Stosunki międzynarodowe - Szczecin

Stosunki międzynarodowe - Szczecin

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

14.05.2024

Stosunki międzynarodowe - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Stosunki międzynarodowe w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Stosunki międzynarodowe - Szczecin
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym zgłębisz wiedzę z prawa, ekonomii czy geografii. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak komunikacja międzykulturowa, społeczeństwa i kultury Europy czy polityka zagraniczna. Studia stawiają także na rozwój kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą nawiązać sieć kontaktów.

Osoby, które ukończyły ten kierunek potrafią prognozować trendy światowej polityki i tworzyć kampanie wyborcze co jest przepustką do podjęcia pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Stosunki międzynarodowe Szczecin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Szczecinie

W Szczecinie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 50 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Szczecinie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język obcy, język polski, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie. stosunki międzynarodowe Szczecin - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, będąc tuż przed egzaminem maturalnym lub wyrażając chęć jej poprawienia, warto skupić się na nauce wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii, gdyż właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na ten kierunek.

Pamiętaj, że w zależności od uczelni w Szczecinie, na jaką ostatecznie się zdecydujesz, szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się od siebie różnić oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być na bieżąco, warto regularnie przeglądać ustalenia uczelni, które znajdują się na stronie internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnymStudia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Szczecinie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Wykształcenie zdobyte podczas edukacji na Stosunkach międzynarodowych w Szczecinie będzie miało charakter interdyscyplinarny i dopasowany do potrzeb znacznego grona pracodawców, oferujących zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przedmioty, dzięki którym będziesz mógł pochwalić się szeregiem kierunkowej wiedzy i umiejętności, będą:

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Systemy polityczne państw europejskich
  • Polityka zagraniczna
  • Funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw na rynku światowym
  • Społeczeństwa i kultury Europy
  • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

 

Nabywane umiejętności

Siatka studiów dla Stosunków międzynarodowych przewiduje wiele różnych przedmiotów, aby wiedza przyswojona przez każdego przyszłego absolwenta była jak najbardziej interdyscyplinarna i adekwatna do potrzeb przyszłych pracodawców. W trakcie nauki poznasz podstawy politycznoekonomicznych przemian, mających wpływ na ostateczne ukształtowanie wyglądu światowej gospodarki, nauczysz się psychologicznego podejścia do każdego człowieka, dzięki czemu nawiążesz sieć kontaktów potrzebnych każdemu biznesowi.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na stosunkach międzynarodowych w Szczecinie

Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie: europa w stosunkach międzynarodowych, relacje transatlantyckiedyplomacja i służba zagranicznastudia pozaeuropejskie...

Sprawdź specjalności na stosunkach międzynarodowych w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Stosunki międzynarodowe w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po stosunkach międzynarodowych

Świadomość zatrudnienia, jakie będzie czekało na absolwentów danego kierunku oraz perspektywy zapewniane przez rynek pracy w danym okresie to główne czynniki predysponujące do podjęcia danego kierunku, zaraz obok samego nim zainteresowania. Dlatego jako przyszły kandydat na Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, z pewnością chciałbyś wiedzieć, w jakich sektorach będziesz mógł się zatrudnić.

Absolwenci opisywanego kierunku studiów nie powinni mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem przyszłościowego zatrudnienia, bowiem niemal wszystkie sektory istniejącej gospodarki przestają ograniczać swoją działalność jedynie do obszaru lokalnego, rozszerzając jej zasięg na arenę międzynarodową. W związku z tym jako osoba, która ukończyła Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, będziesz mógł postarać się o zatrudnienie w organizacjach pozarządowych i instytucjach pożytku publicznego. Ponadto podejmiesz współpracę z różnymi korporacjami i działami HR.

Doskonałą opcją dla najbardziej przedsiębiorczych będzie możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, umożliwiającej realizację własnych planów i projektów bez konieczności tłumaczenia się przełożonym i szefostwu.

Jak wygląda rekrutacja na stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Stosunki międzynarodowe - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Limity miejsc

Stosunki międzynarodowe w Szczecinie podobnie jak, inne kierunki studiów ograniczone są limitem miejsc. Uniwersytet Szczeciński na rok akademicki 2023/2024 oferuje 50 miejsc. Jak zostać studentem stosunków międzynarodowych?

Aby dostać się na stosunki międzynarodowe w Szczecinie, należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i aplikować na wybrany kierunek studiów. Rekrutacja opiera się na konkursie świadectw, a kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na stosunki międzynarodowe w Szczecinie to: geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie:  

  • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny): 50

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci, którzy chcą studiować stosunki międzynarodowe w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych czekają na dzień ogłoszenia wyników. Może to potrwać nawet kilka tygodni – dzień opublikowania listy zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie przez poszczególnych uczelniach.

Kandydaci na stosunki międzynarodowe w Szczecinie informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

  • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?  

Rekrutacja na stosunki międzynarodowe w Szczecinie opiera się na rejestracji kandydatów na studia w systemie oraz na składaniu kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty na stosunki międzynarodowe w Szczecinie? Szczecińskie uczelnie zazwyczaj decydują się na to, aby dokumenty były składane osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Mogą oni również wysłać dokumenty pocztą tradycyjną lub elektroniczną – w tym przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na stosunki międzynarodowe muszą jeszcze złożyć komplet dokumentów. Uczelnie w Szczecinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów dopiero po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają około kilku dni, a daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie.  

Co, kiedy kandydat nie zdąży dostarczyć dokumentów? W takiej sytuacji ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. Dlatego warto przed dostarczeniem dokumentów warto dokładnie sprawdzić, jakie są niezbędne oraz czy ich forma jest poprawna.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

  • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne.

Stosunki międzynarodowe studia w Szczecinie - ceny 2023:  

  • Uniwersytet Szczeciński:  

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Szczecin studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Szczecin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Jeśli twój proces decyzyjny przy wyborze Stosunków międzynarodowych zakłóca niepewność związana z ich renomą, powinieneś przeczytać opinie studentów, które w najlepszym stopniu ją potwierdzą.

Krzysztof, student pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Szczecinie, mówi:

„Co prawda dopiero niedawno zacząłem swoją przygodę ze studiami na tym kierunku, jednak już teraz wiem, że był to jeden z najlepszych wyborów w moim życiu. Zakres tematyczny, poruszany przez wybitnych wykładowców na moim kierunku, sprawia, że jestem usatysfakcjonowany systematycznie zdobywaną wiedzą. Dlatego Stosunki międzynarodowe mogę polecić każdemu.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia