International relations - Lublin

International relations - Lublin

Studia na kierunku international relations w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

International relations stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

International relations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

27.11.2023

International relations studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku International relations to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

International relations - Lublin
Studia na kierunku international relations w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Lublinie international reations możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 

Opis kierunku

Studiana kierunku international relations charakteryzują sięn interdyscyplinarnym programem, który umożliwia przyswajanie wiedzy z obszarów prawa, ekonomii i geografii. Studia obejmują przedmioty takie jak polityka zagraniczna czy systemy polityczne, przybliżając studentom główne założenia i cele krytycznych teorii stosunków międzynarodowych. Program skupia się również na kwestiach związanych z dylematami międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz analizą kryzysu finansowego, jego przejawów i strategii przeciwdziałania. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku dysponują umiejętnościami analizy i prognozowania trendów w globalnej polityce, co otwiera przed nimi możliwości zatrudnienia w organizacjach bezpieczeństwa państwowego oraz w obszarze polityki. Są przygotowani do pracy jako dyplomaci, w służbach zagranicznych, a także w międzynarodowych organizacjach, takich jak ONZ czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż, oraz organizacjach pozarządowych, np. Amnesty International. Uniwersalne umiejętności absolwentów stosunków międzynarodowych pozwalają im również na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Lublinie na kierunek International relations, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminie nie zostały jednak wskazane konkretne wymagane przedmioty maturalne. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Zarówno w procesie rekrutacyjnym na studia licencjackie, jak i na magisterskie, wymagana jest znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

International relations w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS?

International relations to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Lublinie, adresowany przede wszystkim do osób, które interesują się stosunkami międzynarodowymi oraz międzynarodowym życiem gospodarczym i kulturalnym.

Kierunki studiów w Lublinie takie jak International relations dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku International relations możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak International relations dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. terminologii i teorii stosunków międzynarodowych, prawa i organizacji międzynarodowych czy polityki światowej. W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą również np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi stosunków międzynarodowych w Europie, marketingu międzynarodowego czy gospodarki światowej i międzynarodowego biznesu.

Studenci kierunku International studies oferowanego przez uczelnie w Lublinie mogą zdobyć także wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, globalnej ekonomii politycznej czy transnarodowej przestrzeni społecznej, a także międzynarodowej polityki zagranicznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS?

Studia na kierunku International relations trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

International relations w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS

Studia na kierunku International relations dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach Unii Europejskiej czy w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących projekty współpracy transgranicznej, w polityce zagranicznej i gospodarczej czy w mediach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku International relations:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • struktury UE,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące projekty współpracy transgranicznej,
 • media,
 • polityka zagraniczna i gospodarcza,
 • organizacje pozarządowe.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

International relations Lublin studia i stopnia

International relations Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

International relations Lublin studia stacjonarne

International relations Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku international relations w Lublinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia