Inżynieria bezpieczeństwa - Poznań

Inżynieria bezpieczeństwa - Poznań

Inżynieria bezpieczeństwa - Poznań
Dodaj do ulubionych

26.05.2023

Inżynieria bezpieczeństwa studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. bezpieczeństwa w środowisku pracy, analizy ryzyka, organizacji systemów ratownictwa czy badania wypadków i chorób zawodowych.
 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jednostkach administracji samorządowej i państwowej, biurach projektowych i doradczych czy firmach wdrożeniowych.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria bezpieczeństwa - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA?

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Inżynieria bezpieczeństwa dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria bezpieczeństwa umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. bezpieczeństwa w środowisku pracy, analizy ryzyka, organizacji systemów ratownictwa, badania wypadków i chorób zawodowych czy kształtowania jakości. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. monitorowania i oceny zagrożeń, organizacji pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ergonomii, psychologii oraz zarządzania.

Studenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa mogą też np. zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania środowiskowego, zdobyć wiedzę dotyczącą zastosowania materiałów w technice czy zapoznać się z podstawami projektowania inżynierskiego.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mają również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa, zapoznania się ze współczesnymi problemami bezpieczeństwa czy modelowania skutków zdarzeń kryzysowych. Mogą też poznać metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii, zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania środowiska pracy czy oceny efektów wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania.

Przykłądowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa: modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo transakcji bankowych, skutki zagrożeń w systemach produkcyjnych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA?

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, zwłaszcza zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe, a także w biurach projektowych, firmach wdrożeniowych czy instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
 • biura projektowe i doradcze,
 • eksperci w zakresie bezpieczeństwa organizacji,
 • firmy wdrożeniowe i szkoleniowe,
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Poznań studia i stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Poznań studia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia