Logistyka w motoryzacji

Logistyka w motoryzacji

Logistyka w motoryzacji

Studia w Warszawie

logistyka w motoryzacji

Odkryj studia logistyka w motoryzacji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Logistyka w motoryzacji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Każdy, kto oglądał Szybkich i wściełkych zapewne nie raz zastanawiał się, jak w istocie wygląda przepływ części motoryzacyjnych, czy wręcz całych systemów pojazdów. Warto jednak uświadomić sobie, że ten sprawny przepływ odgrywa ogromne znacznie także w rzeczywistości. Dlatego też logistyka w motoryzacji to propozycja dydaktyczna, która została zaadresowana do studentów o interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Warto wziąć ją dodatkowo pod uwagę, ponieważ może ona zagwarantować interesujące możliwości zawodowego rozwoju. Na absolwentów czekać będą chociażby: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwach produkcji pojazdów, czy sieciach sprzedaży samochodów.

Nim jednak do tego dojdzie, to studenci muszą zdobyć wiedzę z wielu specjalistycznych zakresów. Czekają na nich zajęcia, które poświęcone będą technice, elektrotechnice, organizacji pracy i zarządzania w firmach, które związane są z motoryzacją. Dlatego też warto podkreślić, że studenci uczestniczyć będą przede wszystkim w zajęciach, które mają wymiar ćwiczeń praktycznych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka w motoryzacji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Logistyka +

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studia na logistyce w motoryzacji poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych, które związane są z motoryzacją. Studenci tej ścieżki kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne np. do: dokonywania oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska; kontrolowania eksploatacji środków transportowych; koordynowania łańcuchami dostaw.

W programie logistyki w motoryzacji znajdują się przedmioty poruszające problematykę m.in.: transportu wewnętrznego i zewnętrznego, nowoczesnych urządzeń transportowych, produkcji i naprawy pojazdów mechanicznych, magazynowania i dystrybucji paliw. Uczestnicy zajęć poznają np.: techniki i organizację pracy; strategie zarządzania w firmach motoryzacyjnych.

W programie studiów na logistyce w motoryzacji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Magazynowanie i dystrybucja paliw
 • Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe
 • Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
 • Elektrotechnika i elektronika samochodowa
 • Ochrona środowiska w transporcie
 • Przedsiębiorstwo serwisowe
 • Podstawy mechatroniki samochodowej
 • Produkcja i naprawa pojazdów mechanicznych
 • Magazynowanie i dystrybucja wyrobów motoryzacyjnych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki i urządzeń transportu wewnętrznego i zewnętrznego; sposobów eksploatacji urządzeń transportowych; zasady zarządzania łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej.

Absolwenci logistyki w motoryzacji mogą liczyć na zatrudnienie np. w firmach transportowych i usługowych, które ściśle związane są z motoryzacją – kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia są cenione zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i serwisowych, transportowych czy handlowych. Ponadto uczelnie w Warszawie, które oferują logistykę w motoryzacji, przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent logistyki w motoryzacji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy motoryzacyjne
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka w motoryzacji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Warszawie

Studia na logistyce przygotowują studentów m.in. do: analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej i społecznej, koordynowania procesów logistycznych czy wskazywania struktur i funkcji instytucji gospodarczych i społecznych w skali krajowej. Program kierunku obejmuje przedmioty poświęcone zagadnieniom z zakresu np.: prawa, administracji, rachunkowości, ekonomii czy socjologii. Logistyka to kierunek skierowany do tych osób, które zainteresowane są m.in.: funkcjonowaniem oraz strukturą przedsiębiorstw, instytucji publicznych administracji rządowej lub pozarządowej czy ośrodków zarządzania.

Logistyka to branża, która stale rozwija się wskutek zmian związanych z postępującą globalizacją. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku mogą liczyć na pracę w zawodzie, który spełni ich wymagania i będzie dostosowany do ich predyspozycji i zainteresowań. Środowisko logistyczne ciągle poszukuje specjalistów, którzy umiejętnie planują, organizują oraz nadzorują różnorodne procesy w firmach i przedsiębiorstwach. Ponadto absolwenci logistyki są przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)