Edytorstwo - Opole

Studia w Opolu

na kierunku edytorstwo

Odkryj kierunek edytorstwo w Opolu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

20.05.2022

Edytorstwo studia Opole - 2022 | woj. opolskie

Studia na kierunku edytorstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku edytorstwo w Opolu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku edytorstwo w Opolu rozpocznie się 19 kwietnia 2022 r. i potrwa do 23 lipca 2022 r. | Edytorstwo Opole - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku edytorstwo to doskonała propozycja dla osób, które chciałyby w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji. W czasie kształcenia studenci poznają zasady technicznego opracowania tekstów z użyciem profesjonalnych programów edytorskich. Dowiedzą się też, w jaki sposób rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w archiwach, wydawnictwach, branży PR, mediach publicznych, a także w różnego rodzaju instytucjach i urzędach kultury.

czytaj dalej wszystko o Edytorstwo - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek edytorstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Edytorstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku edytorstwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek edytorstwo w Opolu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edytorstwo:

 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • wiedza o tańcu.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Edytorstwo w Opolu

Jak wyglądają studia na kierunku edytorstwo w Opolu?

Studia na kierunku edytorstwo zostały stworzone z myślą o osobach, które swoją zawodową przyszłość chciałyby związać z sektorem wydawniczym. Studenci zyskają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych oraz filologii polskiej, co pozwoli im rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno przeszłości, jak i współczesności. Co ważne, powyższy kierunek oferuje wybór jednej z dwóch atrakcyjnych ścieżek kształcenia: Zarządzanie wydawnictwem przygotuje studenta do pracy w charakterze kierującego wydawnictwem i organizującego jego pracę, a także pozwali na zakładanie własnych biur wydawniczych oraz redakcyjno-korektorskich. Z kolei ścieżka o nazwie Projektowanie publikacji umożliwi studentowi podjęcie pracy na stanowisku edytora, redaktora czy korektora w nowych mediach i w mediach tradycyjnych (np. prasa, radio).

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edytorstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku edytorstwo studenci poznają zasady edycji tekstów dawnych i nowych, nauczą się dokonywania adiustacji i korekty różnych typów tekstów, a także zgłębią tajniki infografiki i grafiki komputerowej. Dodatkowo zdobędą szeroką wiedzę w zakresie projektowania graficznej strony tekstu, a także poznają zasady komunikowania się i funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej dowiedzą się też więcej na temat mechanizmów funkcjonowania rynku i marketingu wydawniczego oraz przepisów prawa autorskiego i wydawniczego. Co ważne, gruntowna wiedza zarówno z zakresu humanistyki, literatury polskiej i powszechnej, jak również komunikacji i stylistyki, pozwoli absolwentom edytorstwa na rozwój kariery zawodowej w wielu kierunkach.

 

Ile trwają studia na kierunku edytorstwo w Opolu?

Studia na kierunku edytorstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Edytorstwo w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku edytorstwo w Opolu?

Jako absolwent studiów na kierunku edytorstwo będziesz kompleksowo przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, a także do prowadzenia spraw instytucji. Z powodzeniem odnajdziesz się w pracy na takich stanowiskach, jak m.in. redaktor merytoryczny, projektant publikacji, redaktor stron internetowych, składacz tekstu, recenzent, redaktor techniczny, copywriter czy specjalista ds. marketingu. Co więcej, dzięki zdobytym w czasie kształcenia kwalifikacjom pracę będziesz mógł również znaleźć w mediach publicznych, archiwach, instytucjach kultury oraz agencjach kreatywnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edytorstwo:

 • archiwa,
 • media publiczne,
 • instytucje kultury,
 • agencje kreatywne,
 • wydawnictwa,
 • branża PR,
 • reklama.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Edytorstwo Opole studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edytorstwo Opole studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edytorstwo w Opolu

Studia I stopnia

Kierunki humanistyczne w Opolu

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia