Finance and accounting - Warszawa

Finance and accounting - Warszawa

Studia na kierunku finance and accounting w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Master in finance and accounting stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku master in finance and accounting

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finance and accounting stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Finance and accounting stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

16.01.2024

Finance and accounting studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Finance and accounting to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Finance and accounting - Warszawa
Studia na kierunku finance and accounting w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finance and accounting w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Finance and accounting Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku Finance and accounting dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu czy zarządzania. Studia prowadzone są w języku angielskim. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak:  bank management, financial econometrics, investment portfolio, strategic business leadership skills czy monetary policy. Ponadto, studenci zapoznają się z zagdanieniami z zakresu projektowania wydajnych systemów księgowych, oceny skuteczności systemów księgowych stosowanych w różnych podmiotach, a także właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji finansowych w gospodarce wolnorynkowej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku Finance and accounting dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach finansowych, sektorze bankowym czy instytucjach ubezpieczeniowych. Zajmują oni stanowiska specjalistów ds. finansów, analityków finansowych lub menedżerów w organizacjach zajmujących się usługami finansowymi. Dobrze odnajdują się w roli strategów zrównoważonych finansów, analityków zrównoważonych finansów lub konsultantów. Ponadto, absolwenci mogą liczyć na pracę w międzynarodowych korporacjach, w których specjaliści do spraw finansów i księgowości są zawsze potrzebni.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunek Finance and accounting, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminach nie zostały jednak wskazane konkretne wymagane przedmioty maturalne. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING?

Finance and accounting to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Warszawie. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów w Warszawie takie jak Finance and accounting dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Finance and accounting możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

  • studia online.


2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Finance and accounting umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. finansów, rachunkowości, mikro- i makroekonomii, marketingu oraz zarządzania. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. funkcjonowania podmiotów gospodarczych, polityki pieniężnej, prawa finansowego, sprawozdawczości finansowej czy systemów informatycznych w instytucjach finansowych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Finance and accounting mogą również np. zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania europejskich instytucji finansowych, zdobyć umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek z sektora finansów publicznych czy zdobyć wiedzę z zakresu globalizacji, systemów finansowych, funduszy UE czy współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mają też możliwość zdobycia wiedzy z zakresu rewizji finansowej, audytu i controllingu czy zdobycia umiejętności oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, wykrwyania problemów i rozwiązywania ich w efektywny sposób.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Warszawie na kierunku Finance and accounting: advanced financial accounting, financial analysis of the enterprise, financial crisis and stability of the financial system.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek finance and accounting:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING?

Studia na kierunku Finance and accounting trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Finance and accounting w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

Studia na kierunku Finance and accounting dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach finansowych, sektorze bankowym, instytucjach finansów publicznych czy działach finansowych przedsiębiorstw różnych branż.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finance and accounting:

  • instytucje finansowe,
  • instytucje ubezpieczeniowe,
  • sektor bankowy,
  • instytucje finansów publicznych,
  • działy finansowe przedsiębiorstw różnych branż.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finance and accounting Warszawa studia i stopnia

Finance and accounting Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finance and accounting Warszawa studia stacjonarne

Finance and accounting Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finance and accounting w Warszawie

Finance and accounting w Warszawie

Popularne kierunki ekonomiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia