Analityka i diagnostyka chemiczna - studia podyplomowe we Wrocławiu

Analityka i diagnostyka chemiczna - studia podyplomowe we Wrocławiu

Analityka i diagnostyka chemiczna - studia podyplomowe we Wrocławiu
Dodaj do ulubionych

Analityka i diagnostyka chemiczna - studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia na kierunku analityka i diagnostyka chemiczna to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia podyplomowe we Wrocławiu, do których należy analityka i diagnostyka chemiczna skupiają się na przekazaniu uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie innowacyjnych technik fizykochemicznych, jakie stosuje się w analizie czy diagnostyce chemicznej. Uczą się też na temat zagadnień z zakresu zarządzania laboratorium.

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku są przygotowani do pracy w laboratoriach analitycznych, naukowo-badawczych czy w działach R&D w firmach z sektora chemicznego.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek analityka i diagnostyka chemiczna - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia we Wrocławiu na tym kierunku adresowane są do osób będących absolwentami uczelni wyższych dowolnego kierunku co najmniej ze stopniem licencjata lub inżyniera. To również idealna propozycja dla aktywnych zawodowo pracowników jednostek naukowych związanych z analityką czy diagnostyką chemiczną.

To także świetny kierunek dla kadry zarządczej, pracowników pionu technicznego czy z wykształceniem wyższym w zakresie chemii i nauk przyrodniczych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA?

Studia obejmują dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym lub wyjątkowo zdalnie. Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele w formie wykładów i seminariów. Program kształcenia przygotowano w porozumieniu z praktykami zawodowymi, aby umożliwić uczestnikom dostęp do aktualnych treści dydaktycznych, które będą zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

W siatce zajęć uwzględniono tematykę komputerowej analizy widm, chemometrii, spektrometrii atomowej czy elektronowej spektroskopii molekularnej. Przedmioty te realizowane są za pomocą analizy studium przypadku czy nowoczesnych gier edukacyjnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka i diagnostyka chemiczna, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci zyskują świadectwo wraz z certyfikatem biegłości w konkretnej technice analitycznej. Otrzymują także certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania zgodnie z zasadami określonymi przez normę PN-EN-ISO/IEC 17025.

Absolwent doskonale zna złożoność procesu analitycznego i sposoby prowadzenia pomiarów analitycznych. Wie, na czym polega walidacja technik analitycznych, zastosowanie materiałów odniesienia czy interpretowania jego wyników.

Zna nowe trendy w analityce chemicznej, problematykę związaną z analityką środowiskową, żywnością kliniczną wraz z uwzględnieniem analizy chemicznej. Potrafi wykorzystać w praktyce nowoczesne techniki analizy chemicznej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA?

Studia na kierunku analityka i diagnostyka chemiczna, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

Kształcenie realizowane w ramach tego kierunku umożliwia absolwentom podjęcie pracy przy realizowaniu zadań związanych z kontrolą jakości otrzymywanych wyników czy statystyki chemicznej. Mogą pracować w akredytowanych laboratoriach analizy chemicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka i diagnostyka chemiczna

  • laboratoria analityczne, naukowo-badawcze,
  • działy R&D w firmach z branży chemicznej,
  • kontrola jakości bezpieczeństwa chemicznego,
  • doradcy i konsultanci firm dystrybuujących produkty chemiczne.

Kształcenie na tym kierunku obejmuje interdyscyplinarny zakres wiedzy, dzięki któremu uczestnicy bez trudu znajdą zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem. W programie uwzględniano nowoczesne zagadnienia w zakresie analizy i diagnostyki chemicznej. W ramach licznych zajęć studenci mogą jednocześnie ćwiczyć pracę na zaawansowanym sprzęcie i urządzeniach.

Komentarze (0)