Digital cultures - Opole

Digital cultures - Opole

Studia na kierunku digital cultures w Opolu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Digital cultures stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

01.04.2024

Digital cultures - studia Opole 2024 | woj. opolskie

Studia na kierunku digital cultures to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Digital cultures - Opole
Studia na kierunku digital cultures w Opolu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku digital cultures w Opolu rozpocznie się 19 kwietnia 2024 r. i potrwa do 22 lipca 2024 r. | Digital cultures Opole - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku digital cultures to interdyscyplinarna ścieżka dydaktyczna, która skupia się na badaniu nowych technologii cyfrowych i ich wpływu na kulturę, społeczeństwo, sztukę czy komunikację. Studenci zdobywają wiedzę na temat historii, teorii i praktyk związanych z kulturą cyfrową – w tym zjawisk takich, jak Internet, media społecznościowe, sztuczna inteligencja czy cyfrowe formy sztuki. Uczą się jednocześnie analizowania i interpretowania różnych form mediów cyfrowych – w tym treści internetowych, gier komputerowych itd.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku digital cultures przygotowują absolwentów do pracy w agencjach marketingowych, firmach badawczych, gdzie zajmą się analizą danych cyfrowych, monitorowaniem kampanii marketingowych online oraz oceną efektywności strategii komunikacyjnych w Internecie. Mogą również znaleźć zatrudnienie w roli projektantów interfejsów użytkownika w firmach technologicznych, gdzie zadbają o intuicyjne, atrakcyjne wizualnie projekty dla aplikacji mobilnych.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Opolu na ten kierunek prowadzona jest w formie konkursu dyplomów. Kandydatem mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, po pokrewnej ścieżce dydaktycznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Jak wyglądają studia na kierunku digital cultures?

Dynamiczne zmiany w społeczeństwie wywołane rozwojem technologii cyfrowych oraz ich wpływem na kulturę, komunikację czy życie społeczne sprawiły, że uczelnie w Opolu wraz z praktykami zawodowymi przygotowały studia na kierunku digital cultures.

Studenci uczą się na temat historii, teorii i praktyk związanych z kulturą cyfrową, w tym zjawisk takich, jak Internet, media społecznościowe czy sztuczna inteligencja. Analizują również i interpretują różne formy mediów cyfrowych.

Program zajęć kładzie ogromny nacisk na rozwój krytycznego myślenia wobec technologii cyfrowych, w tym zrozumienie ich wpływu na życie społeczne, polityczne czy etyczne. Dzięki współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi i firmami, jaką prowadzą studia w Opolu na tym kierunku, słuchacze mogą również uczestniczyć w interdyscyplinarnych badaniach naukowych, które łączą perspektywy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych czy technicznych, aby lepiej zrozumieć złożoność kultury cyfrowej na świecie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu studenci doskonalą swoje umiejętności lingwistyczne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku digital cultures możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat złożonych zjawisk kulturowych obejmujących technologię cyfrową, w tym trendy internetowe, społeczności online, tworzenia treści cyfrowych czy zachowań użytkowników w cyberprzestrzeni.

Krytycznie analizują różne formy mediów cyfrowych, w tym treści wideo, aplikacje mobilne czy platformy społecznościowe, rozumiejąc ich wpływ na społeczeństwo i kulturę. Studenci w trakcie licznych zajęć zdobywają też umiejętności kreacji treści cyfrowych – blogi, podcasty czy grafiki cyfrowe, wykorzystując narzędzia oraz techniki odpowiednie dla różnych platform.

Kierunki studiów w Opolu dbają o kompleksowe przygotowanie studentów do późniejszej pracy zawodowej, dlatego w ramach zajęć skupiają się też na poruszaniu zagadnień związanych z etyką w cyberprzestrzeni – prywatność danych, wolność słowa, bezpieczeństwo online.

Uczelnie w Opolu - kierunek digital cultures:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Opolski (Wydział Filologiczny) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku digital cultures?

Studia na kierunku digital cultures trwają 2 lata (studia magisterskie).

Digital cultures w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku digital cultures

Absolwenci mogą pracować w instytucjach badawczych czy think takach, prowadząc badania naukowe nad wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, kulturę i politykę, a także analizując trendy czy zachowania użytkowników cyberprzestrzeni.

Osoby z wykształceniem po tym kierunku mogą również znaleźć pracę w firmach technologicznych, agencjach interaktywnych czy działach projektowych, odpowiadając za projektowanie intuicyjnych, atrakcyjnych wizualnie interfejsów użytkownika dla aplikacji mobilnych.

Znajdą zatrudnienie również w organizacjach pozarządowych czy instytucjach publicznych, zajmując się planowaniem i realizacją działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych, tworzeniem treści dla stron internetowych czy prowadzeniem kampanii edukacyjnych online.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku digital cultures

  • media branżowe,
  • instytucje kultury,
  • reklama,
  • branża gier.

W efekcie studia z zakresu digital cultures zostały stworzone, aby dostarczyć studentom odpowiedniej wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do rozumienia i analizowania zjawisk związanych z kulturą cyfrową, a także przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w cyfrowym społeczeństwie jako użytkownicy i twórcy treści cyfrowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Digital cultures Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Digital cultures Opole studia stacjonarne

Digital cultures w Opolu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia