Agro-unia – studia podyplomowe we Wrocławiu

Agro-unia – studia podyplomowe we Wrocławiu

Agro-unia – studia podyplomowe we Wrocławiu
Dodaj do ulubionych

Agro-unia – studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia na kierunku Agro-unia to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, a chcą prowadzić działalność rolniczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek agro-unia - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agro-unia zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe we Wrocławiu mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRO-UNIA?

Studia we Wrocławiu na kierunku Agro-unia realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agro-unia możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agro-unia umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. produkcji zwierzęcej i roślinnej, zasad i wymogów związanych z przetwarzaniem płodów rolnych czy prawnych i ekonomicznych aspektów produkcji rolnej. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. systemów zarządzania jakością, produkcji rolnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także zasad korzystania z funduszy strukturalnych UE oraz dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej.

Słuchacze kierunku Agro-unia mogą zdobyć wiedzę i umiejętności także z zakresu polityki regionalnej, systemów podatkowych i ubezpieczeniowych czy podstawowych zasad organizacyjnych, księgowych i rachunkowych w kontekście prowadzenia działalności rolniczej. Studia na tym kierunku umożliwiają im też zapoznanie się z systemami bezpieczeństwa żywnościowego czy zasadami i zagadnieniami z zakresu technologii produkcji rolniczej.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agro-unia, to m.in.:

  • podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • aktualnen możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
  • rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE,
  • przetwórstwo płodów rolnych,
  • łańcuch produkcji żywności,
  • systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRO-UNIA?

Studia na kierunku Agro-unia trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGRO-UNIA

Studia na kierunku Agro-unia dają ich absolwentom możliwość zdobycia kompetencji do prowadzenia działalności rolniczej, a także znalezienia zatrudnienia w organizacjach, które zajmują się rolnictwem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agro-unia:

  • prowadzenie własnej działalności rolniczej,
  • organizacje zajmujące się rolnictwem,
  • jednostki samorządowe odpowiedzialne za rolnictwo.

Komentarze (0)