Gospodarka przestrzenna - Szczecin

Gospodarka przestrzenna - Szczecin

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uczelnie, gdzie gospodarka przestrzenna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

08.02.2024

Gospodarka przestrzenna studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjataStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Gospodarka przestrzenna - Szczecin
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Gospodarka przestrzenna Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania USZ, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych USZ).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Szczecinie?

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Gospodarka przestrzenna zalicza się do kanonu nauk geograficznych, a te z kolei korzystają z dorobku dziedzin przyrodniczych. Z tego względu proces rekrutacji na te studia geograficzne najprawdopodobniej będzie wymagał od przyszłych kandydatów zdawania na maturze następujących przedmiotów, najlepiej na poziomie rozszerzonym: matematyki, geografii, fizyki oraz języka obcego nowożytnego.

Aktualne ustalenia rekrutacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni – sprawdź je, aby uniknąć dodatkowego stresu związanego z niewiedzą.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

 

Popularność niektórych kierunków studiów skłania szerokie grono przyszłych studentów do ich podjęcia. Gospodarka przestrzenna jest propozycją interdyscyplinarną, a jej zgłębianie daje gwarancję zdobycia dobrze płatnej pracy w zawodzie. Kierunek ten możesz rozpocząć między innymi w Szczecinie.

Kandydatura na wszystkie kierunki studiów w Szczecinie powinna zostać dokładnie przemyślana i poparta analizą regulaminu uczelni oraz kształcenia na wybranym kierunku. Gospodarka przestrzenna jest propozycją niezwykle popularną i adekwatną do zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, jednak bez wątpienia nie każdy powinien starać się o przyjęcie na ten kierunek, między innymi ze względu na niedopasowanie własnych predyspozycji do specyfiki kształcenia. Zatem jakimi cechami powinni wyróżniać się najlepsi kandydaci na gospodarkę przestrzenną w Szczecinie?

Niezwykle cenna okaże się umiejętność doskonałej orientacji w przestrzeni. Dzięki niej prace terenowe będą niezwykle proste i efektywne. Ponadto zainteresowanie geografią i innymi przedmiotami przyrodniczymi, umiejętność radzenia sobie z problemami matematycznymi, a także chęć związania przyszłości z taką dziedziną kształcenia, która zapewni nie tylko cenione kompetencje zawodowe, ale również praktyczną wiedzę, możliwą do wykorzystania w codziennym życiu prywatnym. Jeśli w tym opisie potrafisz odnaleźć siebie, to aplikacja na gospodarkę przestrzenną w Szczecinie powinna okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka studiów, jaką prezentują poszczególne uczelnie w Szczecinie, została stworzona w sposób zgodny z odgórnymi założeniami, których priorytetem jest wykwalifikowanie grona młodych specjalistów w danej dziedzinie, niezależnie od wybranego kierunku. Jakiej nauki będziesz mógł się spodziewać, jeżeli zdecydujesz się na wybór gospodarki przestrzennej? Przedmiotami, z którymi najprawdopodobniej spotkasz się podczas edukacji, to między innymi:

 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i wiejskich
 • projektowanie krajobrazu
 • geodezja, topografia i kartografia
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • grafika projektowa
 • strategie i programy rozwoju

Uczelnie w Szczecinie - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie?

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Szczecinie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Gospodarka przestrzenna w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Studia w Szczecinie na kierunku gospodarka przestrzenna zagwarantują ci uzyskanie wszystkich kompetencji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy w:

 • biurach turystycznych
 • placówkach oświatowych
 • ośrodkach akademickich
 • jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego
 • jednostkach projektowych i wykonawczych, które zajmują się zarządzaniem i kontrolą placówek związanych z ochroną środowiska
 • biurach projektowych

 

Każdy absolwent gospodarki przestrzennej będzie mógł pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, w której wykorzysta posiadane kompetencje.

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Gospodarka przestrzenna w Szczecinie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Szczecin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Szczecin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szczecinie

Gospodarka przestrzenna w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

  

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia