Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • badania operacyjne
 • finanse i rachunkowość
 • rachunek kosztów dla inżynierów
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • procesy i techniki wytwarzania
 • socjologia zarządzania

 

Zarządzanie to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych wyrazów. Zarządzać można niemal wszystkim i umiejętności związane z tą dziedziną należą do często poszukiwanych na rynku. A gdy jeszcze łączą się one z dyscyplinami technicznymi, to można być pewnym, że taki bagaż stanowi bardzo dobrą podstawę do rozpoczęcia ciekawej drogi zawodowej. Czy właśnie dlatego tak wiele osób wybiera na swój kierunek kształcenia Zarządzanie i inżynierię produkcji? Na pewno jest to jeden z czynników, który wpływa na taką decyzję. Zarządzanie i inżynieria produkcji, to mówiąc szeroko, wiedza inżynierska z zakresu budowy i eksploatacji maszyn połączona z umiejętnościami i kompetencjami z zakresu organizacji i zarządzania, prawa, finansów i technik informatycznych. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to warto zwrócić swoją uwagę właśnie na Zarządzanie i inżynierię produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie nauka prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstw. Istotą jest połączenie wiedzy inżynierskiej z umiejętnością zarządzania przedsiębiorstwem działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Studenci poznają zasady projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami i kapitałem, czy też marketingu i logistyki.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: badania operacyjne, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, procesy i techniki wytwarzania, socjologia zarządzania, planowanie operatywne i sterowanie produkcją, zarządzanie procesami, systemy oceny zgodności, mechanika z wytrzymałością materiałów, bazy danych, zarządzanie środkami trwałymi, podstawy automatyzacji, zarządzanie personelem, etyka biznesu, analiza cyklu życia technologii energetycznych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem, który narodził się z fundamentów zasad gospodarki rynkowej. Powstawanie i rozwijanie się małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszelakich zmian jakie zachodzą w przestrzeniach biznesu zaczęło zmuszać inżynierów do pełnienia podwójnej roli – twórcy techniki i menedżera. Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w jednostkach projektowych, firmach doradczych, przedsiębiorstwach, instytutach naukowo- badawczych, zakładach przemysłowych, hurtowniach materiałów, jednostkach administracji.

Kierunki studiów w Szczecinie składają się na długą listę. Na niej zapisane jest także Zarządzanie i inżynieria produkcji. Znajdziemy ten kierunek na uczelni, o której opowiadamy, zatem warto wiedzieć: jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Robert, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi: „ZUT to bardzo dobra uczelnia i nauka tutaj daje wiele satysfakcji. Najbardziej podoba mi się to, że studiują tutaj ludzie, którzy są prawdziwie zafascynowani swoimi kierunkami, są bardzo oddani nauce i chcą wiele osiągnąć. To miejsce dla ambitnych i mających pomysł na siebie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki, statystyki i badań operacyjnych,
 • automatyzacji procesów,
 • zasad prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansów i rachunkowości,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • firmach doradczych,
 • jednostkach projektowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • zakładach przemysłowych,
 • hurtowniach materiałów,
 • jednostkach administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Komentarze (0)