Doradztwo filozoficzne z mentoringiem - Opole

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem - Opole

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem w Opolu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

01.04.2024

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem - studia Opole 2024 | woj. opolskie

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem - Opole
Studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem w Opolu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem w Opolu rozpocznie się 19 kwietnia 2024 r. i potrwa do 22 lipca 2024 r. | Doradztwo filozoficzne z mentoringiem Opole - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem przygotowuje absolwentów do wspierania innych osób w refleksji nad życiem, wartościami, celami i dążeniami, wykorzystując narzędzia filozoficzne oraz techniki mentorskie. Praktyczny program zajęć kładzie nacisk na pogłębienie wiedzy z zakresu filozofii, w tym różnych nurtów filozoficznych, etyki czy metafizyki. Studenci badają też kwestie związane z wartościami, celami osobistymi, pomagając innym w identyfikacji i interpretacji własnych przekonań.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem przygotowują absolwentów do pracy w roli doradców osobistego rozwoju, pomagając podopiecznym w refleksji nad ich wartościami, celami życiowymi czy dążeniu do rozwiązywania trudności. Mogą też pełnić rolę mentorów edukacyjnych, wspierając uczniów w rozwoju intelektualnym osobistym, pomagając im jednocześnie z radzeniem sobie z wyzwaniami edukacyjnymi czy kształtowaniu swojej tożsamości.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Opolu na ten kierunek ma formę konkursu dyplomów. Kandydatem może być absolwent studiów wyższych po pokrewnej ścieżce kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Jak wyglądają studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem?

Studia w Opolu na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem powstały jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne wsparcie w dziedzinie rozwoju osobistego, refleksji nad życiem oraz poszukiwania sensu i wartości.

Program zajęć obejmuje praktyczne kształcenie przy minimalnym udziale wykładów. Większość przedmiotów prowadzonych jest jako warsztaty, aby umożliwić uczestnikom aktywne zdobywanie wiedzy. W ramach siatki dydaktycznej studenci mogą prowadzić badania nad skutecznością metod doradztwa filozoficznego, jego wpływu na rozwój osobisty oraz społeczny kontekst zastosowania.

Studenci zdobywają doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych sesji doradczych i mentorskich, w których pomagają klientom w identyfikacji problemów, analizie sytuacji i opracowaniu strategii rozwoju osobistego. Badają również kwestie związane z wartościami, sensownością życia czy celami osobistymi, pomagając innym w identyfikowaniu i interpretowaniu własnych aspiracji.

Uczelnie w Opolu w ramach studiów na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem, współpracują z praktykami zawodowymi, prowadząc jednocześnie wizyty studyjne i spotkania z uznanym autorytetem z zakresu mentoringu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat filozoficznych teorii, metodologii i praktyk stosowanych w kontekście doradztwa oraz mentoringu, co pozwala im skutecznie wykorzystywać filozofię w praktyce zawodowej.

Potrafią prowadzić krytyczną analizę problemów życiowych, etycznych i społecznych, wykorzystując narzędzia oraz techniki filozoficzne, a także prowadzić refleksję nad wartościami i sensem bycia.

Dzięki wielu praktycznym zajęciom, jakie oferują filozoficzne kierunki studiów w Opolu, absolwenci mają także umiejętności interpersonalne i zdolność do empatycznego słuchania oraz wspierania innych osób w procesie samorozwoju.

Uczelnie w Opolu - kierunek doradztwo filozoficzne z mentoringiem:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Opolski (Wydział Nauk Społecznych ) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem?

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem trwają 2 lata (studia magisterskie).

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem

Absolwenci mogą pracować jako nauczyciele filozofii, prowadząc zajęcia, warsztaty i wykłady z zakresu filozofii, etyki czy krytycznego myślenia w instytucjach edukacyjnych. Poprowadzą też konsultacje dla przedsiębiorców, menedżerów, pomagając im w rozwiązywaniu etycznych dylematów czy podejmowaniu trudnych decyzji biznesowych.

Absolwent znajdzie zatrudnienie także w instytucjach społecznych, organizacjach non-profit czy placówkach pomocy społecznej, oferując wsparcie emocjonalne i duchowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Poza tym osoby z wykształceniem z zakresu doradztwa filozoficznego mogą pełnić funkcję mentorów edukacyjnych, wspierając podopiecznych w rozwoju intelektualnym, osobistym, pomagając im w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku doradztwo filozoficzne z mentoringiem

  • doradca osobisty,
  • mentor w edukacji,
  • doradca zawodowy,
  • mentor,
  • trener rozwoju osobistego,
  • coach biznesu.

Studia z zakresu doradztwa filozoficznego z mentoringiem są więc odpowiedzią na wyzwania społeczne i edukacyjne, oferując studentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia potrzebnego do profesjonalnego wspierania innych osób w ich rozwoju osobistym, refleksjami nad życiem czy poszukiwaniu sensu.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem Opole studia stacjonarne

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem w Opolu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia