Studia podyplomowe w Cieszynie

Studia podyplomowe w Cieszynie

Studia podyplomowe w Cieszynie

Studia podyplomowe w Cieszynie

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W CIESZYNIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Akademia firm rodzinnych nowej generacji podyplomowe online
Akademia lean management podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
Akademia profesjonalnego coachingu podyplomowe zjazdy, online
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy, online
Arteterapia podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Business development - coaching, konsulting, mentoring podyplomowe online
Cloud computing podyplomowe online
Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe online
Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe zjazdy
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe zjazdy, online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia podyplomowe online
Logopedia - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Logopedia -studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
Mba w ochronie zdrowia podyplomowe online
Mba w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych podyplomowe online
Menedżer jakości podyplomowe zjazdy
Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy
Menedżer w świecie vuca podyplomowe online
Menedżerskie studia - poziom mba podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy
Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
Prawo zamówień publicznych podyplomowe online
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Sieci komputerowe i internet rzeczy podyplomowe online
Studia wyceny i gospodarki nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Surdologopedia podyplomowe zjazdy
Trener zdrowego stylu życia podyplomowe online
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe online
Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy, online

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W CIESZYNIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Cieszynie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 66 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

komentarze (1)

Maroo odpowiedz

Wybierając uczelnie kierowałam się dokładnie tym, żeby nie trzeba było dojeżdżać ani spędzać całych weekendów w sali. Ponieważ pracuję i zwyczajnie chcę odpocząć w weekendy. Znalazłam informację o studiach online na WSKZ i dokładnie sprawdziłam, że ta uczelnia ma bardzo dobre opinie i program nauki. Wszystko z nimi sprawnie załatwiłam i zaczynam już niebawem.