Nawigacja - Szczecin

Nawigacja - Szczecin

Nawigacja - Szczecin

Studia w Szczecinie 

na kierunku nawigacja

Odkryj kierunek nawigacja w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Nawigacja studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku nawigacja w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Nawigacja - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek nawigacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek nawigacja w Szczecinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku nawigacja  najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Specyfika, jaką charakteryzują się niektóre studia morskie, dyktuje wymagania rekrutacyjne, konieczne do spełnienia dla chętnych do ich podjęcia.

Aby dostać się na nawigację w Szczecinie, powinieneś przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego oraz matematyki, najlepiej na poziomie rozszerzonym, gdyż uzyskany wówczas wynik będzie miał większe znaczenie podczas kwalifikacji.

Szczegółowe informacje rekrutacyjne odnajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Nawigacja w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NAWIGACJA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

NAWIGACJA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAWIGACJA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

NAWIGACJA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA?

 

Współczesne życie bez map elektronicznych, urządzeń nawigacyjnych, które ułatwiają skuteczną podróż do celu, a także bieżących aktualizacji i optymalizacji ich działania byłoby zdecydowanie bardziej skomplikowane. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy, powstały studia na kierunku nawigacja. Jeśli chcesz w przyszłości zająć się szeroko rozumianym nawigowaniem morskim oraz lądowym, wybierz studia na kierunku nawigacja w Szczecinie.

Zastanawiając się nad tym, do jakiej grupy odbiorców adresowany jest konkretny kierunek studiów, warto najpierw przemyśleć jego szczegółową specyfikę. Jako że uczelnie w Szczecinie starają się poszerzać swoją ofertę kształcenia, to możliwość rozpoczęcia nawigacji zaistniała między innymi tam. Kierunek nawigacja powstał w celu wykształcenia grona specjalistów, dzięki którym bieżąca aktualizacja nawigacji GPS, sukcesywne doskonalenie elektronicznych map, a także optymalizacja elektronicznych urządzeń nawigacyjnych byłaby możliwa.

Zatem od przyszłych kandydatów oczekuje się doskonałej orientacji w przestrzeni, znajomości przedmiotów takich, jak matematyka, fizyka oraz geografia, a dodatkowym, nieocenionym atutem okaże się podstawowa orientacja w środowisku urządzeń nawigacyjnych oraz map. Jeśli uważasz, że posiadane przez ciebie predyspozycje i zainteresowania pokrywają się ze specyfiką kierunku w dużym stopniu, z powodzeniem możesz rozważyć aplikację na studia nawigacyjne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nawigacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku nawigacja w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Nawigacja jest kierunkiem niezwykle potrzebnym współczesnej gospodarce, a sukcesywne kształcenie grona młodych nawigatorów jest głównym celem niektórych uczelni. Zatem jeżeli zdecydujesz się na rozpoczęcie opisywanego kierunku w Szczecinie, najprawdopodobniej będziesz miał okazję zmierzyć się z następującymi przedmiotami, tworzącymi siatkę kształcenia:

 • chemia ładunkowa
 • grafika inżynierska
 • urządzenie nawigacyjne
 • zarządzanie statkiem
 • ratownictwo morskie
 • łączność morska

 

Studia w Szczecinie na kierunku nawigacja Poza obszerną siatką kształcenia, dzięki której zdobędziesz wszystkie specjalistyczne i cenne z punktu widzenia przyszłych pracodawców kompetencje, na kierunku nawigacja będziesz miał okazję wybrać konkretną specjalność, która ukierunkuje twoje kształcenie na bardziej konkretny tor. Oto kilka specjalności, wśród których najprawdopodobniej będziesz mógł wybierać: pomiary hydrograficzne, transport morski, ratownictwo, czy morskie systemy informatyczne.

Ile trwają studia na kierunku nawigacja w Szczecinie?

Studia na kierunku Nawigacja w Szczecinie, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku nawigacja w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek nawigacja w Szczecinie

 • Akademia Morska w Szczecinie

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAWIGACJA?

Jaką pracę podejmiesz, jeżeli ukończysz takie kierunki studiów w Szczecinie, jak na przykład nawigacja? Przede wszystkim pragmatyczną, stabilną i o szerokim spektrum zainteresowania. Absolwenci bez trudu zatrudniają się na stanowisku marynarza, jeżeli ich główną ambicją jest poznanie morskiego świata. Wszechstronne kompetencje, odnoszące się do orientacji w przestrzeni, pozwolą ci na zdobycie pracy w

 • resortach gospodarki morskiej
 • Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa
 • jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą

 

Stanowiska dostępne dla absolwentów to między innymi: armator, inspektor portowy, oficer pokładowy na statkach i okrętach, a także kierownik górnictwa morskiego. Jak z pewnością zdołałeś zauważyć, szerokość możliwości zawodowych pozwoli ci na wybranie najbardziej właściwej opcji, dzięki której zyskasz okazję do realizacji ściśle określonych celów.

Kierunki geograficzne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

  

Komentarze (0)