Prawo - Szczecin

Prawo - Szczecin

Studia na kierunku prawo w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

14.05.2024

Prawo studia - Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Prawo w Szczecinie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na prawie w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Prawo - Szczecin
Studia na kierunku prawo w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa karnego, skarbowego czy handlowego. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie egzekucyjne w administracji, etyka prawnicza, prawo karne wykonawcze. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, adwokata czy notariusza. Poza pracą w kancelariach adwokackich, biurach komorniczych i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Prawo Szczecin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek prawo w Szczecinie

W Szczecinie prawo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4680 zł.

 

Kierunek prawo - uczelnie w Szczecinie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku prawo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, historia, geografia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. prawo Szczecin - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.
 

Kandydaci na prawo powinni w szczególności skupić się na przedmiotach o charakterze humanistycznym. Studenci muszą rozumieć podstawy historyczne i filozoficzne współczesnych systemów prawnych, a także rozumieć społeczne i gospodarcze czynniki kształtujące struktury wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na świecie.


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Szczecinie

Studia na kierunku prawo w Szczecinie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich. Studia jednolite trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Szczecinie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Zagadnienia, po których poruszają się studenci Prawa przynależą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauk prawnych, jak również reprezentują inne dyscypliny, takie jak: ekonomia, finanse, filozofia, czy socjologia. Jakie przedmioty realizowane są w toku studiów? Między innymi:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo karne,
 • międzynarodowe prawo publiczne,
 • postępowanie cywilne,
 • komunikacja prawnicza

 

Nabywane umiejętności

Prawo to kierunek poświęcony zagadnieniom o naturze humanistyczno-społecznej. Absolwenci prawa rozumieją dynamikę systemu prawnego, a także wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje on w różnych ustrojach politycznych. Studenci uczą się charakterystyki najważniejszych pism procesowych i zastosowanie wykładni prawniczej w praktyce.

Absolwenci prawa potrafią sporządzać podstawowe pisma procesowe i sprawnie formułują oceny dotyczące jakości stanu prawnego. Studenci tego kierunku w trakcie praktycznych zajęć szkolą się w zakresie m.in. mediacji czy negocjacji, sprawnego rozwiązywania konfliktów czy profesjonalnego nawiązywania relacji zawodowych. Ponadto przeszli prawnicy skutecznie rozwijają swoje umiejętności w zakresie retoryki.

Praktyczne zajęcia pozwalają uczestnikom zrozumieć charakterystykę pacy prawnika, a także zapoznać się z warunkami, w których być może przyszłym specjalistom przyjdzie pracować – studenci prawa mają okazję brać aktywny udział w symulowanych rozprawach sądowych, które uczelnie organizują w specjalnie przygotowanych do tego salach.

Polecane:

 

Czy warto iść na studia z prawa

Jak już wspomnieliśmy, Prawo jest kierunkiem, który cieszy się olbrzymim powodzeniem, ale warto zaznaczyć, że nie jest propozycja dla każdego. Dlaczego? Studia prawnicze należą do najbardziej wymagających, których nie da się przejść bez zaangażowania i poświęcenia wielu godzin na naukę. Poza tym, studia to dopiero początek, jeśli marzymy o wykonywaniu wymienionych wyżej zawodów. Naturalnie, nie każdy musi ubiegać się o przyjęcie na aplikację, bowiem i bez niej także można wykonywać interesujące zawody.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Prawo studia podyplomowe w Szczecinie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu prawa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku prawo w Szczecinie

Studia na kierunku prawo w Szczecinie trwają 5 lata (studia jednolite).

Sprawdź

Prawo w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po prawie

Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom rozpoczęcie działalności m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, punktach doradztwa prawnego czy przedsiębiorstwach. Wyspecjalizowany prawnik odnajdzie się także w zawodach związanych z polityką czy dyplomacją. Niektórzy absolwenci prawa mogą rozpocząć nawet własną działalność gospodarczą.

Miejsca, które przyjmą cię z otwartymi ramionami, jeśli ukończysz studia prawnicze w Szczecinie, to:

 • Kancelarie adwokackie
 • Sądy
 • Biura komornicze
 • Organy ścigania
 • Prokuratury

Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, mogą ubiegać się o przyjęcia na aplikację, która umożliwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach takich jak m.in.: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny.

 

Ile zarabia się po prawie?

Prawo jest kierunkiem, który niczym magnes przyciąga niezliczoną rzeszę kandydatów. Co sprawia, że tak wiele osób decyduje się na podjęcie nauki na tak wymagającym kierunku? Przede wszystkim szansa na wykonywanie zawodów, których prestiż łączy się z dobrymi zarobkami. Naturalnie, zanim zaczniemy rozmawiać o wysokości wynagrodzeń należy wspomnieć o tym, że aby wykonywać zawody prawnicze, czyli między innymi takie jak: notariusz, adwokat czy prokurator należy ukończyć odpowiednią aplikację. Poza tym, wysokość zarobków uzależniona jest od kilku czynników, w tym przede wszystkim od doświadczenia.

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • asystent prawny - 5000 złotych,
 • radca prawny - 9000 złotych
 • kierownik działu prawnego – 8500 złotych
 • asystent sędziego – 4300 złotych

Jak wygląda rekrutacja na prawo w Szczecinie

Prawo - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Ile osób na miejsce na prawo w Szczecinie

Prawo w Szczecinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 581 kandydatów.

 

Limity miejsc

Prawo w Szczecinie, jak każdy kierunek studiów ograniczone jest limitami miejsc. W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego jest to 250 miejsc.

Jak dostać się na prawo w Szczecinie? Aby dostać się na prawo, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, która układana jest na podstawie konkursu świadectw – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów. 

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na prawo w Szczecinie to: filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

Limity miejsc na kierunku prawo w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 250 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na prawo w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych zwykle muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji bowiem terminy są ustalane indywidualnie przez poszczególne szczecińskie uczelnie.

Kandydaci na prawo w Szczecinie informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK. Jakie dodatkowe informacje można znaleźć w systemie IRK?

Kandydaci w systemie mogą znaleźć również informację o zdobytych punktach, o zajętym miejscu, ale także i jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji na studia w Szczecinie opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na prawo muszą zarejestrować się w systemie oraz uiścić opłatę rekrutacyjną, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty na prawo w Szczecinie? Uczelnie w Szczecinie najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdyby kandydat nie mógł pojawić się osobiście w wyznaczonym terminie może on wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia? Uczelnie w Szczecinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych, w tym przypadku na kierunek studiów prawo.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, jest to ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

Jakie dokumenty zabrać? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Gdzie warto studiować prawo?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy biorą pod uwagę studia na kierunku Prawo mogą skorzystać z jednej oferty dydaktycznej.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku prawo w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku prawo w Szczecinie? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów wynosi około 4680 zł. 

Prawo studia w Szczecinie - ceny 2023:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680 zł 

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Szczecinie

Studia na kierunku prawo podjąć można na jednej uczelni publicznej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ponadto prawo oferuje również jedna szczecińska uczelnia niepubliczna – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Szczecinie

Studia bezpłatne na kierunku prawo w Szczecinie podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku prawo oferują dwie szkoły wyższe w Szczecinie – Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.

Dowiedz się więcej prawo w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku prawo są płatne we wszystkich szczecińskich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 4680 zł. ceny - prawo Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na kierunku prawo są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Osoby, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki na prawie, mogą zdecydować się na studia stacjonarne na uczelni publicznej (Uniwersytecie Szczecińskim).

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Szczecin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Szczecin studia stacjonarne

Prawo Szczecin studia niestacjonarne

Prawo w Szczecinie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Szczecinie?

Wymagający charakter studiów prawniczych w Szczecinie sprawia, że droga do ich ukończenia może wydać się dłuższa niż początkowo zakładałeś. Jednak rekompensatą z pewnością okażą się szerokie możliwości zatrudnienia i dobre zarobki.

Łukasz, student pierwszego roku Prawa w Szczecinie, mówi:

„Prawo to kierunek, o którym marzyłem od najmłodszych lat. Bardzo długo i intensywnie pracowałem, żeby rezultaty mojej edukacji były wystarczające do przyjęcia na ten prestiżowy kierunek. Teraz, kiedy udało mi się to marzenie spełnić, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Każdemu polecam studiowania Prawa w Szczecinie!”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek PRAWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia