Humanistyka cyfrowa - Opole

Humanistyka cyfrowa - Opole

Studia na kierunku humanistyka cyfrowa w Opolu możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Więcej filtrów

    Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

    05.05.2024

    Humanistyka cyfrowa - studia Opole 2024 | woj. opolskie

    Studia na kierunku humanistyka cyfrowa to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

    Humanistyka cyfrowa - Opole
    Studia na kierunku humanistyka cyfrowa w Opolu
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów
    Poziom studiów
    Czas trwania

    Opis kierunku

    Humanistyka cyfrowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy dziedziny humanistyczne, takie jak literatura, historia, sztuka i filozofia z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Studia te pozwalają na analizowanie, interpretowanie i prezentowanie danych humanistycznych za pomocą narzędzi informatycznych. Studenci uczą się technologii cyfrowych, w tym programowania i narzędzi informatycznych. Pracują też z bazami danych, oprogramowaniem do analizy tekstów oraz obrazów.

    Praca po studiach

    Wybierając studia w Opolu na tym kierunku uczestnicy zdobywają przygotowanie do podjęcia pracy w różnych sektorach związanych z humanistyką, technologiami cyfrowymi, edukacją, kulturą itd. Łącząc wiedzę humanistyczną z umiejętnościami technologicznymi, są przygotowani do pracy w miejscach, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Czeka na nich m.in. praca w muzeach, galeriach sztuki, bibliotekach czy archiwach. Odnajdą się również w mediach i komunikacji, gdzie mogą analizować dane, zarządzać treścią i tworzyć treści multimedialne.

    Jakie przedmioty zdawać na maturze?

    Rekrutacja na studia w Opolu na ten kierunek uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na maturze z takich przedmiotów, jak np. język polski, język obcy nowożytny, historia, WOS.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    Jak wyglądają studia na kierunku humanistyka cyfrowa?

    Humanistyczne kierunki studiów w Opolu, do których zaliczana jest humanistyka cyfrowa, łączą w sobie elementy tradycyjnych studiów humanistycznych, takich jak literatura, historia, filozofia czy sztuka z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. To interdyscyplinarna dziedzina, która uczy, jak stosować narzędzia cyfrowe do analizy, interpretacji i prezentacji danych humanistycznych.

    Studenci realizują przedmioty związane z historią, literaturą, sztuką i filozofią. Uczą się też o technologiach cyfrowych, w tym o podstawach programowania i informatyki. Pracują również z bazami danych, narzędziami do analizy tekstów i obrazów.

    Uczelnie w Opolu w ramach tego kierunku studiów przygotowały też wiele projektów badawczych, które łączą humanistykę i technologie cyfrowe. Studenci mogą też odbyć staż lub praktyki w instytucjach związanych z humanistyką cyfrową, np. muzea, biblioteki, archiwa.

     

    Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku humanistyka cyfrowa możemy podzielić na:

    1. Typ

    • studia inżynierskie.

    2. Tryb:

    • studia stacjonarne.

     

    Zdobywana wiedza i umiejętności

    Absolwenci znają zasady i teorie z różnych dziedzin humanistyki, takich jak literatura, historia, filozofia i sztuka. Rozumieją narzędzia i metody związane z technologiami cyfrowymi, które są stosowane w humanistyce.

    Potrafią analizować i interpretować teksty literackie, historyczne i inne źródła przy użyciu narzędzi cyfrowych. Znają także języki programowania i potrafią stosować je do analizy danych humanistycznych. Poza tym pracują z bazami danych, narzędziami do analizy czy wizualizacji danych.

    Tworzą, zarządzają i archiwizują zbiory cyfrowe, takie jak cyfrowe archiwa czy biblioteki. Samodzielnie tworzą nowe, innowacyjne projekty łączące humanistykę z technologiami cyfrowymi.

    Uczelnie w Opolu - kierunek humanistyka cyfrowa:

    Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  

    Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

    Ile trwają studia na kierunku humanistyka cyfrowa?

    Studia na kierunku humanistyka cyfrowa trwają 3 lata (studia licencjackie).

    Jaka praca po studiach na kierunku humanistyka cyfrowa

    Absolwenci mogą pracować w instytucjach kultury, galeriach sztuki czy archiwach jako specjaliści do spraw digitalizacji, archiwizacji lub zarządzania zbiorami cyfrowymi. Będą odpowiedzialni również za projektowanie interaktywnych wystaw i ekspozycji cyfrowych.

    Czeka na nich także praca w roli redaktorów, dziennikarzy lub analityków danych w mediach cyfrowych. Będą tworzyć treści multimedialne i interaktywne doświadczenia. Mogą również analizować i interpretować dane z mediów społecznościowych.

    Odnajdą się również w różnych ośrodkach badawczych pracując nad projektami, które łączą humanistykę z technologiami cyfrowymi. Będą mogli m.in. prowadzić badania nad wpływem technologii cyfrowych na kulturę i społeczeństwo.

    Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku humanistyka cyfrowa

    • instytucje kultury,
    • media i komunikacja,
    • edukacja,
    • badania naukowe,
    • przemysł kreatywny,
    • sektor rządowy i pozarządowy,
    • konsulting i doradztwo.

    Absolwenci są cenieni za zdolność do łączenia analizy humanistycznej z narzędziami cyfrowymi, co pozwala im na skuteczne działanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Ich interdyscyplinarna wiedza sprawia, że są atrakcyjnymi kandydatami do pracy w wielu sektorach.

    komentarze (0)

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Humanistyka cyfrowa w miastach

    Nadchodzące wydarzenia