Finance and accounting - Lublin

Finance and accounting - Lublin

Finance and accounting - Lublin
Dodaj do ulubionych

27.07.2022

Finance and accounting studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Finance and accounting to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata) Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku finance and accounting w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Finance and accounting dają studentom możliwość zdobycia wiedzy o działaniu rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków itp. Studenci podczas studiów mają również szansę rozwinąć umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Finance and accountingdają absolwentom szansę na znalezienie pracy w szeroko rozumianych finansach, np. w bankach. Po studiach absolwenci będą mogli również prowadzić działy finansowe organizacji finansowych. Mogą również założyć własną działalność gospodarczą, np. biuro rachunkowe.

 

czytaj dalej wszystko o Finance and accounting - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek finance and accounting

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Finance and accounting stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Lublinie na kierunek Finance and accounting wymaga od kandydata przede wszystkim znajomości języka angielskiego. Studia w całości realizowane są właśnie w tym języku. Zarówno ten, jak i inne, podobne kierunki studiów w Lublinie, przeznaczone są przede wszystkim dla studentów-cudzoziemców, jednak polscy studenci również mogą na nim studiować.

Rekrutacja na studia na ten kierunek wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, m.in. skanu świadectwa dojrzałości z odpisem ocen i dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, warto sprawdzić, jakich jeszcze dokumentów wymagają uczelnie w Lublinie od kandydata.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING?

Finance and accounting to jeden z kierunków studiów oferowanych przez szkoły wyższe w Lublinie. Podczas studiów student ma możliwość zdobyć wiedzę o tym, jak działają rynki finansowe czy przedsiębiorstwa. Poza tym, program studiów zakłada możliwość uczestnictwa w cyklu szkoleń, np. ABC of Small Business czy Project: Manager.

Jak wszystkie kierunki studiów realizowane w języku angielskim, Finance and accounting przygotowuje studenta do pracy w międzynarodowych organizacjach. Połączenie języka angielskiego i wiedzy z zakresu finansów może ułatwić znalezienie pracy w zagranicznych bankach czy biurach rachunkowych.
 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Finance and accounting możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na tym kierunku przygotowują przyszłych specjalistów w zakresie finansów i rachunkowości. Chociaż w założeniu kierunek jest przeznaczony dla studentów-cudzoziemców, może okazać się szansą dla polskich studentów, którzy dobrze radzą sobie z językiem angielskim. Poznanie działalności biur rachunkowych, banków, przedsiębiorstw finansowych itp. oraz wysokie kompetencje językowe mogą umożliwić absolwentom studiów zdobyć pracę w firmach funkcjonujących na zagranicznych rynkach.

Student ma możliwość zdobyć wiedzę z zakresu działania rynków finansowych oraz zdobycia i rozwinięcia umiejętności zarządzania finansami. W zależności od wybranej specjalności studenci mogą zdobywać wiedzę zgodną z ich zainteresowaniami.

Przykładowe specjalności na Finance and accounting to: Finance and banking oraz Public procurement. Po wybraniu specjalności studenci mogą zdobywać wiedzę np. o ekonomii banków komercyjnych, kontroli bankowej, rozrachunkowości handlowej czy audytach finansowych. Swoje umiejętności studenci mogą rozwijać poprzez realizację projektów.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING?

Studia na kierunku Finance and accounting trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Finance and accounting w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

Studia na tym kierunku mogą umożliwić absolwentom zdobycie pracy w branży finansowej, także za granicą. Studenci są przygotowywani do pracy w szeroko rozumianych finansach, np. w księgowości czy w handlu. Usługi finansowe w kraju i za granicą są bardzo szerokie, więc absolwenci Finance and accounting mają możliwość zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finance and accounting:

 • księgowość,
 • handel,
 • firmy audytorskie,
 • doradztwo podatkowe,
 • bankowość,
 • urzędy skarbowe,
 • instytucje samorządowe i rządowe,
 • biura rachunkowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finance and accounting Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finance and accounting Lublin studia stacjonarne

Finance and accounting Lublin studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia