Zarządzanie i inżynieria produkcji ZUT

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarządzanie to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych wyrazów. Zarządzać można niemal wszystkim i umiejętności związane z tą dziedziną należą do często poszukiwanych na rynku. A gdy jeszcze łączą się one z dyscyplinami technicznymi, to można być pewnym, że taki bagaż stanowi bardzo dobrą podstawę do rozpoczęcia ciekawej drogi zawodowej. Czy właśnie dlatego tak wiele osób wybiera na swój kierunek kształcenia Zarządzanie i inżynierię produkcji? Na pewno jest to jeden z czynników, który wpływa na taką decyzję. Zarządzanie i inżynieria produkcji, to mówiąc szeroko, wiedza inżynierska z zakresu budowy i eksploatacji maszyn połączona z umiejętnościami i kompetencjami z zakresu organizacji i zarządzania, prawa, finansów i technik informatycznych. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to warto zwrócić swoją uwagę właśnie na Zarządzanie i inżynierię produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie nauka prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstw. Istotą jest połączenie wiedzy inżynierskiej z umiejętnością zarządzania przedsiębiorstwem działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Studenci poznają zasady projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami i kapitałem, czy też marketingu i logistyki.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dzielą się na następujące specjalności:

 • Inżynieria jakości i zarządzanie (na pierwszym stopniu),
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Inżynieria jakości,
 • Zarządzanie energią i środowiskiem,
 • Zarządzanie produkcją konstrukcji spawanych (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: badania operacyjne, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, procesy i techniki wytwarzania, socjologia zarządzania, planowanie operatywne i sterowanie produkcją, zarządzanie procesami, systemy oceny zgodności, mechanika z wytrzymałością materiałów, bazy danych, zarządzanie środkami trwałymi, podstawy automatyzacji, zarządzanie personelem, etyka biznesu, analiza cyklu życia technologii energetycznych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem, który narodził się z fundamentów zasad gospodarki rynkowej. Powstawanie i rozwijanie się małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszelakich zmian jakie zachodzą w przestrzeniach biznesu zaczęło zmuszać inżynierów do pełnienia podwójnej roli – twórcy techniki i menedżera. Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w jednostkach projektowych, firmach doradczych, przedsiębiorstwach, instytutach naukowo- badawczych, zakładach przemysłowych, hurtowniach materiałów, jednostkach administracji.

Kierunki studiów w Szczecinie składają się na długą listę. Na niej zapisane jest także Zarządzanie i inżynieria produkcji. Znajdziemy ten kierunek na uczelni, o której opowiadamy, zatem warto wiedzieć: jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Robert, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi: „ZUT to bardzo dobra uczelnia i nauka tutaj daje wiele satysfakcji. Najbardziej podoba mi się to, że studiują tutaj ludzie, którzy są prawdziwie zafascynowani swoimi kierunkami, są bardzo oddani nauce i chcą wiele osiągnąć. To miejsce dla ambitnych i mających pomysł na siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki, statystyki i badań operacyjnych,
 • automatyzacji procesów,
 • zasad prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansów i rachunkowości,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • firmach doradczych,
 • jednostkach projektowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • zakładach przemysłowych,
 • hurtowniach materiałów,
 • jednostkach administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Komentarze (0)