesne technologie stosowane współcześnie w budownictwie; metody komputerowego wspomagania decyzji inwestycyjnych; sposoby analizowania efektywności; strategie zarządzania złożonymi przedsięwzięciami budowlanymi. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: realizowania i eksploatowania różnorodnych obiektów budowlanych; zarządzania jakością i projektem; projektowania i symulacji procesów elastyczności; stosowania technologii BIM w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania nowoczesnych technologii w projektowaniu i realizowaniu projektów budowlanych; zasad zarządzania inwestycjami budowlanymi; specyfiki branży budowlanej w Polsce i za granicą.

Osoby, które ukończyły studia na Construction Engineering and Management, wyróżniają się profesjonalną znajomością języka angielskiego w zakresie budownictwa, dzięki czemu mogą one ubiegać się np. o pełne uprawnienia wykonawcze lub projektowe zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku budowlanym. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą m.in. kierować robotami budowlanymi, pełnić nadzór budowlany, wykonywać kosztorysy inwestycji czy przygotowywać oferty budowlane.

Absolwent Construction Engineering and Management może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • firmy budowlane
  • jednostki o profilu badawczo-rozwojowym
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Construction Engineering and Management to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku budownictwo.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują kilka ścieżek kształcenia na kierunku budownictwo. Dzięki temu studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wykonywania projektów budowlanych budynków i budowli inżynierskich; stosowania się do wymogów technicznych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych w budownictwie; rozwiązywania problemów technicznych i związanych ze wspomaganiem komputerowym projektowania; nadzorowania i zarządzania prostymi oraz skomplikowanymi procesami budowlanymi.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów np. do pełnienia funkcji kierownika budowy, projektanta czy inspektora – osoby, które ukończyły budownictwo, mogą ubiegać się o zyskanie zezwoleń na samodzielne pełnienie funkcji technicznej w tym obszarze budownictwa, który najbliższy jest ich wykształceniu. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: budownictwo studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)