Inżynieria środowiska - Poznań

Inżynieria środowiska - Poznań

Inżynieria środowiska - Poznań

Studia w Poznaniu 

inżynieria środowiska

Odkryj inżynierię środowiska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Inżynieria środowiska studia Poznań |woj. wielkopolskie

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu inżynierię środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP)

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Poznaniu?

Aby zostać studentem kierunku inżynieria środowiska powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą między innymi: biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka.

W przypadku studiów drugiego stopnia, kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów wyższych o podobnym profilu kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

W dobie rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, ingerencja człowieka w środowisko naturalne jest czymś nieuniknionym. Przejawia się to w takich dziedzinach gospodarki, jak rolnictwo, przemysł cy budownictwo, które mają bezpośredni związek z funkcjonowaniem natury. Dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie, jak największej równowagi pomiędzy przyrodą a działalnością ludzką. Kształceniem specjalistów z tego obszaru zajmuje się kierunek inżynieria środowiska w Poznaniu.

Idealnymi kandydatami na studia inżynierskie w Poznaniu będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk ścisłych i technicznych. W przypadku kierunku inżynieria środowiska warto posiadać wiedzę dotyczącą przyrody, biologii i funkcjonowania środowiska naturalnego. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, to studia na kierunku inżynieria środowiska powinny być twoim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako że studia inżynierskie zyskują dużą popularność wśród studentów, uczelnie w Poznaniu coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swojej oferty kształcenia. Obecnie kierunek inżynieria środowiska możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Uczelnie te mają odmienny program kształcenia, dzięki czemu studenci mogą wybrać najlepszą i najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb, opcje.

Program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest w pełni dopasowany do realiów współczesnego świata. Tematyka zajęć oscyluje wokół nauk technicznych, ścisłych, biologicznych i przyrodniczych. W planie znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • matematyka
 • technologie informacyjne
 • fizyka
 • ekonomia
 • ochrona środowiska
 • termodynamika techniczna

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także cenne umiejętności praktyczne, związane między innymi z projektowaniem inżynierskim. Ponadto, w programie znajdą się obieralne bloki specjalizacyjne. Ich dokładną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia w Poznaniu kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, niekiedy wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku inżynieria środowiska, którzy mają dużo ciekawych możliwości rozwoju.

Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i usługach komunalnych. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • firmach konsultingowych
 • firmach doradczych

 

Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz w pracy w przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych, firmach energetyki cieplnej czy tych związanych z branżą gazowniczą. Absolwenci często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do ich wykształcenia. Ponadto, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Politechnice Poznańskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środowiska w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu - kierunek inżynieria środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria środowiska w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Poznań studia i stopnia

Inżynieria środowiska Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Poznań studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Poznaniu

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia