Filologia polska - Opole
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Filologia polska studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Studia na kierunku Filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku filologia polska w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Opolu filologię polską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Opolskim (Wydział Filologiczny UO).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia polska dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności filologicznych z zakresu m.in. historii literatury polskiej, najnowszej literatury, poetyki, a także językoznawstwa współczesnego i historycznego.

 

Praca po studiach

Studia w Opolu na kierunku Filologia polska dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy w szkołach różnego typu, a także w mediach, wydawnictwach, organach administracji publicznej czy w działach marketingu i reklamy.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek FILOLOGIA POLSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Opolu na kierunek Filologia polska, w przypadku studiów I stopnia (licencjackich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) to konkurs dyplomów. W rekrutacji na studia magisterskie mogą brać absolwenci konkretnych kierunków określonych w wymaganiach rekrutacyjnych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia polska:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • WOS,
 • historia muzyki,
 • wiedza o tańcu,
 • język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA?

Filologia polska to jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Opolu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu m.in. historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, a także literatury nowoczesnej i poetyki. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę o teorii dzieła literackiego i kompetencje z językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Oprócz zajęć podstawowych, studenci mają też możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach, które ich interesują i dotyczą ich przyszłych planów zawodowych. Przykładowe specjalności na kierunku Filologia polska oferowanym przez uczelnie w Opolu to komparatystyka filologiczna czy komunikacja wizerunkowa i promocyjna.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Filologiczne kierunki studiów w Opolu takie jak Filologia polska mają na celu przede wszystkim dać studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy filologicznej oraz kompetencji zgodnych z wybraną przez nich specjalnością.

Podczas studiów studenci tego kierunku mogą zdobyć wiedzę z zakresu m.in. literatury polskiej czy interpretacji tekstów. Poza tym, mogą także zdobyć kompetencje dydaktyczne, które mogą okazać się przydatne w późniejszej pracy.

Program studiów zakłada również, że studenci w toku studiów zdobędą umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie. W zależności od wyboru specjalności, studenci mogą np. zdobyć wiedzę w zakresie związków, które zachodzą pomiędzy różnymi dziedzinacmi humanistyki i formami sztuki czy wiedzę o mediach i ich działalności.

Przykładowe przedmioty na kierunku Filologia polska to: literatura wobec innych sztuk, poetyka czy rozwój języka polskiego.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA?

Studia na kierunku Filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia polska w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Kierunki studiów takie jak Filologia polska przygotowują studentów do pracy zgodnej z wybraną przez nich specjalnością. W zależności od wyboru, absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako nauczyciele języka polskiego w szkołach różnego typu, w mediach, a także w instytucjach kulturalnych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz w organizacjach, gdzie istotna jest sprawność komunikacyjna, np. w działach public relations czy marketingu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia polska:

 • szkoły różnego typu,
 • media, gazety, czasopisma,
 • wydawnictwa,
 • organy administracji publicznej,
 • firmy i organizacje PR, marketingowe i reklamowe,
 • agencje badań rynku i konsumentów.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Opole studia i stopnia

Filologia polska Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Opole studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia polska w Opolu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Opolu

edytorstwo
game studies
germanistik
język biznesu
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia