Logistyka przedsiębiorstw

Logistyka przedsiębiorstw

Logistyka przedsiębiorstw

Studia w Warszawie

logistyka przedsiębiorstw

Odkryj studia logistyka przedsiębiorstw w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Logistyka przedsiębiorstw studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Logistyka przedsiębiorstw to jedna z tych propozycji kształcenia, która zwraca uwagę na zapotrzebowanie, jakie pojawia się w tym sektorze gospodarczym. Dlatego też studenci, którzy wybiorą tę ofertę, mogą mieć pewność, że czeka ich wiele możliwości zawodowego rozwoju. Nim jednak do tego dojdzie, muszą oni posiąść doskonałe wykształcenie, które w przypadku branży logistycznej ma charakter interdyscyplinarny. Przyszli logistycy muszą mieć bowiem świetnie opanowane zagadnienia związane z ekonomią, prawem, czy nawet zarządzaniem.

Wiedza stanowi jednak punkt wyjścia do ukształtowania odpowiednich umiejętności praktycznych, ponieważ to one odgrywają w pracy największe znaczenie. Można zaliczyć do nich przykładowo: posługiwanie się odpowiednimi metodami sterowania, transport w logistyce, zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie, czy wykorzystanie sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej. To właśnie dzięki temu abiturienci będą mogli liczyć na zatrudnienie na stanowiskach takich jak: specjalista do spraw spedycji międzynarodowej, specjalista do spraw kontroli i obsługi celnej ładunków, czy menedżer do spraw importu oraz eksportu.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka przedsiębiorstw

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Logistyka +

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci logistyki przedsiębiorstw poznają m.in.: zasady zarządzania logistycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi, systemami i procesami logistycznymi czy kosztami logistycznymi; nowoczesne narzędzia informatyczne, wspomagające procesy decyzyjne; podstawy ekonomiki logistyki, marketingu logistycznego; problematykę normalizacji logistyki; metody sterowania zapasami w systemach logistycznych; efektywne systemy magazynowania i ekploatacji urządzeń transportu; techniki utrzymania ruchu maszyn.

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są w szczególności np.: logistyce zwrotnej, logistyce usług, logistyce miejskiej oraz logistyce międzynarodowej. W programie logistyki przedsiębiorstw znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: identyfikowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; zarządzania logistycznego w firmie; przygotowywania strategii marketingu logistycznego; sterowania zapasami w przedsiębiorstwie; organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

W programie studiów na logistyce przedsiębiorstw znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Normalizacja w logistyce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Transport w logistyce
 • Zapasy w systemach logistycznych
 • Transport ładunków
 • Podstawy marketingu logistycznego
 • Systemy magazynowania
 • Utrzymanie ruchu maszyn
 • Supply chain management (zarządzanie łańcuchem dostaw)
 • Podstawy logistyki międzynarodowej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad organizacji transportu i spedycji w przedsiębiorstwie; zasad eksploatacji urządzeń transportowych; sposobu funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej; zastosowania sieci informatycznych i normalizacji w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.

Absolwenci logistyki przedsiębiorstw to osoby, których kompetencje cenione są w szczególności m.in. w: różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach transportowych lub spedycyjnych oraz usługowych, produkcyjnych i handlowych. Ponadto logistycy przedsiębiorstw zatrudniani są również np. w centrach logistycznych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowiska np.: kierownicze, organizacyjne, doradcze czy eksperckie.

Absolwent logistyki przedsiębiorstw może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka przedsiębiorstw to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Warszawie

Studenci logistyki szkolą się w zakresie m.in.: procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji czy tworzenia i wyposażania centrów dystrybucji i punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Uczestnicy zajęć poznają np. sposoby zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, a także zasady regulujące działalność logistyczną. W trakcie studiów studenci zgłębiają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z towaroznawstwem, transportem krajowym i międzynarodowym czy zarządzaniem łańcuchami dostaw.

Logistycy mogą wykonywać zawody, które ściśle związane są m.in. z zarządzaniem, zaopatrywaniem czy rozliczaniem przedsiębiorstw. Przyszli specjaliści często pracują z klientami oraz prowadzą działania doradcze. Absolwenci tego kierunku mogą zatem poszukiwać zatrudnienia w zawodach z sektora handlu czy transportu. Kompetencje absolwentów logistyki są cenione na stanowiskach np. analitycznych, kierowniczych, organizacyjnych czy doradczych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług logistycznych lub transportowych.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)