Europeistyka - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku europeistyka

Odkryj kierunek europeistyka w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Europeistyka studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku europeistyka to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku europeistyka w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku europeistyka zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby nauczyć się, w jaki sposób interpretować przemiany społeczno-gospodarcze na płaszczyźnie europejskiej, jak również poznać liczne zagadnienia z obszaru ekonomii, socjologii, historii czy polityki. Dodatkowo studenci nabędą znajomości prawa gospodarczego, ochrony praw człowieka oraz prawa socjalnego obowiązującego w UE.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, a także w różnego rodzaju instytucjach kulturalnych.

czytaj dalej wszystko o Europeistyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek europeistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Europeistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek europeistyka w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku europeistyka:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Europeistyka w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku europeistyka w Lublinie?

Celem kształcenia na kierunku europeistyka jest przygotowanie studentów do krytycznej oceny zdobytej w toku studiów wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, uznawania znaczenia dziedzictwa kulturowego Europy i podejmowania działań na rzecz jego rozwoju, jak również zastosowania zdobytej wiedzy w inicjowaniu działań w polu społecznym i kulturowym z uwzględnieniem interesu publicznego. Jeśli więc cechuje Cię otwartość umysłu, interesujesz się wieloma dziedzinami nauki i nie chcesz ograniczać się wyłącznie do jednej, a dodatkowo chcesz lepiej poznać świat oraz zrozumieć zjawiska i przemiany w nim zachodzące, to studia na kierunku europeistyka mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie. Co ciekawe, szeroka oferta specjalności dostępnych w ramach omawianego kierunku pozwoli Ci na maksymalne dopasowanie planu kształcenia do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku europeistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku europeistyka studenci w zaawansowanym stopniu poznają historię kulturową Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień społecznych, które wynikają z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich, a także wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych właściwych dla Unii Europejskiej. Ponadto studenci europeistyki nauczą się także formułować i analizować problemy badawcze z zakresu filozofii, socjologii, nauk o poznaniu, kulturoznawstwa, komunikacji społecznej, ekonomii, administracji, nauki o polityce czy finansów. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, zyskają możliwość zrozumienia struktury instytucji Unii Europejskiej i mechanizmów ich funkcjonowania.

 

Ile trwają studia na kierunku europeistyka w Lublinie?

Studia na kierunku europeistyka trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Europeistyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku europeistyka w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku europeistyka będziesz miał przed sobą naprawdę szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, a także w strukturach Unii Europejskiej. Zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci też związać swoją karierę zawodową z pracą w wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz środkach masowego przekazu. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś rozpoczął pracę w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych czy ośrodkach kulturalnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku europeistyka:

 • środki masowego przekazu,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kulturalne,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucje UE,
 • organizacje pozarządowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Europeistyka Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Europeistyka Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku europeistyka w Lublinie

Kierunki ekonomiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

Komentarze (0)