Management studia online - Trójmiasto
Dodaj do ulubionych

30.12.2021

Studia online na kierunku Management to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku management - studia online w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studia online na kierunku Management realizowane są w języku angielskim. Studenci mają okazję nabyć praktyczne wykształcenie, które obejmuje nauki o zarządzaniu i nauki pokrewne. Zdobywają lub rozwijają najważniejsze umiejętności, chociażby diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Rozwijają zdolności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach międzynarodowych, międzynarodowych firmach handlowych, agencjach i urzędach, które obsługują międzynarodowe podmioty gospodarcze, w międzynarodowych firmach, które mają swoje siedziby w Polsce.

czytaj dalej wszystko o Management studia online - Trójmiasto

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek management - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Management - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku management - studia online

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Z wymaganiami rekrutacyjnymi warto zapoznać się wcześniej, ponieważ są one zmienne i zależą od ustaleń wybranej uczelni. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia. W przypadku kierunków anglojęzycznych bardzo często uczelnie przewidują rozmowę rekrutacyjną, która weryfikuje poziom językowy w zakresie języka obcego.  

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Management w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania na uczelniach

  • Przedmioty maturalne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU MANAGEMENT W TRÓJMIEŚCIE?

Studia z zakresu zarządzania realizowane w języku angielskim to świetny wybór dla osób, które planują robić karierę na rynku krajowym i zagranicznym. Studenci powinni mieć predyspozycje językowe i znać język angielski na poziomie, który umożliwi komunikację.

Przedmioty prowadzone są w trakcie zajęć przez Internet oraz na uczelni podczas zjazdów. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Innowacyjny kierunek stanowi odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy, dlatego program kształcenia odpowiada wszelkim standardom podlegającym również pod zagadnienia z zakresu najnowszych trendów technologicznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Management możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Trójmieście na kierunku management pozwolą Ci wykształcić najważniejsze umiejętności i zdobyć potrzebną do wykonywania zawodu wiedzę. Studenci uczą się rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, które związane są z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.

W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów, a nawet logistyki i marketingu. Ułatwia to ocenę sytuacji finansowej firmy oraz dbanie o jej stały rozwój. Studenci uczą się zarządzania i planowania strategicznego, co w przyszłości może być wykorzystywane w pracy dla celów poprawy pozycji rynkowej firmy.sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU MANAGEMENT W TRÓJMIEŚCIE?

Studia na kierunku Management trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

Management - studia online w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 1,5 roku magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT W TRÓJMIEŚCIE?

Absolwenci kierunku management mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego na rynku pracy w kraju i za granicą. Zatrudniani są w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki, administracji rządowej i samorządowej, w działach HR. Mogą prowadzić także własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Management:

  • przedsiębiorstwa międzynarodowe,
  • międzynarodowe firmy handlowe,
  • agencje i urzędy obsługujące międzynarodowe podmioty gospodarcze,
  • międzynarodowe firmy z siedzibą w Polsce.

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach menedżerskich, analitycznych i specjalistycznych na różnych poziomach struktury organizacyjnej.

sprawdź wszystko o: studia online

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management - studia online w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)