Prawo - Szczecin

Prawo - Szczecin

Prawo - Szczecin

Studia w Szczecinie

na kierunku prawo

Odkryj kierunek prawo w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Prawo studia - Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku prawo w Szczecinie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Szczeciński oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3676 zł.

 

Studia prawnicze w Szczecinie i na innych polskich uczelniach uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję nabyć wiedzę odnoszącą się do tego, czym jest przestępstwo, jaka jest różnica pomiędzy zbrodnią a występkiem, o co chodzi z tym trójpodziałem władzy i wiele innego. Nauczysz się także występować publicznie i opanujesz poprawną argumentację.

Absolwenci prawa mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Odnajdziesz się w zawodach prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika. Możesz zająć się również biznesem lub dziennikarstwem.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Prawo w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Prawo jest kierunkiem dość wymagającym, co przekłada się na charakter procedur rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych uczelniach. Przedmiotami wiodącymi, czyli takimi, które zdecydowanie warto zdawać na rozszerzonej maturze, będą: język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Warto postarać się o jak najwyższy wynik – konkurencja z pewnością będzie ogromna, gdyż Prawo jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce.

Pamiętaj, aby tuż przed przystąpieniem do procesu kwalifikacyjnego zapoznać się z bieżącymi ustaleniami rekrutacyjnymi. Mogą się one różnić w zależności od miejsca podjęcia edukacji, a także ulegać zmianom w czasie, dlatego dobre zorientowanie się w tej kwestii zagwarantuje zwiększenie świadomości oraz zminimalizowanie dodatkowego stresu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO SZCZECIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

PRAWO SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Szczecinie

 

Czy potrafisz wyobrazić sobie dobrze funkcjonujące społeczeństwo, a tym samym i państwo, bez ściśle uregulowanych norm prawnych, obejmujących każdą dziedzinę życia? Z pewnością nie. Dlatego rozumiesz, jak ważna jest szeroko pojęta działalność prawnicza w perspektywie zapewniania sprawiedliwości i bezpieczeństwa obywateli.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Szczecinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Siatka studiów na kierunku prawniczym została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy z absolwentów był w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie współczesnego, niezwykle wymagającego rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również samoświadomość każdego ze studentów i pewność, że posiadane przez nich kompetencje są wystarczająco obszerne.

Przedmiotami, z którymi z dużym prawdopodobieństwem zetkniesz się w czasie studiów, będą:

 • Etyka prawnicza
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Prawo wykroczeń i prawo karno-skarbowe
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Prawo karne wykonawcze
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Ekonomia

 

3. Dla kogo te studia

Specyfika i fakt, że studia prawnicze w Szczecinie z pełną odpowiedzialnością można nazwać nauką noszącą znamiona interdyscyplinarnej sprawiają, że nie jest to droga edukacji, na którą może wstąpić każdy. Zatem jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny kandydat na Prawo na jednej ze szczecińskich uczelni?

Cechą nadrzędną i dającą dobre podstawy do nadziei na pomyślne przebrnięcie przez procedury rekrutacyjne jest w tym przypadku dobra znajomość historii i wiedzy o społeczeństwie, a także chęć dalszego zgłębiania zagadnień z tych dziedzin. Prawo to nauka opierająca się, jak sama nazwa wskazuje, na różnorakich kodeksach i zapiskach prawnych, dlatego skrupulatność i umiejętność szybkiego uczenia się bez uczucia znużenia również będzie kluczowa.

Jeśli posiadasz wszystkie wymienione cechy i chciałbyś w przyszłości zostać cenionym prawnikiem, nie wahaj się dłużej i aplikuj na uczelnię w Szczecinie!

Proces kształcenia nawet na najbardziej wymagających kierunkach, takich jak Prawo, powinien być dopasowany do potrzeb większej grupy studentów nie tylko pod względem samego programu nauczania, aby po jego zgłębieniu każdy mógł  odpowiedzieć na potrzeby współczesnego rynku pracy, ale również trybu przyswajania nauki. Dlatego Prawo można podjąć dwojako – w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Pierwsza z opcji będzie idealna dla tych, którzy są pewni osiągniętych wyników, w związku z czym niestraszna im konkurencja – ze względu na większą popularność studiów stacjonarnych, cieszą się one znacznie większym zainteresowaniem. Niewątpliwą zaletą tej opcji jest możliwość przyswajania wiedzy kierunkowej w ramach regularnie odbywających się zajęć we wszystkie lub większość dni tygodnia.

Studia niestacjonarne zapewniają możliwość kształcenia się podczas zjazdów weekendowych, odbywających się co dwa lub trzy tygodnie, co umożliwia podjęcie innych aktywności w tygodniu.

 

4. Wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku Prawo będziesz miał niepowtarzalną okazję do znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy historycznej o kodeksy prawne ustalane w czasach zamierzchłych, które miały ogromny wpływ na kształtowanie obecnego systemu polityczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Nikt chyba nie wyobraża sobie prawnika, który nie potrafi wypowiadać swojego stanowiska w sposób logiczny, pewny i poparty logicznym uzasadnieniem z odpowiednich kodeksów prawnych. Dlatego w trakcie edukacji twoje kompetencje interpersonalne zostaną wzbogacone, a liczne wystąpienia przed grupą pozwolą nabrać ci pewności siebie, którą będziesz miał szansę wykorzystać podczas wygłaszania stosownych przemówień na drodze sądowej.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Szczecinie

Studia na kierunku prawo w Szczecinie trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Szczecinie dzielą się na takie, których ukończenie jest efektem trwającego kilka lat, nieprzerwanego procesu lub takie, w których przebiegu można wyodrębnić dwa komplementarne, wzajemnie uzupełniające się etapy.

Studia prawnicze należą do tej pierwszej, znacznie węższej grupy kierunków. Zatem, co to oznacza w praktyce? Zdobycie wiedzy i kompetencji, które będziesz musiał posiąść, aby mieć prawo do wykonywania pracy w zawodzie, w przypadku studiów prawniczych zabiorą każdemu ze studentów pięć lat. Po obronie pracy magisterskiej otrzymasz tytuł uprawniający do nazywania się dyplomowanym prawnikiem. Jednak to nie wszystko – aplikacja prawnicza, którą trzeba wykonać po ukończeniu studiów, również zajmie nieco czasu, co ostatecznie wydłuży całokształt procesu edukacji.

Nie warto się zniechęcać. Sam dobrze wiesz, że wykształcenie grona kompetentnych prawników to ciężka praca wymagająca sporych nakładów czasowych.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Szczecinie

Podobno stres związany z rekrutacją na wymarzony kierunek studiów jest wprost proporcjonalny do tego, jak bardzo zależy nam na zostaniu studentem. Jeśli czytasz ten akapit, to prawdopodobnie bardzo chciałbyś stać się prawnikiem. Dlatego zanim zdecydujesz się na rekrutację na studia w Szczecinie na kierunku Prawo, powinieneś zgłębić nieco informacji, aby oszczędzić sobie niepotrzebnej dawki dodatkowych emocji, niekoniecznie pozytywnych.

Przepustką na wybrane uczelnie w Szczecinie będzie uzyskanie jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym z wiodących dla wybranego kierunku przedmiotów. W przypadku Prawa, dziedzinami, którymi powinieneś zainteresować się odpowiednio wcześnie, będą język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Nieco mniej starań włożysz w proces rekrutacji, jeśli uda ci się zdobyć tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ogólnopolskim. To ponadprzeciętne osiągnięcie zapewni ci możliwość wkroczenia w grono studentów dowolnie wybranego kierunku z zakresu tych, dla których opanowana przez ciebie dziedzina wiedzy jest znacząca.

 

Proces rekrutacji

Aby rozpocząć swoje starania o jedno z miejsc na Prawie w Szczecinie, musisz zgłosić swoje zainteresowanie podjęciem studiów poprzez uczestnictwo w elektronicznej rejestracji kandydatów. Za pośrednictwem strony internetowej uczelni, pochwalisz się uzyskanymi na maturze wynikami procentowymi oraz poinformujesz o swoich danych osobowych. Następnie pozostanie ci już tylko czekać na werdykt.

 

Potrzebne dokumenty

Ze względu na dosyć rygorystyczne wymagania, jakie narzuciły uczelnie które oferują możliwość podjęcia studiów prawniczych, na przyszłych studentów oraz samą specyfikę kierunku, tylko nielicznym udaje się dostać możliwość rozpoczęcia nauki już w październiku.

Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych będziesz w stanie na jednej z nich odnaleźć swoje nazwisko, to aby nie zostać skreślonym, będziesz musiał dostarczyć  następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne wraz z kserokopią
 • Fotografię o wymiarach 35X45mm
 • Rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Szczecinie

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Szczecinie

Jako że Prawo należy do kanonu najbardziej prestiżowych i poważanych kierunków świata, każdy z jego absolwentów będzie mógł mieć pewność, że dzięki zdobytym w trakcie edukacji umiejętnościom, okraszonym dużą dozą niezbędnej wiedzy teoretycznej, znajdzie dobrze płatną pracę w zawodzie. Po ukończeniu opisywanego kierunku i pozytywnym przejściu przez cały etap prawniczej aplikacji, każdy z absolwentów będzie mógł znaleźć zatrudnienie w rozmaitych sektorach współczesnego gospodarki, ściśle związanych z naukami prawniczymi.

Jednak musisz być przygotowany, że zanim postarasz się o zatrudnienie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu na świecie, staniesz przed obowiązkiem odbycia kilkuletnich praktyk, zwanych aplikacją prawniczą. Dopiero wówczas będziesz mógł posługiwać się mianem prawdziwego praktyka swojej dziedziny.

Miejsca, które przyjmą cię z otwartymi ramionami, jeśli ukończysz studia prawnicze w Szczecinie, to:

 • Kancelarie adwokackie
 • Sądy
 • Biura komornicze
 • Organy ścigania
 • Prokuratury

 

Jeśli należysz do wąskiego grona najambitniejszych, a ponadto posiadasz tak zwaną żyłkę do interesów, będziesz mógł spróbować swojego szczęścia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w której oferowane usługi oprzesz na doradztwie prawnym i każdym innym sektorze związanym z naukami prawniczymi. Prowadzenie własnej kancelarii adwokackiej to również doskonały sposób na zdobycie doświadczenia i szansa na wzbogacenie kompetencji interpersonalnych.

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Szczecinie?

Wymagający charakter studiów prawniczych w Szczecinie sprawia, że droga do ich ukończenia może wydać się dłuższa niż początkowo zakładałeś. Jednak rekompensatą z pewnością okażą się szerokie możliwości zatrudnienia i dobre zarobki.

Łukasz, student pierwszego roku Prawa w Szczecinie, mówi:

„Prawo to kierunek, o którym marzyłem od najmłodszych lat. Bardzo długo i intensywnie pracowałem, żeby rezultaty mojej edukacji były wystarczające do przyjęcia na ten prestiżowy kierunek. Teraz, kiedy udało mi się to marzenie spełnić, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Każdemu polecam studiowania Prawa w Szczecinie!”

Kierunki prawnicze i administracja w Szczecinie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)