Stosunki międzynarodowe - Szczecin

Stosunki międzynarodowe - Szczecin

Stosunki międzynarodowe - Szczecin

Studia w Szczecinie

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe - studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Szczeciński oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Stosunki międzynarodowe w Szczecinie to idealny kierunek dla osób, które chcą robić karierę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Studenci mają okazję zapoznać się z zagadnieniami z zakresu prawa, ekonomii, demografii i statystyki, a także zgłębiają nauki o państwie oraz historii stosunków międzynarodowych.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i zdobytym kompetencje absolwenci mogą pracować w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach i korporacjach działających na rynkach międzynarodowych, w placówkach naukowo-badawczych zajmujących się sprawami międzynarodowymi.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, będąc tuż przed egzaminem maturalnym lub wyrażając chęć jej poprawienia, warto skupić się na nauce wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii, gdyż właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na ten kierunek.

Pamiętaj, że w zależności od uczelni w Szczecinie, na jaką ostatecznie się zdecydujesz, szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się od siebie różnić oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być na bieżąco, warto regularnie przeglądać ustalenia uczelni, które znajdują się na stronie internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Uczelnie w Szczecinie starają się dopasować swoją ofertę edukacyjną w taki sposób, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie jak największej liczby studentów. Dlatego Stosunki międzynarodowe możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Pierwszy z nich umożliwia pobieranie edukacji podczas pięciu dni w tygodniu, zapewniając studentom regularność i systematyczność przyswajanej wiedzy. Jeśli kandydat wybierze studia na uczelni państwowej, uniknie obowiązku uiszczania opłat semestralnych.

Studia niestacjonarne zostały stworzone dla tych, którzy dążą do pogodzenia zdobywania wyższego wykształcenia z pracą zawodową lub innymi zobowiązaniami życiowymi. Jedną z większych wad tego wyboru jest ich cena – każdy student będzie musiał opłacać czesne. Niezależnie od wybranego trybu, możesz mieć pewność, że znajdziesz zatrudnienie dokładnie na takich samych stanowiskach, jak cała reszta absolwentów Stosunków międzynarodowych.

Udało nam się dożyć czasów, w których coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że lokalny charakter poprawnego, z punktu widzenia wielu aspektów, funkcjonowania społecznego powoli odchodzi do lamusa. Globalizacja sztuki, kultury, nauki, gospodarki, prawa i niemal wszystkich pozostałych dziedzin nauki sprawiła, że świat nabrał znacznie bardziej uniwersalnego charakteru, a występujące dotychczas bariery wynikające z zamieszkiwania innej szerokości geograficznej, co wiązało się z innym pojmowaniem kultury i wyznawaniem innych wzorców, dynamicznie zanikają.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe jest bardzo duże. W odpowiedzi na nie oraz zainteresowanie samych świeżo upieczonych maturzystów, niektóre uczelnie w Szczecinie postanowiły zaoferować możliwość podjęcia tych studiów, stwarzając tym samym możliwość dokonania najlepszego wyboru.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Wykształcenie zdobyte podczas edukacji na Stosunkach międzynarodowych w Szczecinie będzie miało charakter interdyscyplinarny i dopasowany do potrzeb znacznego grona pracodawców, oferujących zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przedmioty, dzięki którym będziesz mógł pochwalić się szeregiem kierunkowej wiedzy i umiejętności, będą:

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Polityka zagraniczna
 • Funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw na rynku światowym
 • Społeczeństwa i kultury Europy
 • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

 

3. Dla kogo te studia

Uczelnie w Szczecinie poprzez zaproponowanie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, mają nadzieję na wykształcenie grona kompetentnych absolwentów, zdolnych do podjęcia pracy w zawodzie z pełną odpowiedzialnością i świadomością. A wymaganiem koniecznym do spełnienia, aby mieć większe szanse na odniesienie sukcesu na arenie międzynarodowej, jest posiadanie określonych predyspozycji i cech osobowościowych.

Twoje wszechstronne zainteresowania sprawiają, że w kręgu najbliższych ci dziedzin leżą polityka, ekonomia i gospodarka? Fascynują cię wszystkie kultury świata i występujące pomiędzy nimi powiązania? Chciałbyś w przyszłości podjąć pracę dobrze płatną i będącą źródłem satysfakcji? Osiągane przez ciebie wyniki z wiedzy o społeczeństwie, historii i matematyki pozwolą na sprostanie rekrutacyjnym oczekiwaniom Stosunków międzynarodowych?

Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z powyższych pytań, w połączeniu z determinacją do podjęcia studiów wyższych, da ci doskonały pretekst do podjęcia Stosunków międzynarodowych w Szczecinie!

 

4. Wiedza i umiejętności

Siatka studiów dla Stosunków międzynarodowych przewiduje wiele różnych przedmiotów, aby wiedza przyswojona przez każdego przyszłego absolwenta była jak najbardziej interdyscyplinarna i adekwatna do potrzeb przyszłych pracodawców. W trakcie nauki poznasz podstawy politycznoekonomicznych przemian, mających wpływ na ostateczne ukształtowanie wyglądu światowej gospodarki, nauczysz się psychologicznego podejścia do każdego człowieka, dzięki czemu nawiążesz sieć kontaktów potrzebnych każdemu biznesowi.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Dwuetapowość przeważającej większości istniejących kierunków studiów, do zbioru których należy również opisywany kierunek, sprawia, że absolwenci, którzy ukończyli jedynie pierwszy z nich, mogą ubiegać się o pracę w zawodzie z uwagi na posiadanie wystarczających kompetencji kierunkowych. Drugi stopień stanowi swego rodzaju uzupełnienie posiadanej już wiedzy i umożliwia zwiększenie możliwości zawodowych absolwentów.

Studia pierwszego stopnia na Stosunkach międzynarodowych będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata i zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata. Na ukończenie drugiego stopnia studiów, którego efektem jest otrzymanie tytułu magistra, każdy ze studentów będzie potrzebował jedynie dwóch kolejnych lat nauki.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Wszystkie kierunki studiów w Szczecinie zostają poprzedzone procesem rekrutacji, bez uczestniczenia w którym żaden ze studentów nie mógłby zgłębiać wymarzonej edukacji. Dlatego proces ten jest niezwykle ważny i zdecydowanie warty poświęcenia znacznej ilości czasu, aby odnieść w nim jak największy sukces.

Podejście do egzaminu maturalnego, jeśli zależy ci na podjęciu Stosunków międzynarodowych w Szczecinie, powinno poprzedzać długotrwałe przygotowanie z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, czyli: wiedzy o społeczeństwie, historii, matematyki oraz geografii. Dla kandydatów na studia drugiego stopnia istotne powinno być uzyskanie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu nauki.

Alternatywą dla żmudnych starań o jak najlepszy wynik egzaminów, jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty jednego z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z zakresu wymienionych wcześniej dziedzin, biorących udział w rekrutacji na Stosunki międzynarodowe. Niestety jest to opcja wyłącznie dla najwybitniejszych i jednocześnie nieosiągalna dla wielu przeciętnych uczniów. Pamiętaj, aby przed rekrutacją sprawdzić obowiązujący regulamin aplikacji, gdyż może się on różnić w zależności od uczelni oraz ulegać pewnym zmianom w czasie.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Zgłoszeniem swojej kandydatury, a zarazem wyrazem dla chęci podjęcia studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, będzie przystąpienie do tak zwanej elektronicznej rejestracji kandydatów, polegającej na uzupełnieniu znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni formularza swoimi danymi oraz osiągniętymi wynikami. Warto pamiętać o konieczności posługiwania się wyłącznie prawdziwymi informacjami w myśl zasady, że kłamstwo ma krótkie nogi, a prawda zostanie bardzo szybko zweryfikowana, skutkując odrzuceniem prośby o przyjęcie na studia.

Jeżeli po ukończeniu procedury rekrutacyjnej i upływie czasu przewidzianego na wyłonienie najlepszych kandydatów uda ci się odnaleźć swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na wybrany kierunek studiów, zostanie ci już tyko dostarczenie pliku potrzebnych dokumentów, wśród których znajdą się: fotografia o standardowych wymiarach, która znajdzie się w twojej legitymacji studenckiej, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią oraz dowód tożsamości.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Świadomość zatrudnienia, jakie będzie czekało na absolwentów danego kierunku oraz perspektywy zapewniane przez rynek pracy w danym okresie to główne czynniki predysponujące do podjęcia danego kierunku, zaraz obok samego nim zainteresowania. Dlatego jako przyszły kandydat na Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, z pewnością chciałbyś wiedzieć, w jakich sektorach będziesz mógł się zatrudnić.

Absolwenci opisywanego kierunku studiów nie powinni mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem przyszłościowego zatrudnienia, bowiem niemal wszystkie sektory istniejącej gospodarki przestają ograniczać swoją działalność jedynie do obszaru lokalnego, rozszerzając jej zasięg na arenę międzynarodową. W związku z tym jako osoba, która ukończyła Stosunki międzynarodowe w Szczecinie, będziesz mógł postarać się o zatrudnienie w organizacjach pozarządowych i instytucjach pożytku publicznego. Ponadto podejmiesz współpracę z różnymi korporacjami i działami HR.

Doskonałą opcją dla najbardziej przedsiębiorczych będzie możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, umożliwiającej realizację własnych planów i projektów bez konieczności tłumaczenia się przełożonym i szefostwu.

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Szczecinie

Jeśli twój proces decyzyjny przy wyborze Stosunków międzynarodowych zakłóca niepewność związana z ich renomą, powinieneś przeczytać opinie studentów, które w najlepszym stopniu ją potwierdzą.

Krzysztof, student pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Szczecinie, mówi:

„Co prawda dopiero niedawno zacząłem swoją przygodę ze studiami na tym kierunku, jednak już teraz wiem, że był to jeden z najlepszych wyborów w moim życiu. Zakres tematyczny, poruszany przez wybitnych wykładowców na moim kierunku, sprawia, że jestem usatysfakcjonowany systematycznie zdobywaną wiedzą. Dlatego Stosunki międzynarodowe mogę polecić każdemu.”

Kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)