Psychologia - Opole

Psychologia - Opole

Psychologia - Opole
Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Opole - 2021 | woj. opolskie

Studia zazwyczaj trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. 

Studia w Opolu na kierunku psychologia to studia skupiające się na przekazywaniu interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształceniu z zakresu pojęć dotyczących szeroko rozumianej psychologii, a także z obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu. Program studiów koncentruje się na badaniach mechanizmów, które rządzą zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Studenci zdobędą również wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności między innymi z obszaru neuropsychologii, pomocy psychologicznej, metodologii badań naukowych oraz pisania prac projektowych, a także psychologii ogólnej, procesów poznawczych oraz psychologii osobowości.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku psychologia, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak mediator, psycholog, pracownik socjalny czy specjalista do spraw dotyczących badania opinii społecznych lub specjalista do spraw public relations. Absolwenci będą mogli również szukać zatrudnienia w placówkach ochrony zdrowia, różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego, przedsiębiorstwach, szkołach czy organizacjach pozarządowych. 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku psychologia, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku psychologia:

 • język polski,
 • dowolny przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Opolu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA OPOLE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA OPOLE STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA OPOLE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Opolu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku psychologia to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby przygotować studentów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w obszarze związanym z psychologią.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu diagnozowania problemów oraz rozpoznawania trudności, a także budowania planów interwencji.

Studenci nauczą się również jak rozumieć motywy ludzkich zachowań, co dzieje się z ludzkimi emocjami, w jaki sposób ludzie gromadzą swoje doświadczenia i co zorganizuje jego osobowość i nauczą się jak wspierać i pomagać innym w ich rozwoju zarówno osobistym, jak i zawodowym. 

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku psychologia to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej psychologii , a także nauk humanistycznych czy społecznych.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu rozpoznawania potrzeb w organizacjach, korzystania z narzędzi psychologicznych, tworzenia opisów kompetencji, efektywnej komunikacji oraz dokonywania analiz procesów, które zachodzą w relacjach międzyludzkich.

Studenci poszerzą swoją wiedzę również o zagadnienia związane z ludzką naturą, psychiką człowieka, a także ludzkimi uczuciami oraz myślami i tym jak ludzie komunikują się ze sobą i czym się kierują w różnych sytuacjach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W OPOLU?

Studia na kierunku psychologia trwają 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W OPOLU?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku psychologia, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej psychologii, oraz dziedzin z nią powiązanych, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku psychologia, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak psycholog, specjalista do spraw public relations, mediator, pracownik socjalny czy specjalista do spraw dotyczących badania opinii społecznych, a także pracować w placówkach ochrony zdrowia, przedsiębiorstwach, rodzaju organizacjach pożytku publicznego czy też organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia:

 • mediator ,
 • psycholog ,
 • pracownik socjalny ,
 • specjalista ds. badania opinii społecznych ,
 • specjalista ds. public relations ,
 • opiekun społeczny ,
 • pedagog ,
 • analityk społeczny ,
 • psycholog biznesu ,
 • wychowawca ,
 • psycholog w placówkach ochrony zdrowia,
 • pracownik w ośrodkach opieki społecznej czy penitencjarnej,
 • psycholog w przedsiębiorstwach,
 • pracownik w organizacjach samorządowych,
 • psycholog w ośrodkach edukacyjnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Opolu?

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

kierunki studiów w Opolu

studia w Opolu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Opolu

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne w Opolu

Kierunki psychologiczne i społeczne w Opolu

Komentarze (0)