Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Kielce

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Kielce

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Kielce
Dodaj do ulubionych

22.08.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia Kielce 2022 | woj. świętokrzyskie

 

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Kielcach
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dają studentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych artysty-muzyka, a także m.in. przygotowania do zawodu nauczyciela czy umiejętności w zakresie konfiguracji sprzętu i nagłośnienia.

 

Praca po studiach

Studia w Kielcach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy m.in. w szkołach różnego typu, w instytucjach kulturalnych czy w ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

czytaj dalej wszystko o Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Kielcach na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w przypadku studiów I stopnia (licencjackich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Kandydaci muszą przejść także sprawdzian uzdolnień muzycznych. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie), w przypadku absolwentów kierunków muzycznych, bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i średnią ocen. Absolwenci kierunków niemuzycznych muszą natomiast dodatkowo przejść sprawdzian uzdolnień muzycznych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ?

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Kielcach. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne artysty-muzyka. Mogą także nauczyć się, jak uczestniczyć i organizować kulturę muzyczną, a także jak aktywnie tworzyć i odtwarzać sztuki muzyczne.

Uczelnie w Kielcach oferujące ten kierunek dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to: umuzykalnienie, przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela czy realizacja dźwięku.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dają studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy o muzyce oraz zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej pracy artysty-muzyka.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą np.: zdobyć wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz przygotowanie praktyczne potrzebne do nauczania; zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie akustyki, obsługi sprzętu audowizualnego oraz realizacji nagrań; zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie śpiewu, a także do prowadzenia zajęć wokalnych. Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą również nauczyć się, jak prowadzić zespoły wokalne lub jak tworzyć i aranżować piosenki pop.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ?

Studia na kierunku Edukajca artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Kierunki studiów w Kielcach takie jak Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy w wielu miejscach, w zależności od wybranej specjalności. Przygotowanie nauczycielskie daje im możliwość nauczania muzyki w różnego rodzaju szkołach, natomiast umiejętności w zakresie akustyki – podjęcia pracy w instytucjach upowszechniających kulturę. Absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowo-kulturalnych lub przy obsłudze imprez muzycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 • nauczyciel muzyki,
 • nauczyciel śpiewu,
 • dyrygent,
 • prowadzenie zajęć umuzykalniających,
 • realizacja form aktywności muzycznej,
 • szkoły,
 • placówki oświatowo-kulturalne,
 • obsługa imprez muzycznych.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Kielce studia stacjonarne

Kierunki muzyczne w Kielcach

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia