Morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe w Trójmieście

Morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe w Trójmieście

Morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku morska energetyka wiatrowa to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia z morskiej energetyki wiatrowej to program kształcenia, który skupia się na zaawansowanych aspektach produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem wiatru na morzu. Studenci zdobywają wiedzę na temat zaawansowanych technologii wiatrowych stosowanych na morzu, w tym projektowania, instalacji i utrzymania turbin wiatrowych. Poznają też zasady bezpieczeństwa związane z instalacją oraz eksploatacją turbin wiatrowych na morzu. Analizują również ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej z wiatru na morzu, w tym kosztów instalacji, operacji i utrzymania oraz potencjalnych zysków.

Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie nowych farm wiatrowych na morzu. Ich zadaniem będzie analiza lokalizacji, projektowanie konstrukcji turbin wiatrowych oraz koordynacja działań zespołów projektowych. Osoby zainteresowane praktycznym aspektem morskiej energetyki wiatrowej mogą też znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw instalacji i utrzymania turbin. Ich zadaniem będzie też nadzór nad procesem instalacji oraz regularne konserwacje i naprawy urządzeń na morzu.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia podyplomowe w Trójmieście na tym kierunku skierowana jest do absolwentów studiów wyższych. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacji na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku morska energetyka wiatrowa?

Studia w Trójmieście na tym kierunku obejmują wprowadzenie do ogólnych koncepcji i technologii związanych z energią odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej. Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska morskiego i wpływem działalności człowieka na ekosystemy morskie.

Zapoznają się z procesem projektowania i konstruowania turbin wiatrowych odpowiednich do instalacji na morzu. Poznają też zasady bezpieczeństwa związane z instalacją i eksploatację turbin wiatrowych na morzu.

Analizują ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej z wiatru na morzu, w tym kosztu instalacji, operacji i utrzymania. W programie zajęć uwzględniono zarówno teoretyczne wykłady, które prowadzą eksperci z dziedziny energetyki i ekologii, jak i praktyczne wizyty studyjne w firmach zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją farm wiatrowych na morzu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku morska energetyka wiatrowa, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat zaawansowanych technologii wiatrowych stosowanych na morzu, w tym projektowania, instalacji i utrzymania turbin wiatrowych. Rozumieją wpływ farm wiatrowych na morzu na środowisko, w tym na ekosystemy morskie oraz na lokalne społeczności.

Znają regulacje dotyczące budowy i eksploatacji farm wiatrowych na morzu w różnych lokalizacjach, a także międzynarodowe normy i standardy. Potrafią analizować lokalizacje farm wiatrowych na morzu, w tym oceniać warunki wiatrowe, głębokość wody i infrastruktury morskiej.

Projektują turbiny wiatrowe odpowiednie do instalacji na morzu, uwzględniając specyficzne warunki morskie. Zarządzają również procesem budowy i eksploatacji farm wiatrowych na morzu, w tym harmonogramowaniem działań, budżetowaniem i kontrolą jakości.

 

Ile trwają studia na kierunku morska energetyka wiatrowa?

Studia na kierunku morska energetyka wiatrowa, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku morska energetyka wiatrowa

Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie nowych farm wiatrowych na morzu. Ich zadaniem będzie analiza lokalizacji, projektowanie konstrukcji turbin wiatrowych oraz koordynacja działań zespołów projektowych.

Osoby zainteresowane praktycznym aspektem morskiej energetyki wiatrowej mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw instalacji i utrzymania turbin. Ich rolą będzie nadzór nad procesem instalacji oraz regularne konserwacje i naprawy urządzeń na morzu.

Poza tym ze względu na rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem istnieje popyt na specjalistów zajmujących się analizą wpływu turbin wiatrowych na morzu na środowisko morskie i społeczeństwo lokalne. Absolwenci mogą pracować jako analitycy do spraw środowiskowych wpływów, współpracując zarówno z firmami energetycznymi, jak i instytucjami regulacyjnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku morska energetyka wiatrowa

  • inżynier do spraw projektowania farm wiatrowych na morzu,
  • specjalista do spraw instalacji i utrzymania turbin wiatrowych,
  • analityk do spraw środowiskowych wpływów,
  • konsultant do spraw energii odnawialnej,
  • specjalista do spraw bezpieczeństwa morskiego.

Efekty kształcenia mają na celu wyposażenie absolwentów w kompleksowy zestaw umiejętności i wiedzy potrzebnych do pracy w dynamicznym i rozwijającym się sektorze energii odnawialnej.

Komentarze (0)