Bezpieczeństwo zdrowotne - Poznań

Bezpieczeństwo zdrowotne - Poznań

Bezpieczeństwo zdrowotne - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

bezpieczeństwo zdrowotne

Odkryj kierunek bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Bezpieczeństwo zdrowotne studia Poznań - 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu bezpieczeństwo zdrowotne możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 
Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Kierunek jest odpowiedzią na problemy współczesnego świata, jak również dynamiczny rozwój cywilizacyjny i wynikające z niego zagrożenia.

 

Praca po studiach

Po studiach absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w różnorakich placówkach zajmujących się kwestią ochrony i promocji zdrowia, m.in. w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony zdrowia czy zakładach opieki zdrowotnej.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa zdrowotnego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu: ekologia informacji, naturoterapia z profilaktyką zdrowia, odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż ...

 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo zdrowotne - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu?

 

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu, należy posiadać świadectwo dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W POZNANIU?

Bezpieczeństwo zdrowotne, jako kierunek interdyscyplinarny i łączący różne obszary nauk z zakresu zdrowia, stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich interesujących się problematyką chorób, zmian demograficznych oraz funkcjonowaniem służby zdrowia.

Studia oferują dokładne poznanie takich dziedzin wiedzy jak m.in. bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, psychologia zdrowia czy prawne podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego. Dokładny plan studiów zależy również od konkretnej specjalności, jaką wybiorą studenci. Może to być m.in. bhp i ochrona przeciwpożarowa, polityka klimatyczna, terapia zajęciowa, jak również, niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach, zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym.

Ponadto uczelnia w Poznaniu zapewnia swoim studentom możliwość skorzystania z oferty wielu ciekawych szkoleń i kursów, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień. Wachlarz tematyczny warsztatów jest różnorodny i dostosowany to potrzeb rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu poznają m.in. specyfikę bezpieczeństwa zdrowotnego oraz systemu zdrowia w kraju, jak również związaną z tym polityką. Będą rozpoznawać biologiczne, demograficzne oraz psychologiczne zagrożenia zdrowia. Poznają też programy i zadania jednostek, które im przeciwdziałają.

Zagadnienia omawiane w czasie studiów to m.in. polityka społeczna, funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, prawne podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego, psychologia zdrowia czy podstawy epidemiologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W POZNANIU?

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bezpieczeństwo zdrowotne w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W POZNANIU?

Ukończenie kierunku bezpieczeństwo zdrowotne daje możliwość znalezienia zatrudnienia w wielu instytucjach i placówkach związanych z szeroko pojętym tematem zdrowia, m.in. w strukturach organizacyjnych i promocyjnych placówek zajmujących się badaniem żywności, placówkach ochrony zdrowia czy branżach popularyzujących prozdrowotny styl życia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne:

 • placówki nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
 • sektory promocji zdrowia (np. szpitale, hospicja czy zakłady opiekuńczo-lecznicze),
 • instytucje akademickie i badawcze związane z obszarem zdrowia,
 • Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • branża farmaceutyczna w działach promocji zdrowia,
 • administracja rządowa i samorządowa (np. Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki).

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo zdrowotne Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo zdrowotne Poznań studia stacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne Poznań studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Poznaniu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie