Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Olsztyn

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Olsztyn

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Olsztyn

Studia I stopnia

w Olsztynie 2022

Odkryj studia I stopnia w Olsztynie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Olsztyn (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Olsztynie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Olsztynie

Kierunki studiów - Olsztyn: znaleziono 64

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Analiza i kreowanie trendów I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinżynieria produkcji żywności I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne
Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Gastronomia - sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Olsztynie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierunki studiów: 72 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Kierunki studiów w Olsztynie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (1)

Ławer odpowiedz

Szukam kierunku inżynieria biomedyczna