Geodezja i kartografia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

geodezja i kartografia

Odkryj geodezję i kartografię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Geodezja i kartografia Gdańsk, Gdynia, Sopot 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Uczelnie

W Trójmieście geodezję i kartografię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej (PG) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Opis kierunku

Geodezja i kartografia w Trójmieście to fascynujący kierunek studiów, który umożliwi Ci zajmowanie się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska. Będziesz miał/a okazję poznać nowoczesne techniki pomiarowe, które są wykorzystywane przez geodetów. Są to między innymi niwelatory kodowe, robotyczne tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne i skanery laserowe. Nauczysz się opracowywać zdobyte dane na potrzeby zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Specjalności

Współczesne studia z geodezji i kartografii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku geodezja i kartografia w Trójmieście: geomatyka, geoinformatyka.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku geodezja i kartografia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

 

 

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, przedsiębiorstwach geoinformatycznych, które świadczą usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego, w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w działach mierniczych w zakładach górniczych.

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek geodezja i kartografia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Geodezja i kartografia w Trójmieście

Każdy, kto chciałby dostać się na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Geodezja i kartografia, powinien doskonale orientować się w wymaganiach rekrutacyjnych, aby być w pełni przygotowanym na czekające go wyzwania.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku geodezja i kartografia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka

 

Przedmiotami mającymi najprawdopodobniej największe znaczenie w procesie rekrutacji  i które tym samym warto zdać na rozszerzeniu, będą: matematyka, fizyka, geografia, informatyka oraz język obcy nowożytny.

Warto mieć na uwadze możliwość zmian w zakresie procesu rekrutacji. Dlatego, aby być na bieżąco, powinieneś zaczerpnąć nieco informacji ze strony internetowej wybranej uczelni tuż przed aplikacją na interesujący cię kierunek studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście

Geodezja i kartografia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Trójmieście,  na który co roku liczba kandydatów starających się o przyjęcie na pierwszy rok kilkukrotnie przewyższa ilość miejsc przygotowanych przez uczelnię. Tak duże zainteresowanie przyszłych studentów sprawia, że naukę na tamtejszych uczelniach rozpoczynają tylko ci maturzyści z najlepszymi wynikami z matematyki, fizyki bądź Informatyki.

Jeśli więc marzysz o pracy geodety, już dzisiaj zacznij przygotowania do matury. Pamiętaj, że oprócz ciebie, jeszcze kilkuset innych kandydatów, będzie starało się o jedno z kilkudziesięciu miejsc zapewnianych przez uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

W trakcie studiów na kierunku Geodezja i kartografia, trwających siedem semestrów, zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru Geodezji i kartografii. Dzięki nabytym umiejętnościom będziesz potrafił kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, założyć i zarządzać małymi firmami oraz korzystać z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia te przygotują cię do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także do posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Dodatkowo program studiów tworzony jest z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym źródłami ekologicznymi i energią atomową), transportem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową obszarów miejskich.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Po zapoznaniu się z powyższymi akapitami, znasz już zapewne ogólny zarys studiów na kierunku Geodezja i kartografia, a w związku z tym wiesz, że nie są to studia dla każdego. Wymaganiom narzuconym przez regulamin uczelni sprostają tylko nieliczni, uposażeni nie tylko w ogromną chęć zdobywania interdyscyplinarnej wiedzy, ale jednocześnie posiadający całą gamę kompetencji interpersonalnych.

Twoim konikiem od zawsze były przedmioty ścisłe i przyrodnicze, na czele z matematyką, fizyką i geografią? Chciałbyś związać swoją przyszłość z terenową pracą, związaną z wykonywaniem różnorakich obliczeń i analiz? Posiadasz doskonałą orientację w przestrzeni? A przede wszystkim – chciałbyś związać przyszłość z niezwykle przyszłościowym kierunkiem, który zagwarantuje ci uzyskanie najlepszych kompetencji?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to studia na kierunku Geodezja i kartografia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

Studia w Trójmieście na kierunku Geodezja i kartografia, jak zdecydowaną większość kierunków studiów, można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wariantem wybieranym przez znaczną większość studentów oraz niestacjonarnych, zwanych też zaocznymi.

Pierwsza opcja jest idealna dla przyszłych studentów, którzy planują całkowite poświęcenie większości swojego czasu w tygodniu na zdobywanie wyższego wykształcenia. Jedną z niewątpliwych zalet studiów stacjonarnych jest ich bezpłatność oraz fakt odbywania wszystkich zajęć i wykładów w sposób ciągły i regularny.

Studia niestacjonarne to doskonały wybór dla tych, którzy z jakichś powodów marzą o podjęciu kształcenia w formie weekendowej. Idealnie odnajdą się tutaj osoby, które chciałyby pogodzić życie zawodowe lub inne życiowe obowiązki pochłaniające dużą ilość czasu z kształceniem na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli myślisz o rozpoczęciu opisywanego kierunku niestacjonarnie, zadbaj o odpowiednie zaplecze finansowe, gdyż zobowiążesz się do wnoszenia opłat za czesne. Informacje o wysokości opłat i możliwości podzielenia ich na raty znajdziesz na stronie internetowej danej placówki edukacyjnej.

Ile trwają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mogą cechować się różnym czasem trwania, będącym rezultatem odgórnych ustaleń, z którymi możesz się zapoznać za pośrednictwem internetowej strony uczelni, gdyż są one najczęściej regulowane przez zamieszczony tam regulamin.

W przypadku Geodezji i kartografii w Trójmieście sprawa wygląda podobnie. Aby ukończyć pierwszy stopień studiów na tym kierunku należy poświęcić trzy i pół roku czasu, który zostanie zwieńczony uzyskaniem przez absolwenta dyplomu inżyniera.

Doskonałym uzupełnieniem posiadanej już wiedzy i umiejętności będzie podjęcie półtorarocznych studiów magisterskich, dzięki którym twoje możliwości zawodowe w znacznym stopniu się poszerzą, dlatego warto rozważyć tę opcję.

Geodezja i kartografia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście?

Studia geograficzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dają szerokie możliwości zatrudnienia w wielu różnorakich miejscach. Analogicznie jest z kierunkiem Geodezja i kartografia. Każdy z absolwentów tego kierunku, jeśli osiągnie sukces na wszystkich egzaminach i zaliczeniach, będzie miał niepowtarzalną okazję, aby stać się niezwykle pożądanym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

Większość absolwentów tego prestiżowego kierunku kieruje swoje kroki tuż po ukończeniu studiów w stronę międzynarodowych korporacji, oferujących szeroko pojęte usługi geodezyjne. To doskonała okazja, aby nabrać pierwszego doświadczenia zawodowego, niezbędnego do podjęcia pracy na wyższych stanowiskach, lub aby piąć się na szczeblach kariery w upatrzonej firmie.

Możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej, związanej z udzielaniem porad geodezyjnych, wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie osób prywatnych lub przedsiębiorstw, a także z każdym innym odgałęzieniem ściśle związanym z ukończonym kierunkiem studiów, otworzy się przed najbardziej przedsiębiorczymi absolwentami Geodezji i kartografii i tym samym zagwarantuje możliwość podjęcia pracy na własny rachunek.

Jeśli szczególnie polubisz uczelnię, będącej miejscem przyswajania niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz marzysz o podjęciu pracy naukowej, będziesz mógł postarać się o stanowisko wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia i tym samym poprowadzić studentów przez przebytą przez ciebie drogę w jak najbardziej profesjonalny i jednocześnie przystępny sposób.

Ponadto zdobędziesz zatrudnienie w niemal wszystkich działach dzisiejszej gospodarki, które wiążą się bezpośrednio lub korzystają z dorobku nauk geodetów i kartografów. Jak sam widzisz, spektrum możliwości zawodowych, jakie będziesz mógł wykorzystać po ukończeniu Geodezji i kartografii, będzie dosyć szerokie, co pozwoli ci na wybranie najlepszej dla siebie alternatywy.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Geodezja i kartografia?

Świeżo upieczeni absolwenci Geodezji i kartografii mogą szukać pierwszej pracy związanej z ukończonym kierunkiem. Najczęściej kierują swoje kroki do firm, przedsiębiorstwo korporacji zajmujących się geodezją i kartografią, biur geodezyjnych lub projektowych, a także oraz do szkół wyższych. Decydują się oni na stanowiska geodety, kartografa lub pracownika naukowo – badawczego. Ile zarabiają miesięczniel, a także czym zajmują się na co dzień?

 

Geodeta

Geodeta może podjąć zatrudnienie m.in. w biurach projektowych, geodezyjnych lub może otworzyć własną działalność oferującą usługi z zakresu geodezji i kartografii. Geodeta na co dzień zajmuje się zbieraniem pomiarów, a także np. oznaczaniem granic działek lub określaniem położenia wybranych punktów na ziemi do różnego rodzaju map. Geodeta może także zajmować się opracowywaniem map, dlatego czasami możemy zobaczyć geodetów podczas pracy na ulicach miast. Jeśli prowadzi on własną działalność gospodarczą, może przyjmować różne zlecenia z zakresu geodezji i kartografii, a także będzie zajmować się niezbędną dokumentacją. Mediana zarobków geodety wynosi około 4030 zł brutto miesięcznie.

 

Kartograf

Może on pracować w firmach geodezyjnych oraz kartograficznych, biurach projektowych, a także wydawnictwach. Kartograf jest odpowiedzialny za tworzenie map, mogą być to np. mapy drogowe, turystyczne, czy ukształtowania terenu. Kartograf zajmuje się zbieraniem danych oraz pomiarów, a następnie nanosi je na mapy i zaznacza m.in. ukształtowanie powierzchni lub drogi krajowe i autostrady. Następnie takie mapy przygotowuje do druku. Mediana zarobków kartografa wynosi około 3950 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Pracownik naukowo-badawczy pracuje na uczelniach wyższych i może zajmować się prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami, a także prowadzić własne badania, a następnie publikować je w naukowych czasopismach lub monografiach. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku geodezja i kartografia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Gdańska oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek geodezja i kartografia w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek geodezja i kartografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geodezja i kartografia w Trójmieście

Jednym z często pomijanych przez przyszłych kandydatów, a niezwykle ważnych kwestii związanych z podjęciem wybranego kierunku studiów są szczegółowe procedury rekrutacyjne oraz dokumenty, które należy skompletować w celu ukończenia całego procesu. Dlatego warto posiąść nieco wiedzy w tej dziedzinie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Żeby dostać się na dowolnie wybrany kierunek studiów w dowolnym miejscu Polski, należy w pierwszej kolejności zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego formularza. Internetowa rejestracja kandydatów jest procesem, który w intuicyjny sposób przeprowadzi cię przez prawidłowe stworzenie profilu kandydata.

Warunkiem dostania się na Geodezję i kartografię w Trójmieście jest spełnienie wyznaczonych odgórnie ustaleń oraz pokonanie szerokiego grona konkurencji, ubiegającej się na przyjęcie na ten kierunek. W tym celu warto podejść na poważnie do nauki kluczowych przedmiotów, mających największy wydźwięk w perspektywie przyjmowania studentów.

Pamiętaj, że aby zostać pełnoprawnym studentem Geodezji i kartografii na uczelni w Trójmieście, musisz zadbać o zaplecze finansowe, które pozwoli ci na regularne opłacanie swojej nauki.

 

Potrzebne dokumenty

Najprzyjemniejszym momentem w okresie maturalnym i późniejszym, związanym z aplikowaniem na studia wyższe, jest bez wątpienia możliwość znalezienia swojego nazwiska na liście przyjętych na wymarzony kierunek studiów. Jeśli to właśnie ty będziesz tym szczęśliwcem, to aby nie zostać skreślonym i móc już od października rozpocząć edukację, rozpocznij gromadzenie potrzebnych dokumentów.

W ich skład wejdzie fotografia o standardowych wymiarach jak do większości dokumentów, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami oraz właściwie wypełniony formularz aplikacyjny, który pobierzesz ze strony internetowej uczelni.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

geodezja i kartografia studia

studia geograficzne w Trójmieście

studia geograficzne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Trójmieście?

Zastanawia cię renoma kierunku, który bierzesz pod uwagę jako ścieżkę swojej przyszłej edukacji i kariery? Najwięcej w tej kwestii mogą powiedzieć opinie studentów Geodezji i kartografii w Trójmieście.

Izabela, studentka trzeciego roku Geodezji i kartografii w Trójmieście, mówi:

„Przez długi czas nie wiedziałam, jaki kierunek studiów wybrać, żeby był on jak najlepiej dopasowany do moich potrzeb i oczekiwań. Wiedziałam jedno – bardzo lubię geografię oraz matematykę, a za miejsce podjęcia edukacji chcę obrać Trójmiasto. Ostatecznie wybór padł na Geodezję i kartografię i ani przez chwilę nie żałowałam podjętej decyzji. Szczerze polecam każdemu zainteresowanemu!”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia II stopnia

Kierunki geograficzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu